"Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten." (Efeze 1:3)

Na een periode nagedacht te hebben over de schepping en het leven van Abraham wordt het weer eens tijd voor wat steviger onderwijs. Al langere tijd wil ik met de brief aan de gemeente van Efeze beginnen omdat deze voor ons nu ook van groot belang is. Het is een brief waarin de geestelijke strijd en het leven vanuit Jezus nadrukkelijk de aandacht krijgt. Maar ook het verdere fundamentele onderwijs uit deze brief is zo belangrijk.

 

Paulus schrijft aan deze gemeente waarbij hij er vanuit gaat dat hij schrijft aan gelovigen en niet aan ongelovigen. Soms komt er nog wel eens wat commentaar op als het gaat om deze eenzijdigheid, maar toch ga ik deze lijn ook vasthouden omdat ik me in de dagelijkse stukjes echt wil richten op geloofsopbouw van Gods kinderen. En zo staat Paulus er ook in, maar hij begint niet met onderwijs. Tenminste, hij begint niet onderwijzend, al zit er in het eerste gedeelte van hoofdstuk 1 wel veel onderwijs, maar hij brengt dit als absolute waarheden en we gewoon moeten kennen. Waarheden die we in lofprijzing en aanbidden moeten uitproclameren naar God.

Nadat Paulus de gemeente in de naam van Jezus heeft begroet, begint hij met een aanbidding aan God die overweldigend is. Je zou het ook een lofprijzing kunnen noemen, maar het is meer aanbiddend van aard. Hij spreekt de zegen uit over God de Vader. Daarmee zegent hij God niet, al lijkt dat in onze taal wel zo. In het Grieks is dit een waarin het om een belijdenis en een lofprijzing gaat voor God de Vader die de bron van alle zegening is. Paulus verklaart God hier als de bron van alle zegen. Dat is God, Hij is in Christus jouw bron van zegen. Dat is geen gevoel, maar dat is de waarheid over Wie God is.

En omdat God deze bron van zegen is, zijn wij met alle geestelijke zegeningen gezegend in Christus. Alle zegeningen van de hemelse gewesten zijn de zegeningen waarmee God ons in Christus heeft gezegend. De zegen die het deel is van Jezus is de zegen die ook ons deel is in het geloof. Alle zegeningen die Jezus heeft in de hemelse gewesten zijn ook onze zegeningen. Welke zegeningen heeft Jezus in de hemelse gewesten gekregen? Vrede, liefde, aanvaarding als kind, trouw, overvloed, de troon, de nabijheid van God. En zo kunnen wij nog wel even doorgaan. 

Ik weet niet hoe het bij jou is, maar wij maken zo makkelijk onze omstandigheden tot waarheid en bekijken onze situaties vanuit ons aardse perspectief, maar in Jezus mogen wij leren om vanuit de hemelse gewesten te kijken naar wat we hebben gekregen. En dat is veel meer dan wat wij ervaren, maar we aanbidden God de Vader om alle geestelijke zegeningen uit de hemelse gewesten waar ook mee gezegend zijn. Door het niet te geloven, ervaar je er niets van, maar door deze waarheid aan te nemen, zul je in je leven ook ervaren hoe waar deze woorden zijn.

Gebed: Vader, dank U wel dat U mij heeft gezegend met alle geestelijke zegeningen uit de hemelse gewesten omdat ik in Jezus ben! Ik wil leven uit mijn zegeningen, tot glorie van Uw grote Naam! Halleluja!

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Voor Jezus' voeten of volgen

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu