Opwekking 502 - Jezus, ik wil heel dicht bij U komen

 

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
in uw nabijheid wil 'k zijn.
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein.


In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.


Hoe dicht wil jij bij Jezus komen? Of zijn er misschien in je leven dingen gebeurd, waardoor je het eigenlijk niet goed meer durft? Misschien zonden in je leven waardoor je liever maar wat op afstand blijft kijken. Jezus, dichtbij Hem zou wel fijn zijn, maar durven is nog wel iets anders. Toch, als je in de buurt van Jezus komt, dan voel je juist Zijn liefde stromen. Jezus kwam niet om de wereld te veroordelen, maar om de wereld met God te verzoenen. 

 

Juist als je de keus maakt om dichtbij Jezus te komen, dan maakt Hij je heilig en rein. Dat is niet iets dat jij zelf kunt, maar dat wil Jezus doen, als jij Hem durft te vertrouwen en in Zijn nabijheid wil komen. En als je dat durft, dan ervaar je ook dat dit juist heel veilig is. In de schuilplaats van de Allerhoogste, daar is echte veiligheid. Zelfs voor mensen zoals wij.

 

Hoe meer je dit gaat beseffen en ervaren, dan kom je er steeds meer achter dat Hij je leven en je eer is. Dat is waar je voor op aarde bent: Dichtbij Jezus te zijn en vanuit Zijn kracht te leven en zo steeds meer het verschil maken op aarde.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom