Opwekking 94 - Heel mijn leven wil ik wijden

 

Heel mijn leven wil ik wijden,
om in de dienst van mijn Heer te strijden.
O ja... en wat ik ben en wat ik doe,
is door gena (door gena).

 

 

Als Jezus niet zijn bloed had gegeven,
hoe zouden wij dan in deze wereld leven,
vol van duisternis die de satan
heeft gebracht. Maar halleluja,
Jezus overwon hem door zijn kracht.

 

Daarom wil ik heel mijn leven wijden
om in de dienst van de Heer te strijden.
O ja... en wat ik ben, en wat ik doe
is door gena (door gena).


Mijn leven wil ik wijden aan God. Ik geef mijn leven over aan God en ik ga in Zijn dienst. Dat is wat je zegt als je dit lied zingt. Het is goed om ons leven aan God te geven en te werken in Zijn dienst. Vaak zeggen wij als christenen dit ook. Wij willen graag werken in het Koninkrijk van God. Maar hoe ziet dat er uit als het er op aan komt? Wil je in Gods Koninkrijk blijven werken als het tegenzit? Als God ver weg voelt? Ik denk dat het goed is om te beseffen dat we ondanks wat we meemaken en ervaren, dat we voor Jezus blijven kiezen. Dat we er voor blijven kiezen om in Gods Koninkrijk te werken. Op die manier ga je steeds meer zien van Gods Konikrijk.

 

Je leven geven om in de dienst van God te strijden, houdt in dat God op prioriteit 1 staat. Dat houdt in dat je God bij alles betrekt in wat je doet. God is jouw nummer 1! En wat je bent of wat je doet, is door de genade van God. Door de genade van God ben je in staat je leven in de dienst van God te geven en te strijden en te werken in Zijn dienst!

 

We strijden in de dienst van God. We strijden tegen de duisternis. We strijden alleen omdat Jezus Zijn bloed heeft gegeven. Als Jezus Zijn bloed niet had gegeven dan hadden wij niet kunnen staan in een wereld vol duisternis. Dan hadden wij niet kunnen blijven staan in een wereld waar de satan de overhand heeft. 

 

Door het bloed van Jezus hebben wij licht en kunnen wij strijden voor Gods Konikrijk. Door de kracht dat van Jezus overwinning blijven wij strijden. Want wij weten dat Jezus al overwonnen heeft en dat het al maar zichtbaarder gaat worden!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom