"Laat Mijn Liefste in Zijn tuin komen en eten van zijn beste vruchten." (Hooglied 4:15-16)

De Bruidegom is in Zijn loflied op Zijn bruid geëindigd met het beeld van een tuin. Ze is als een tuin met allemaal kruiden en specerijen. Wat een vergelijk is dit. De Koning ziet Zijn bruid als een tuin vol van geuren en kleuren. Zij is een paradijs op zichzelf. Als je bedenkt dat Jezus op deze manier  Zijn bruid, Zijn gelovige ziet, dan word je er stil van. En wat is dan het antwoord van de bruid? Ze begint eerst haar Liefste aan te spreken als de bron van de tuinen. Door Hem, is haar tuin een paradijs.

Doordat Jezus de bron is van ons bestaan, is ons leven vol van leven, vol van genade en vol van heerlijkheid. Jezus kan, omdat Hij de bron is, genieten van wie wij zijn. En eigenlijk heeft de bruid dan maar één verlangen. Ze is als een tuin die volop in bloei staat, maar ook nog een tuin die is afgesloten en beschermd. Niemand kan er nog bij komen. Maar ze draagt wel vruchten, omdat haar Liefste, haar Bron is.

Het verlangen dat er dan ontstaat is dat haar Liefste de geuren van die vruchten ook zou ruiken. Dat is natuurlijk beeldspraak, maar het laat wel, in het beeld dat de Bruidegom inzet, zien waar de bruid naar verlangt. Ze vraagt en verlangt dan ook naar de wind. En of deze twee soorten wind iets speciaals te zeggen hebben is maar de vraag. Het gaat er vooral om dat de geuren in beweging komen. En tegelijk zet ze haar tuin open. Haar bestaan is niet meer alleen voor zichzelf, maar haar Liefste mag in haar tuin komen. Hij mag deelgenoot zijn van haar vruchten en van de geuren die dit voortbrengt.

De vruchten van geloof zijn geen vruchten die door ons toedoen te stand zijn gekomen. Vruchten van geloof zijn tot stand gekomen door de Bron van het Leven. Jezus is de Bron en oorzaak van elke vrucht in ons leven. Maar mag Hij dan ook als Bruidegom in onze tuin komen, mag Hij ons helemaal bezitten als Zijn bruid. De vruchten van geloof die ontvangen we niet voor onszelf, ze zijn geen betaalmiddel voor de hemel, maar ze zijn voor Jezus Zelf. Hij heeft recht op onze vruchten en Hij verlangt om de geuren van onze vruchten te ruiken.

Durven we Jezus te verwachten en uit te nodigen om in onze tuin echt te komen. We kunnen soms wel zeggen dat we uitzien naar de wederkomst en dat we Jezus werkelijk verwachten, maar is Hij echt welkom? Hoe staan onze vruchten ervoor? De bruid twijfelde niet om haar tuin voor Hem open te zetten. Ze wilde niets liever, maar misschien is de Bron in onze tuin wel eens afgesloten, waardoor de vruchten achterblijven. Er is wel leven, maar echt geloven dat Jezus' liefde ongeremd op je af komt en dat Hij verlangt naar jouw liefde voor Hem, dat is soms wel een grote stap. Maar lees dan nog eens het eerste gedeelte van dit hoofdstuk en besef hoe ontzettend veel Jezus je liefheeft!

Gebed: Mijn Liefste, ik ze mijn tuin helemaal voor U open. Kom binnen, neem mij, verover mij en al mijn vruchten zijn voor U. Het Zijn Uw vruchten, die ik mag dragen. En laat de wind maar waaien zodat U mijn vruchten al op grote afstand kunt ruiken.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu