Opwekking 99 - Volgen wil ik U, trouwe Heer

 

Volgen wil ik U, o trouwe Heer,
volgen op mijn levenspad.
Heel mijn toekomst is bij U bekend.
Ja, Gij leidt mij stap voor stap.
Nu ben ik vrij en blij,
want Jezus zorgt voor mij.
Voor heel mijn leven,
zal kracht Hij geven
tot aan het eind der baan,
in 's hemels Kanaän
is Jezus' liefde genoeg voor mij.


Toekomst onbekend… Deze spreuk heb je vast vaker gehoord. De toekomst is onbekend, we weten niet wat de toekomst ons zal brengen. En eigenlijk leven wij dag bij dag, (ver)wachtend wat de toekomst gaat brengen. Maar ik geloof in een 'toekomst bekend!' Onze toekomst is allang bekend. Misschien niet voor ons, maar wel bij God. Onze toekomst is niet een onbekend iets, het is iets waar we iedere dag weer een stukje van naar toe leven!

 

Heel jouw toekomst is bij God bekend. En elke dag is weer een stapje naar waar God jou hebben wil. Net zolang totdat je in het Kanaän bent waar God jou hebben wil. Jouw levensweg loop je niet alleen. Stap voor stap mag je Jezus volgen. Elke stap leidt God jouw weer, geeft jou sturing en leidt je op het goede pad. Hij zorgt voor jou. Hij zal jou kracht geven totdat je in het hemels Kanaän bent. En Jezus liefde is genoeg voor jou om die levensweg te lopen. Maar voordat je in het hemels Kanaän bent, is er nog een Kanaän. Je mag jouw plek op aarde, daar waar God jou voor bedoelt heeft ook wel als Kanaän zien. Je bent op weg naar het ‘beloofde land’. En op heel die weg die jij moet afleggen, zal God jou kracht geven. Je hoeft het niet alleen te doen. God brengt jou in het Kanaän. Hij geeft je een vuurkolom mee; namelijk Zijn Heilige Geest. Hij zal jou leiden.

 

Jouw toekomst is bekend; Kanaän, dat is waar je heen mag. God leidt jou door Zijn Geest!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom