Opwekking 495 - Hemelse Vader, door Uw genade

 

Hemelse Vader, door uw genade
mag ik U naderen, dicht bij uw troon.
Niet door mijn streven
rechtvaardig te leven,
maar door het offer van uw Zoon
 
Refrein:
wordt mijn schuld weggedaan,
mag ik rein voor U staan;
door het bloed van het
Lam dat mij vrijmaakt,
mag ik uw huis binnengaan.
 

 


(m)     Hij zegt: Kom
(v)     (en eet aan mijn tafel)
(m)     Hij zegt: Kom
(v)     (en drink van de wijn)
(m)     Hij zegt:
(allen) Proef van de vrijheid in mijn nabijheid te zijn.
 
Bron van mijn leven, door uw vergeving
ken ik uw vrede daar U in mij woont.
U kent mijn daden, mijn angsten en falen,
maar door het offer van uw Zoon
 
Refrein
 
wordt mijn schuld weggedaan,
mag ik rein voor U staan;
door het bloed van het
Lam dat mij vrijmaakt,
mag ik uw huis binnengaan.
 
(m)     Hij zegt: Kom
(v)     (en eet aan mijn tafel)
(m)     Hij zegt: Kom
(v)     (en drink van de wijn)
(m)     Hij zegt:
(allen) Proef van de vrijheid in mijn nabijheid te zijn.
 
(m)     Ja, ik kom
(v)     (en eet aan uw tafel)
(m)     Ja, ik kom
(v)     (en drink van de wijn)
(m)     Ja, ik
(allen) proef van de vrijheid in uw nabijheid te zijn.
 
Hemelse Vader


Vandaag eerst maar eens een vraag: Zou jij willen naderen voor de troon van God? Echt voor Hem staan? Want dat kan, niet door rechtvaardige daden of door te streven om zo goed mogelijk te leven, maar door Zijn genade. De genade Die Jezus op aarde kwam brengen door Zijn lijden en sterven, maakt dat als je dit gelooft, je ook voor Gods troon mag staan! Want dan is je schuld weggedaan en ontmoet je bij Gods troon niet langer een God Die boos is vanwege je zonden, maar dan ontmoet je daar je hemelse Vader Die jou als Zijn kind heeft aangenomen en die zegt: Kom!

 

Komen voor Gods troon om te eten van Zijn overvloedige tafel en te drinken van Zijn overvloedige wijn. Komen bij God om Avondmaal met Hem te houden en daar Christus te gedenken en te weten dat je bij God Thuis mag zijn. Jezus is het Lam, waardoor jij bent vrijgemaakt van elke zonde, van elke aanklacht en van elk oordeel. Jezus, Jezus, Jezus!

 

Moeten we dan nog meer zeggen over dit prachtige lied? Volgens mij maar één woord: Kom!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom