"Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen." (Efeze 4:1 en 2)

Ik hoop dat je na gisteren al meer vervuld bent met de liefde van Jezus, dan de dag ervoor. Ik hoop dat je ondertussen verder bent gegroeid. Want dat is nodig om Paulus opdracht van vandaag in beraad te nemen. Want Paulus stapt vanuit het gebed om geloofsgroei voor de gemeente in ene keer over naar een opdracht waar we niet in ene dag mee klaarkomen. Een opdracht die in ieder geval voor de rest van ons leven hier op aarde zal gelden.

De opdracht die Paulus ons meegeeft en die hij schrijft aan de gemeente van Efeze is duidelijk: We moeten wandelen volgens de roeping waarmee wij geroepen zijn. Het is natuurlijk duidelijk dat Paulus ons wijst op onze roeping die door de genade naar ons is toegekomen. In de brief aan de Filippenzen spreekt hij over het wandelen naar het Evangelie. En misschien heeft Paulus ook nog wel gedacht aan de woorden uit de Thora, uit Genesis 17:1 "Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht." Dat was de opdracht van God aan Abraham. En deze opdracht is niet veranderd. Het mag duidelijk zijn dat als de Koning genade tot ons laat komen, dat we ook volgens de wetten van het Koninkrijk waar deze genade vandaan komt gaan leven. We waren immers medeburgers van de heiligen geworden en huisgenoten van God.

En waar begint dat mee? Begint dat gelijk op de moeilijkste manier die we ons kunnen bedenken? Het is opmerkelijk dat Paulus met de opdracht begint in de gemeente. Binnen de gemeente mogen we beginnen om dit vorm te geven, als gelovigen onder elkaar. Dat hoeft toch niet zo erg moeilijk te zijn, zou je zeggen. Op een plaats waar je veilig deze dingen vorm mag geven, moet dit toch niet te moeilijk zijn. Maar dat betekent dat ook werkelijk elke gelovige zich moet houden aan de woorden van Paulus, anders verdwijnt de veiligheid.

En waar die opdracht uit bestaat? Nederigheid, zachtmoedigheid en liefde met geduld voor elkaar. Dat is nu net hoe het Koninkrijk van God ook is. De meerdere zal de mindere dienen. Daar moet je eens over nadenken dat in Gods Koninkrijk de meerdere altijd de mindere dient. In het Koninkrijk van God wast Jezus de voeten, dienen de engelen die groter zijn in macht en kracht de mensen, buigt God Zelf neer voor hoogmoedige mensen. Dat is de regel van het Koninkrijk. En ik geloof als we dat werkelijk op deze manier gaan doen, dat we een stroom van leven de wereld laten instromen. En laten we nu eens oprecht bij elkaar beginnen. Ik wil de minste zijn en jij mag de meeste zijn. En als die ander nog niet zo ver is, laten we dan geduld hebben met elkaar en elkaar in liefde verdragen. Misschien mocht jij al meer leren van Jezus' liefde dan die ander. Jezus kwam al Eén Die dient en dat is ons tot voorbeeld.

Gebed: Vader, ik dank U dat Jezus mij laat zien dat Hij Die de meeste is, Zich als de minste wilden geven zodat ik kon ontvangen wat ik nodig had. En leer mij om zo te dienen in nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Controle loslaten

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij." (Johannes 13:8)

In hoeverre wil jij graag de controle in handen hebben? Voor heel veel mensen is dit best een ding, want de controle loslaten is niet alleen spannend, maar je weet dan ook niet waar het uitkomt. Als iemand van de discipelen hier ook moeite mee had dan was het Petrus wel. Op één moment maakt hij twee keer dezelfde fout en geeft hij de leiding niet aan Jezus. Na al het ongeloof van de Joden begint Jezus Zichzelf steeds verder terug te trekken. Telkens gaat Hij weer een stukje verder weg uit de belangstelling. Nu is Hij op het moment gekomen om alleen nog met Zijn discipelen te zijn en Hij gaat het Pascha vieren. Opmerkelijk is het dat Johannes in zijn Evangelie net even een andere kant benadrukt. Heel uitgebreid gaat Johannes in op de voetwassing. Het werk van de minste of eigenlijk zelfs van een slaaf. En met dat Jezus met Zijn discipelen het Pascha wil gaan vieren en ze bijna aan tafel gaan, doet Jezus iets dat onbestaanbaar is.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu