Opwekking 101 - Ik ben zo blij, dat 'k een kind van de Heer mag zijn

 

Ik ben zo blij, dat 'k een kind van de Heer mag zijn.
'k Heb er opeens een Vader bij.
Al is mijn jonge leventje nog zonder zorg,
ik weet Hij houdt van mij.
En is mijn moeder boos op al het kattekwaad,
dan heb ik soms weleens verdriet.
Maar ik weet, Hij maakt blij
en verzekert mij
dat ik een kind van de Heer mag zijn.


Het lijkt zo'n eenvoudig kinderliedje. Over een moeder die boos is vanwege het kattekwaad dat een kind uithaalt. En misschien ligt die tijd al ver achter je. Misschien is het nu anders, stel je soms mensen teleur met je volwassen daden die ook niet kloppen. Als je in de spiegel kijkt, kun je niet altijd blij zijn omdat je soms zo makkelijk struikelt.

 

Geloof jij dat je in de hemel een Vader hebt bij Wie je altijd kind mag zijn? Niet alleen als je zorgeloos bent, maar ook als je vol met zorg bent. Kind van God zijn betekent ook dat je in de hemel een Vader hebt Die altijd naar je omkijkt, Die altijd tijd voor je heeft en waar je altijd terecht kunt. Daar kun je blij van worden.

 

En God, als Vader in de hemel, dat maakt je blij. Blij omdat je bij Hem kind mag zijn, ook met je fouten en struikelpartijen. Ik ben zo blij, dat ik een kind van de Heer mag zijn.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom