"Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden." (Efeze 3:10)

Paulus betrekt zijn taak niet alleen op de heidenen als individuen, maar ook op de gemeente. Waar hij eerst sprak over de heidenen naast de Joden en over de heidenen die hij de genade mag doorgeven, betrekt hij nu ineens de gemeente is het geheel. En het woord 'opdat' wijst duidelijk terug naar het voorgaande, namelijk dat de minste van de apostelen de genade heeft ontvangen om de onnaspeurlijke rijkdom bekent te maken aan de heidenen. En het doel daarvan volgt nu als een opdracht aan de gemeente.

Die onnaspeurlijke rijkdom van Christus die de heidenen tot geloof brengt moet tot doel hebben dat deze bekend gemaakt wordt in de hemelse gewesten. En om het nog sterker te maken spreekt Paulus hier over de veelkleurige wijsheid van God. Want dat is de genade. Hij is onnaspeurlijk, maar ook veelkleurig. Als je denkt dat je de genade bekeken hebt, is er toch nog weer een kleur die je nog niet gezien had. En dat kan voor jezelf prachtig zijn en we moeten dit ook telkens bewonderen. Maar we krijgen er nog wel een opdracht bij.

De christelijke gemeente moet deze wijsheid van God ook bekend maken aan de overheden en machten in de hemelse gewesten. We worden opgeroepen om de overheden en machten van het rijk van de duisternis te laten zien wat de veelkleurige wijsheid van God is. Je zou je kunnen afvragen of dit nut heeft? Is dit nu zo belangrijk, moeten we de duivel en zijn demonen vertellen over de veelkleurige wijsheid van God? Het antwoord blijkt 'ja' te zijn. Dat is nodig.

We moeten het rijk van de duisternis vertellen dat Jezus heeft geleden, dat Hij mens werd om voor ons te lijden, maar we moeten ook vertellen dat Jezus is opgestaan. Satan, we zeggen je dat Jezus is opgestaan! Dat is de veelkleurige wijsheid van God, dat God, als de grootste, de sterkste en de machtigste, mens werd. De Sterke diende de zwakke, ging zelfs ten onder in de dood en uiteindelijk overwon Hij de dood op zijn eigen terrein, in het graf. Dat is de veelkleurige wijsheid van God. En die wijsheid is beschikbaar voor mensen en maakt mensen met Christus als overwinnaars. Wat een wijsheid van God.

En satan? Die kan heel veel dingen hebben. Satan kan er best mee leven dat Jezus mens is geworden, geleden heeft en gestorven is. Maar als satan één ding niet kan verdragen dan is het dat Jezus is opgestaan! Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft. Heft de banier op! Satan jij moet weten, met al je demonen, dat ik geloof in de kracht van de opgestane Heer! Jij moet weten dat de gemeente is gekocht met het bloed van Jezus en daarom Zijn eigendom is. 

Maak deze waarheid bekend in het rijk van de leugen en satan zal weten dat hij overwonnen is. Confronteer de leugen met de eeuwige Waarheid van God. Dan zal zijn macht vergaan en zal Jezus overwinnende overwinnen en wij met Hem. 

Gebed: Vader, ik dank U voor de veelkleurige wijsheid van U. En ik proclameer dat Jezus is opgestaan, zodat de hel weet dat U hebt overwonnen. Ik maakt Uw wijsheid bekend in de hemelse gewesten.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu