Opwekking 494 - Soms als ik Uw liefde voel

 

Soms als ik uw liefde voel
zomaar op de straat, heel dicht bij,
dan bid ik en fluister ik uw naam.
Soms al U mij aanraakt Heer
Op een stil moment van de dag,
dan zing ik: mijn God, ik heb U lief.


En af en toe, dan zou mijn hart haast barsten,
als ik ervaar hoe groot uw liefde is.
Dan groeit in mij steeds sterker dit verlangen: 
Laat heel de wereld zien, 
hoe echt uw liefde is.

 

Refrein:
Ik heb U lief, wil ik roepen over straat.
Ik heb U lief, wil ik schreeuwen uit mijn hart.
Ik heb U lief, om uw liefde echt en diep,
ja, uw liefde heb ik lief.


Dit lied gaat over Gods liefde. Over de liefde van God die Hij aan jou geeft. Als Gods liefde jou aanraakt dan gebeurt er wat. Als Gods liefde jou aanraakt dat wil je meer van God, dan wil je meer zien van wie God is. Gods liefde is zo groot dat wij het iedere dag weer nodig hebben. Gods liefde is zo groot dat wij er ten diepste iedere dag naar verlangen. Zonder Gods liefde kunnen wij niets. Door Gods liefde zijn er dingen mogelijk geworden, door Gods liefde is alles mogelijk. 

 

Als Gods liefde je aanraakt dan doet dat iets met je, het vult je hart en het overstroomt ervan, zoals dit lied schrijft: Dat je hart zou barsten als je ervaart hoe groot Gods liefde is. Gods liefde is zo groot en zo sterk dat het je raakt. En zoals dit lied schrijft: Als ik ervaar hoe groot Uw liefde is dan groeit in mij steeds dit verlangen: Laat heel de wereld zien, hoe groot uw liefde is’. Er groeit een verlangen in je om Zijn liefde te delen. 

 

Gods liefde verandert mensen, als heel de wereld ziet hoe echt Gods liefde is, dan zal de wereld veranderen. En daarin ligt ook een opdracht voor ons om andere mensen Gods liefde te laten zien en voelen. Om te laten zien wat Gods liefde doet. Gods liefde werkt helend.

 

Laat maar horen, laat maar zien dat God liefde is en wat Gods liefde voor jou is. Schreeuw het maar uit, roep het uit, wat God heeft jou lief en jij hebt Gods liefde lief. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom