"één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping." (Efeze 4:4)

We zouden die band van de eenheid van de Geest bewaren. Tenminste die conclusie trokken we naar aanleiding van vers 3. De opdracht was om ons te beijveren om op hoofdzaken de eenheid te bewaren.  En straks in vers 5 komt Paulus nog wel terug op welke zaken tot de kern behoren, maar eerst maakt hij wel een heel duidelijk statement. Eigenlijk maakt hij in vers 4 het 'waarom' van die eenheid wel heel erg duidelijk. De band van de vrede waardoor we deze eenheid van de Geest moeten bewaren bestaan namelijk uit één lichaam.

Er is volgens Paulus een band van de vrede waardoor de eenheid mogelijk is. Maar het dan wel even goed om ons heel erg bewust te zijn wat die band van de vrede is, of waar deze uit bestaat. Het gaat om maar één woord: 'één'! Het heeft er mee te maken dat er totaal geen onderscheid is, niet in geloof, niet in doop, niet in de Heer, maar in de eerste plaats ook niet in het lichaam. 

Stel je voor dat je hand zou zeggen tegen je voet: "stom geval, ik wil jou niet meer zien en wil jou gaven ook niet meer gebruiken". Dan zouden we een lastige situatie krijgen. Het is heel simpel, maar je hand zou nergens meer komen als je voeten er niet meer zouden zijn. En je hand zou kunnen zeggen: "jij voet, je bent echt zo anders als ik, je past gewoon niet bij mij." Dat zouden we toch wel heel vreemd vinden, maar ondertussen vinden we het niet vreemd als leden van het lichaam van Christus zich achter elkaar losmaken van elkaar, elkaar veroordelen en afwijzen en niets meer met elkaar te maken willen hebben. Zo zou het niet moeten zijn, want de band van de vrede begint hiermee dat we beseffen dat we één lichaam zijn.

Dat geldt voor Joden en heidenen als ze in Jezus geloven, maar laten we vooral dichterbij huis beginnen. Die ander die misschien minder ver is in de kennis van Jezus, maar ook die ander die gewoon er echt niet mee overweg kan dat jouw gebruiken anders zijn dan de zijne, die ander is op het moment dat hij in Christus is, onderdeel van hetzelfde lichaam. En hoe onmogelijk het soms ook is, die enorme diversiteit is nog nodig ook om het hele lichaam compleet te krijgen. Daarbij zeggen we niet dat iemand nooit geen stappen hoeft te zetten in geloof, maar wel dat elke gelovige onderdeel is van hetzelfde lichaam, waar Jezus het hoofd van is. 

Als we dat beseffen gaan we anders naar elkaar kijken, maar ook anders met elkaar om. We zijn allemaal geroepen tot ene hoop, de redding van ons hele leven voor de totale eeuwigheid. Daarin ziet God ons als één, maar zo mogen we ook leren om elkaar als één te zien. En op dezelfde manier dat we door één Geest geleid worden en door de Geest aanvaard zijn, op diezelfde manier moeten we ook in het lichaam van Jezus elkaar aanvaarden en leiden.

Gebed: Vader, het gaat bij U altijd om éénheid. Het gaat bij U om liefde voor elkaar en trouw voor elkaar zoals U dat ook doet naar elk van Uw kinderen. Als ik dat moeilijk vind, helpt U mij dan beseffen dat we één lichaam zijn.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu