Opwekking 500 - Heer ik prijs Uw Naam

 

Heer ik prijs Uw naam
dank U voor Uw trouw
niemand is als U 
rots waarop ik bouw
zo onveranderlijk machtig bent U
volmaakt in Uw heiligheid 
eeuwig vlammend vuur


Refrein
U alleen geef ik eer
Vredevorst, hoogste Heer
U heb ik lief


Ik prijs mijn Heer! Alle dagen, omdat Hij zo trouw is, mij altijd houvast geeft. Hij vergeet nooit Zijn beloften, Hij vergeet nooit om Zijn woorden trouw te blijven. Niemand is als God, niemand is als Jezus. Hij is mijn rots en daarop sta ik vast, meer dan vast. Jezus wankelt nooit en mijn leven is op Hem gebouwd, Er is geen beter fundament dan dit. Ik geef Hem alleen de eer.

 

Ik heb Jezus lief, met heel mijn hart. Hij is mijn Koning van de vrede, mijn Vredevorst. Hij heeft vrede gebracht tussen God en mij en Hij is Degene Die mij Zijn vrede geeft om weer door te geven. Hij is de allerhoogste Heer en daarom geef ik Hem alleen alle eer!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom