Opwekking 102 - Jezus leeft in eeuwigheid

 

Refrein:
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
 
Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

 
Refrein
 
Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
heffen wij dit loflied aan:
 
Refrein 
 
Jezus komt in heerlijkheid.
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.


Wat een heerlijk lied! Jezus leeft in eeuwigheid. Jezus is er altijd en Hij zal nooit meer sterven. Wij dienen een levende Jezus, onze Koning leeft tot in eeuwigheid. En de vrede van onze Koning zal straks op de nieuwe aarde helemaal werkelijkheid worden. Wat een uitzicht is het om de Heer van ons leven te dienen. En als er dan straks een nieuwe dag begint, als straks de eeuwigheid begint, de dag dat de duisternis eindelijk ten onder gaat, op dat moment mogen wij bij Hem binnengaan, voor Zijn troon gaan staan en zingen dat Hij onze Heer is tot in eeuwigheid.

 

Straks gaat de hemel open en zal Jezus voor altijd overwinnen. De Heer gaat er aan komen en dat moment komt steeds dichterbij. De heerlijkheid waarmee Hij zal komen zal zo groot zijn en Zijn vrede zal over ons komen in zijn volheid en heerlijkheid.

 

Nog even op deze aarde, midden in alle gebrokenheid. Hij komt straks om alle dingen weer nieuw te maken. Hij gaat komen als de Heer van ons leven en geeft ons een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar zal Zijn vrede wonen tot in eeuwigheid en wij met Hem.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom