Opwekking 498 - Er is een stad met gouden straten

 

Er is een stad
met gouden straten,
vol van Jezus' heerlijkheid.
Er is een weg
die daarheen leidt;
daar is leven in eeuwigheid.

 
Alleen door U, alleen door U,
alleen door uw dood,
uw liefde zo groot.
 
Nooit meer rouw, nooit meer tranen,
nooit meer lijden, nooit meer nood,
nooit meer pijn, nooit meer ziekte,
nooit meer onrecht, nooit meer dood.

 

Refrein:
Alleen door U, alleen door U,
alleen door uw dood, uw liefde zo groot.
Oh, de schuld is afbetaald,
we kunnen eeuwig leven;
nu is er weer hoop,
alleen door U.
Oh, eens zien wij uw gezicht
en iedereen zal dansen
in de stad van onze God;
alleen door U.
 
Altijd licht, altijd vrede,
altijd blijdschap, altijd feest,
altijd wijn die blijft stromen
op het grote bruiloftsfeest.
 
(refrein)


De stad van gouden straten, de stad van Jezus’ Heerlijkheid. Het is de stad van eeuwig leven. Een plek waar God is, en er is een weg die daar heen leidt. Een weg waar we op kunnen en mogen wandelen met God. Een weg die we kunnen inslaan als we met God wandelen. Door Jezus, alleen door Jezus kunnen wij naar de gouden stad komen. Door Zijn dood, door Zijn opstanding zijn de ‘toegangspoorten’ geopend. En als wij daar aankomen, dan mogen wij binnenkomen omdat wij bij God horen. 

 

Wat we daar zullen zien zal bijzonder zijn. Wat we daar zullen zien hebben we niet eerder gezien. Een stad van vrede, een stad zonder rouw, tranen, lijden en dood. Er zal volkomen rust zijn. We zullen God zien in Zijn heerlijkheid, we zullen Hem aanbidden zoals we nog niet hebben gedaan.

 

Het is alleen mogelijk geworden door Jezus. Alleen door de dood van Jezus is dit mogelijk geworden. Door Zijn dood en Zijn opstanding is de weg geopend. En achter de dood en de opstanding van Jezus zit een enorme liefde. Een liefde dat misschien niet te bevatten is. Een liefde waar we stil van worden. Een liefde uit liefde. Hij deed het uit liefde. Alleen door liefde… want door Zijn liefde had God zoveel voor ons over.

 

Er is hoop van Jezus leeft. We zullen dansen en zingen voor God. En er zal altijd vrede, blijdschap zijn. Een bruiloftsfeest dat nooit meer ophoudt.  

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom