Opwekking 498 - Er is een stad met gouden straten

 

Er is een stad
met gouden straten,
vol van Jezus' heerlijkheid.
Er is een weg
die daarheen leidt;
daar is leven in eeuwigheid.

 
Alleen door U, alleen door U,
alleen door uw dood,
uw liefde zo groot.
 
Nooit meer rouw, nooit meer tranen,
nooit meer lijden, nooit meer nood,
nooit meer pijn, nooit meer ziekte,
nooit meer onrecht, nooit meer dood.

 

Refrein:
Alleen door U, alleen door U,
alleen door uw dood, uw liefde zo groot.
Oh, de schuld is afbetaald,
we kunnen eeuwig leven;
nu is er weer hoop,
alleen door U.
Oh, eens zien wij uw gezicht
en iedereen zal dansen
in de stad van onze God;
alleen door U.
 
Altijd licht, altijd vrede,
altijd blijdschap, altijd feest,
altijd wijn die blijft stromen
op het grote bruiloftsfeest.
 
(refrein)


De stad van gouden straten, de stad van Jezus’ Heerlijkheid. Het is de stad van eeuwig leven. Een plek waar God is, en er is een weg die daar heen leidt. Een weg waar we op kunnen en mogen wandelen met God. Een weg die we kunnen inslaan als we met God wandelen. Door Jezus, alleen door Jezus kunnen wij naar de gouden stad komen. Door Zijn dood, door Zijn opstanding zijn de ‘toegangspoorten’ geopend. En als wij daar aankomen, dan mogen wij binnenkomen omdat wij bij God horen. 

 

Wat we daar zullen zien zal bijzonder zijn. Wat we daar zullen zien hebben we niet eerder gezien. Een stad van vrede, een stad zonder rouw, tranen, lijden en dood. Er zal volkomen rust zijn. We zullen God zien in Zijn heerlijkheid, we zullen Hem aanbidden zoals we nog niet hebben gedaan.

 

Het is alleen mogelijk geworden door Jezus. Alleen door de dood van Jezus is dit mogelijk geworden. Door Zijn dood en Zijn opstanding is de weg geopend. En achter de dood en de opstanding van Jezus zit een enorme liefde. Een liefde dat misschien niet te bevatten is. Een liefde waar we stil van worden. Een liefde uit liefde. Hij deed het uit liefde. Alleen door liefde… want door Zijn liefde had God zoveel voor ons over.

 

Er is hoop van Jezus leeft. We zullen dansen en zingen voor God. En er zal altijd vrede, blijdschap zijn. Een bruiloftsfeest dat nooit meer ophoudt.  

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom