"Ik ben een roos van Saron, een lelie uit de dalen." (Hooglied 2:1 en 2)

Het wordt misschien nu even tijd voor een lesje bemoediging. Een lesje beter kijken misschien ook wel. Want ik denk dat wij heel vaak niet goed kijken, dat wij heel vaak bezig zijn om anders te kijken dan dat God kijkt. En misschien weet je het wel, maar dan is het belangrijk om het vandaag nog maar een keer te horen. In twee teksten wordt een verschil zichtbaar dat veel groter is dan dat wij op het eerste gezicht kunnen zien.

De bruid klinkt aan het begin van hoofdstuk 2 heel erg positief. Ze is een roos van Saron en een lelie van de dalen. Ik heb altijd gedacht dat dit een hele positieve benadering is van wie ze is. Ze ziet zichzelf blijkbaar als een mooie bloem. Dat is toch wel heel wat. Ze ziet zich als een roos en als een lelie. Dat lijkt echt heel mooi. Ik denk dat er genoeg mensen zijn die dit over zichzelf niet snel zouden zeggen als het gaat over wie je als gelovige bent. Toch spreekt dit zwarte meisje dit wel op deze manier uit over zichzelf. Opmerkelijk ook dat zij zich een lelie uit de dalen noemt. 

En wat er vooral opmerkelijk aan is, is de reactie van haar Liefste. Die zegt namelijk iets heel anders. Haar Liefste zegt: "je bent een lelie tussen de distels." Dat klinkt wel heel wat anders. Hij lijkt te zeggen dat zijn bruid een meisje is dat eruit springt. Daarbij zijn distels in de Bijbel ook nog eens het beeld van onkruid en van niet-gelovigen. Maar wat is nu het verschil?

De bruid noemt zichzelf wel een bloem, maar ze noemt dit in algemene zin. Wat bedoel ik daarmee? Ze vindt zichzelf wel een lelie, maar tegelijk is dit helemaal niet bijzonder. En lelie in de dalen is niets anders dan de madeliefjes in onze grasvelden, of als een dijk vol met Pinksterbloemen. Ze valt eigenlijk niet positief en niet negatief op, ze ziet zichzelf wel in haar schoonheid, maar niet als bijzonderder dan de rest. Ze is er eentje als in een heel veld met dezelfde bloemen.

En met die uitspraak is haar Liefste het niet eens. En ik geloof dat Jezus het over Zijn gelovigen er ook niet mee eens is als wij zeggen dat we niet zoveel voorstellen. Ik geloof dat Jezus het er niet mee eens is als jij zegt over jezelf dat je niets meer voorstelt dan de rest van deze wereld. Want Jezus maakt wel degelijk het onderscheidt, net zo als de Bruidegom uit Hooglied dat doet. Hij zegt tegen Zijn vriendin: "Je bent niet er eentje uit een veld vol, maar je bent er eentje tussen de distels." Je bent als gelovige er niet eentje zoals de hele wereld, maar je springt er voor Jezus helemaal uit. Elke gelovige ziet Hij zo. Jezus houdt van iedere gelovige het meest. En elke gelovige is als een lelie tussen de distels. Je bent voor Hem de unieke bruid, je bent voor Hem bijzonder en je valt op als tussen de distels.

Gebed: Mijn Liefste, dank U wel dat U veel meer waarde ziet in mij dan ik zelf zie. Ik wil geloven dat ik er voor U uitspringt en dat U mij het mooiste vindt. U vindt elke gelovige de allermooiste.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Controle loslaten

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij." (Johannes 13:8)

In hoeverre wil jij graag de controle in handen hebben? Voor heel veel mensen is dit best een ding, want de controle loslaten is niet alleen spannend, maar je weet dan ook niet waar het uitkomt. Als iemand van de discipelen hier ook moeite mee had dan was het Petrus wel. Op één moment maakt hij twee keer dezelfde fout en geeft hij de leiding niet aan Jezus. Na al het ongeloof van de Joden begint Jezus Zichzelf steeds verder terug te trekken. Telkens gaat Hij weer een stukje verder weg uit de belangstelling. Nu is Hij op het moment gekomen om alleen nog met Zijn discipelen te zijn en Hij gaat het Pascha vieren. Opmerkelijk is het dat Johannes in zijn Evangelie net even een andere kant benadrukt. Heel uitgebreid gaat Johannes in op de voetwassing. Het werk van de minste of eigenlijk zelfs van een slaaf. En met dat Jezus met Zijn discipelen het Pascha wil gaan vieren en ze bijna aan tafel gaan, doet Jezus iets dat onbestaanbaar is.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu