Opwekking 497 - Ik wil leven door Uw Geest

 

Ik wil leven door uw Geest
en in waarheid, o Heer.
Alle liefde die ik heb,
leg ik hier voor U neer.
Ik geef alles op voor U
en houd niets apart.
Heer, aanvaard mijn offer nu,
mijn gebroken hart.
 


Refrein:
Jezus, wat kan ik doen,
mijn Koning en Vriend?
U gaf alles voor mij,
meer dan ik had verdiend.
Jezus, wat kan ik doen
tot eer van uw naam?
Neem dit lied aan als dank
voor wat U hebt gedaan.
Ieder woord schiet te kort
en ik voel me verward,
maar ik zing uit liefde voor U
uit het diepst van mijn hart.
 
Heer, mijn dankbaarheid is groot
om wat U hebt betaald.
Door uw lijden en uw dood
werd mijn leven bepaald.
U nam alle schande weg
van mijn zonde en schuld
en hebt mij vanaf uw troon
met uw liefde vervuld.
 
Refrein
 
Ieder woord schiet te kort
en ik voel me verward,
maar ik zing uit liefde voor U,
 
ik zing uit liefde voor U
ik zing uit liefde voor U
uit het diepst van mijn hart.

 
Ik wil leven door Uw Geest en waarheid Heer. Leven door Geest en waarheid… Dat betekent dat je je leven laat leiden door Gods Geest, dat je je leven leidt in de waarheid van God. Als je leeft door Geest en waarheid dan leef je dichtbij God. Laat je vandaag leiden door Gods Geest en Zijn waarheid en kijk wat Gods Geest doet.
 
Het refrein van dit lied zingt over de vraag wat je kunt doen nadat Jezus alles voor ons gegeven heeft. Ik denk dat daar een eenvoudig antwoord op is. Het enige wat wij kunnen doen voor Jezus is Zijn liefde beantwoorden en de vriendschapsrelatie aangaan met Hem. De dank die jij kan geven is jouw liefde voor Hem, de dank die jij kan geven is het beantwoorden van Jezus' liefde dat Hij heeft gegeven aan het kruis. En al schiet ieder woord daarvoor te kort als dank, de dank als beantwoording is genoeg voor God. En natuurlijk mag je en moet je God ook danken voor Zijn liefde, goedheid en genade. Maar God wil dolgraag een vriendschapsrelatie met jou aangaan. Beantwoord jij deze vriendschap?
 
Uit liefde voor God mag je blijven zingen, uit het diepste van je hart. Blijf dichtbij Zijn liefde leven en geniet van de vriendschap met God.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom