Opwekking 97 - De vensters des hemels zijn open

 

De vensters des hemels zijn open.
De zegen des Heren daalt neer.
Daar's vreugd', vreugd',
vreugd' in mijn hart,
want Jezus bemint mij zozeer.
Ik gaf Hem mijn oud, zondig leven.
Zijn bloed maakt mij stralend en rein.
'k Mag zitten aan 't feestmaal des Heren.
'k Ben blij, want ik weet: Hij is mijn.


Als God, jou God is geworden dan is er een vreugde in je hart gekomen. Een vreugde omdat jij je leven aan Hem hebt gegeven. Je oude leven heb je aan Hem gelaten en he hebt een nieuw leven van Hem ontvangen. Een leven van vrede, liefde, reinheid. Een leven vol van God. Hij heeft je bekleed met Zijn liefde. En door Zijn bloed ben je stralend en rein geworden. Zijn bloed waste je schoon. De hemel is een open hemel. De vensters zijn geopend. Door de opening van de hemel kun je binnengaan bij het feestmaal van God. Een feestmaal waarin je feest mag vieren met Hem. Een feest waarbij je schoon en nieuw bent.

 

Als God jou bemint, als God jou lief heeft met zijn overweldigende liefde dan zal er vreugde in je hart zijn. Ook als je in situaties zit waarin je geen vreugde ziet of ervaart. Als je in situaties zit waarin je lijdt. Gods liefde geeft vreugde. Ook als je het niet ervaart. De vreugde die God aan je geeft is tegelijk ook je kracht. Als je in een situatie zit dat je geen vreugde ervaart, bedenk dan eens hoe het komst dat je volhoud, hoe het komt dat je vast blijft staan in het geloof. Gods vreugde is jou kracht. Als je Gods liefde of vreugde niet ervaart weet dan dat het wel je kracht is waar je iedere dag in staat. 

 

De vensters van de Hemel zijn open en de zegen van de Heer daalt neer op jou, op je situatie. Vraag God maar om Zijn zegen voor jou, in je situatie. God wil jou zegenen met Zijn vreugde, met Zijn liefde. 
En Hij nodigt je uit om het feest te vieren met Hem. Om te zitten aan het feestmaal sat Hij heeft klaargemaakt. 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom