Opwekking 494 - Soms als ik Uw liefde voel

 

Soms als ik uw liefde voel
zomaar op de straat, heel dicht bij,
dan bid ik en fluister ik uw naam.
Soms al U mij aanraakt Heer
Op een stil moment van de dag,
dan zing ik: mijn God, ik heb U lief.


En af en toe, dan zou mijn hart haast barsten,
als ik ervaar hoe groot uw liefde is.
Dan groeit in mij steeds sterker dit verlangen: 
Laat heel de wereld zien, 
hoe echt uw liefde is.

 

Refrein:
Ik heb U lief, wil ik roepen over straat.
Ik heb U lief, wil ik schreeuwen uit mijn hart.
Ik heb U lief, om uw liefde echt en diep,
ja, uw liefde heb ik lief.


Dit lied gaat over Gods liefde. Over de liefde van God die Hij aan jou geeft. Als Gods liefde jou aanraakt dan gebeurt er wat. Als Gods liefde jou aanraakt dat wil je meer van God, dan wil je meer zien van wie God is. Gods liefde is zo groot dat wij het iedere dag weer nodig hebben. Gods liefde is zo groot dat wij er ten diepste iedere dag naar verlangen. Zonder Gods liefde kunnen wij niets. Door Gods liefde zijn er dingen mogelijk geworden, door Gods liefde is alles mogelijk. 

 

Als Gods liefde je aanraakt dan doet dat iets met je, het vult je hart en het overstroomt ervan, zoals dit lied schrijft: Dat je hart zou barsten als je ervaart hoe groot Gods liefde is. Gods liefde is zo groot en zo sterk dat het je raakt. En zoals dit lied schrijft: Als ik ervaar hoe groot Uw liefde is dan groeit in mij steeds dit verlangen: Laat heel de wereld zien, hoe groot uw liefde is’. Er groeit een verlangen in je om Zijn liefde te delen. 

 

Gods liefde verandert mensen, als heel de wereld ziet hoe echt Gods liefde is, dan zal de wereld veranderen. En daarin ligt ook een opdracht voor ons om andere mensen Gods liefde te laten zien en voelen. Om te laten zien wat Gods liefde doet. Gods liefde werkt helend.

 

Laat maar horen, laat maar zien dat God liefde is en wat Gods liefde voor jou is. Schreeuw het maar uit, roep het uit, wat God heeft jou lief en jij hebt Gods liefde lief. 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom