Opwekking 504 - Hoor, een roep klinkt wereldwijd

 

Hoor, een roep klinkt wereldwijd;
prijs de Heer der heerlijkheid,
naties kom en vier het feest,
maak Hem groot om wat Hij deed.


Refrein:
Roep het luid, zing het uit
en getuig van wat Hij deed.
Roep het luid, prijs zijn naam,
dat de aarde juich', Hij regeert.

 

Zie de trouw, aan ons betoond;
God zond ons zijn eigen Zoon,
die de dood ontwapend heeft;
kom en zie dat Jezus leeft.

 

Refrein

 

Kondig aan, de dag begint,
zeeën bruis, aarde zing,
want Hij brengt gerechtigheid
als Hij komt in majesteit.

 

Refrein

 

Hij regeert (3x)


Roepen is niet iets dat je voorzichtig doet. En wereldwijd klinkt er al heel lang een roep over de aarde waarin God wordt verheerlijkt. Zondag aan zondag, overal op de wereld wordt God geprezen en aanbeden. De hele kerk, wereldwijd, prijst God. Maar het is nog lang niet genoeg. God verdient veel meer lofprijs en aanbidding. Het is ons verlangen dat hele landen God zullen prijzen en loven. 

 

En als we dit uitzingen, dan zeggen we ook dat we verlangen dat Nederland God echt zal prijzen en dat de roep van Nederland overal gehoord zal worden. Maar ook persoonlijk in jouw leven, is de opdracht om het luid te laten horen dat God trouw is, dat God vol van genade is, dat God de dood door Jezus heeft overwonnen en dat Jezus leeft.

 

Maar we hebben nog een boodschap: Jezus komt terug, de dag zal straks beginnen die nooit meer zal stoppen. Er komt volmaakte gerechtigheid aan als Jezus in majesteit zal komen. En dwars door alles heen zingen en juichen wij: "Hij regeert"!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom