Opwekking 103 - David met zijn slinger

 

David met zijn slinger
die was voor niemand bang.
Hij bad tot God zijn Vader
en zong een lofgezang.
Klein, veracht van mensen,
vertrouwde hij op God.
Hij nam vijf gladde stenen
en luisterde niet naar spot.
En in de slinger zat een steen,
en de steen vloog rond en rond, (2x)
en rond. (7x)
De kleine steen vloog door de lucht
en de reus viel op de grond.


Een kinderlied, zou je snel kunnen denken en zeggen. En daarom niet zo belangrijk voor grote mensen. Nou ja, dat is maar de vraag. David spreekt natuurlijk wel tot de verbeelding. Die kleine David en die grote Goliath, maar wel David die in geloof de grote reus tegemoed ging. Leuk en mooi om over te zingen. Het verhaal getuigt van geloofsmoed.

 

Maar nu jij. Welke reuzen heb jij in je leven? Reuzen van angst? Reuzen van zorg? En ze schreeuwen er op los en willen je laten geloven dat het een hopeloze zaak is en dat je nooit kunt winnen. Geen kans, om zulke reuzen in je leven te overwinnen. Maar dan moeten we juist dit lied maar wat vaker zingen. David met zijn slinger. Jij en ik, met onze slinger met steentjes van Gods waarheid. Reuzen versla je met de waarheid van God. Dan vallen ze omver. 

 

We zijn voor niemand bang, elke muur wordt afgebroken en elk bolwerk halen we neer, elke reus in ons leven, geven we niet meer aandacht dan nodig en we zeggen tegen elke reus dat hij in de Naam van Jezus geen kracht meer kan doen. En de steen die door de tempelbouwers werd veracht, treft onze reuzen tegen het hoofd en ze knallen omver.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom