Opwekking 98 - Eens was ik onverschillig

 

Eens was ik onverschillig,
en zocht niet naar de Heer.
Maar Hij zocht mij vol liefde,
en riep mij keer op keer.
Maar ik zei: Nee, nee, nee,
ik ben nog jong genoeg,
het is nog veel te vroeg.
Aan die godsdienst doe ik niet mee.


Refrein:
Maar halleluja, nu ben ik
een kind van God.
Nu is mijn levenslot,
in handen van mijn God.
Hij maakt mij blij en
geeft mijn leven perspectief.
Zeg, weet je 't al,
de Heer heeft jou ook lief.

 

Eens was ik ongehoorzaam
aan God en zijn gebod.
Hij vroeg mijn hart ter woning,
maar ik hield de deur op slot.
En ik zei: Nee, nee, nee,
ik ben nog jong genoeg,
het is nog veel te vroeg.
Aan die godsdienst doe ik niet mee.

 

Refrein

 

Heb jij nog niet je leven
aan Jezus toegewijd.
Geef Hem dan nu je harte,
't is nu de beste tijd.
En zeg niet: Nee, nee, nee,
ik ben nog jong genoeg,
het is nog veel te vroeg.
Aan die godsdienst doe ik niet mee.

 

Refrein


Dit lied is een lied dat van twee kanten bezongen wordt. De kant van hoe het eerst was en de kant van hoe het nu is. De onverschilligheid, de argumenten om niet te geloven waren er. Maar dan wordt er van een andere kant gezongen. Dan wordt er gezongen wat het verschil is met het vorige leven. Het refrein zingt van het nieuwe leven. Het zingt: ‘Het geeft mijn leven perspectief’. Daar zit denk ik het verschil ook in met het andere leven. Daarin zit het verschil tussen nu en toen. Als je God gaat volgen, gaat dienen dan komt allereerst je leven in een ander perspectief te staan. Dan kijk je vanuit het perspectief van het geloof. Maar daarnaast geeft het je leven ook perspectief. Je kant met een andere blik naar bepaalde dingen kijken, het geeft je leven zin. Het geloof is iets waarvoor je leeft en waardoor je leeft.

Dit lied geeft tegelijk ook de opdracht om dit verschil duidelijk te maken in de wereld, naar de mensen om je heen. Laat maar zien dat jouw leven in een ander perspectief is komen te staan, laat maar zien wie god voor jou is geworden en wat het verschil is geweest voor jou nu je gelooft.

 

En als je nog niet gelooft, weet dan dat de Vader met open armen op je staat te wachten, Hij vraagt om binnen te komen in jouw hart zodat Hij jouw woning zal worden en je niet alleen bent. Je leven komt in een ander perspectief te staan, je leven zal anders worden, een leven vol van God en vol van Zijn liefde!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom