Opwekking 97 - De vensters des hemels zijn open

 

De vensters des hemels zijn open.
De zegen des Heren daalt neer.
Daar's vreugd', vreugd',
vreugd' in mijn hart,
want Jezus bemint mij zozeer.
Ik gaf Hem mijn oud, zondig leven.
Zijn bloed maakt mij stralend en rein.
'k Mag zitten aan 't feestmaal des Heren.
'k Ben blij, want ik weet: Hij is mijn.


Als God, jou God is geworden dan is er een vreugde in je hart gekomen. Een vreugde omdat jij je leven aan Hem hebt gegeven. Je oude leven heb je aan Hem gelaten en he hebt een nieuw leven van Hem ontvangen. Een leven van vrede, liefde, reinheid. Een leven vol van God. Hij heeft je bekleed met Zijn liefde. En door Zijn bloed ben je stralend en rein geworden. Zijn bloed waste je schoon. De hemel is een open hemel. De vensters zijn geopend. Door de opening van de hemel kun je binnengaan bij het feestmaal van God. Een feestmaal waarin je feest mag vieren met Hem. Een feest waarbij je schoon en nieuw bent.

 

Als God jou bemint, als God jou lief heeft met zijn overweldigende liefde dan zal er vreugde in je hart zijn. Ook als je in situaties zit waarin je geen vreugde ziet of ervaart. Als je in situaties zit waarin je lijdt. Gods liefde geeft vreugde. Ook als je het niet ervaart. De vreugde die God aan je geeft is tegelijk ook je kracht. Als je in een situatie zit dat je geen vreugde ervaart, bedenk dan eens hoe het komst dat je volhoud, hoe het komt dat je vast blijft staan in het geloof. Gods vreugde is jou kracht. Als je Gods liefde of vreugde niet ervaart weet dan dat het wel je kracht is waar je iedere dag in staat. 

 

De vensters van de Hemel zijn open en de zegen van de Heer daalt neer op jou, op je situatie. Vraag God maar om Zijn zegen voor jou, in je situatie. God wil jou zegenen met Zijn vreugde, met Zijn liefde. 
En Hij nodigt je uit om het feest te vieren met Hem. Om te zitten aan het feestmaal sat Hij heeft klaargemaakt. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom