Opwekking 96 - Ik vouw mijn handen Heer

 

Ik vouw mijn handen Heer
en kniel voor U neer.
Ja, voor U die mij nooit zal verlaten.


Ik vouw mijn handen Heer
en iedere keer,
vind ik rust om met U
te kunnen praten.

 

Ja, ik bid U, wees met mij
op al mijn wegen.
Want wat zou ik kunnen doen
zonder uw zegen.

 

Ik vouw mijn handen Heer en
kniel voor U neer.
Ja, voor U die mij nooit meer verlaat.


Onrust, herken jij dat in je leven? Zoveel onrust en gejaagdheid, soms ook zoveel zorgen en moeite? Hoe ga je daar nu eens goed mee om. Hoeveel onrust in je leven is het gevolg van je eigen zorgen en je eigen manier om het op te lossen? Ik denk dat heel veel onrust in ons leven te maken heeft met hoe we er mee omgaan. Als we ons niet meer tot rust laten brengen aan de voeten van Jezus, dan zijn we de controle helemaal kwijt.

 

Daarom zingen we vandaag: "Ik kniel neer." We knielen neer omdat we dat doen bij de God Die ons nooit verlaat! In alle rust en veiligheid mogen we schuilen bij Hem. En we vinden rust als we met Hem kunnen praten. En laat dat praten niet alleen jouw verhaal zijn, maar geef God de ruimte om echt antwoord te geven in je gebed. En waar we knielen voor God, daar zal Hij ook Zijn zegen geven. Die kunnen we niet missen. Hoe kunnen we ooit leven zonder de zegen van God!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom