Opwekking 501- Vader, mijn God, ik aanbid U

 

Vader, mijn God, ik aanbid U,
heel mijn hart is op U gericht.
Neem mijn leven in uw hand,
hoed mijn ziel en mijn verstand
en laat uw vrede heersen in mijn hart.

 
Heilige Geest, U mijn Trooster,
maak mij sterk, hef mijn hoofd omhoog.
Heer, uw waarheid maakt mij vrij
en uw leven groeit in mij.
O, laat uw vrede heersen in mijn hart.
 
Refrein:
Heer, ik verlang zo naar meer van U,
vul mijn gedachten tot eer van U.
Jezus, mijn Redder, reinigt U mijn ziel
en stort nieuw leven uit door uw Geest.
Leg uw kracht op mij,
uw liefde die geneest
en laat uw vrede heersen in mijn hart.
 
Heilige Geest, U mijn Trooster,
maak mij sterk, hef mijn hoofd omhoog.
Heer, uw waarheid maakt mij vrij
en uw leven groeit in mij.
O, laat uw vrede heersen in mijn hart.
 
Refrein (2x)
 
en stort nieuw leven uit door uw Geest.
Leg uw kracht op mij,
uw liefde die geneest
en laat uw vrede heersen in mijn hart.


Richt je hart vandaag eens helemaal op God. Echt helemaal, zodat je ook echt je leven in Gods hand legt. Doe het gewoon weer eens een keer opnieuw. Dat alles wat je bent, dat je dit brengt onder de heerschappij van God, zodat Zijn vrede echt kan heersen in je hart. Zing dit lied uit over je leven, over deze dag, over alles wat je bent.

 

En richt je daarna ook tot de Heilige Geest. Hij is je trooster in elke situaties. Hij is je houvast, je kracht enZijn waarheid maakt jou vrij. Breng je gedachten ook onder de heerschappij van God. En als je zo sta voor God en Zijn troon, vraag dan ook of Hij je hart meer, nog meer wil vullen met Zichzelf, dat jouw gedachten nog meer vol zijn van Hem. Dan zal het nieuwe leven ook werkelijk en nog meer stromen, stromen om je nog meer leven te laten voelen, te laten ervaren. 

 

En ik weet niet waar jij je pijn hebt, maar als je zo je leven in Zijn hand legt, met al je emoties en alles dat pijn doet, dat zal Zijn liefde je ook genezen en zal er meer en meer vrede in je hart komen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom