"De twee engelen kwamen 's avonds in Sodom aan, terwijl Lot in de poort van Sodom zat. Toen Lot hen zag, stond hij op om hun tegemoet te gaan, en boog hij zich met zijn gezicht ter aarde." (Genesis 19:1)

Het eerste wat opvalt nadat we hoofdstuk 18 hebben gelezen is dat waar Abraham nog een ontmoeting met drie mannen had, dit hier in Sodom bij Lot er nog maar twee zijn. Gezien het gesprek uit hoofdstuk 18 tussen Abraham en God is het de meest aannemelijke verklaring dat God met Abraham sprak en daarbij ook twee engelen meenam. En deze twee engelen zijn nu verder gereisd naar Sodom om onderzoek in die stad in te stellen en om naar Lot toe te gaan.

En gelijk als ze de stad inkomen zit Lot in de poort van de stad. Wellicht had Lot zelfs een hoge positie bij de oudsten van de stad, want zij zaten normaal op die plaats. En hoe deze engelen bij de stad kwamen is niet duidelijk. Lot buigt wel gelijk neer, maar dat zou uit beleefdheid kunnen zijn en later in de geschiedenis blijkt ook wel dat de mannen van de stad deze engelen vooral als mannen hebben gezien. Wat vooral opvalt is de agressiviteit van deze mannen in de stad. Waar Lot buigt en beleefdheid toont, daar willen de mannen van de stad hele andere dingen.

Al eerder in Genesis 13 staat dat de mannen van deze stad grote en slechte zondaars waren. En hoe ver moet je vallen om als er een vreemdeling je stad binnenkomt, dat je hem direct in bezit wel nemen en dat je een vreemdeling wilt verkrachten. En dat als mannen tegen mannen. Het is te gruwelijk voor woorden. En Lot probeert de zaak te redden door zijn dochters, die nog maagd zijn aan hen te geven. Ik begrijp daar niet zo heel veel van. Was Lot dan zo bang voor wat er ging gebeuren dat hij zijn dochters er voor over heeft?

Maar deze mannen zijn zo verdorven dat ze zelfs dit dwaze aanbod niet eens willen. Ze willen die mannen om daar seks mee te hebben. Het was ook niet voor niets dat God deze stad en ook Gomorra wilde verderven. De zonden waren zo groot dat God het niet meer kon verdragen. En zelfs de rechtvaardige Lot, die misschien wel de enige rechtvaardige in de stad was, kon dat niet meer keren.

En wat blijkt uit deze geschiedenis dat de rechtvaardige en de onrechtvaardige door God niet op ene hoop worden geveegd. God redt de rechtvaardige tussen de onrechtvaardigen vandaan. Voordat God overgaat tot het verderven van deze steden, haalt Hij de rechtvaardige eruit en ook degenen over wie hij als man in het gezin is aangesteld. Dat uiteindelijk de vrouw van Lot toch omkomt heeft met haar ongeloof en nieuwsgierigheid te maken. 

Als nu straks deze wereld helemaal vergaat en dat de maat van de zonde vol is en de laatste rechtvaardige is toegebracht, dan zal God elk van Zijn kinderen uit de wereld halen, veilig bij Hem Thuis. God zal elk van Zijn kinderen met uiterste zorg omringen. Er komt een moment dat de wereld niet meer ontkomt aan Gods toorn, maar dan zijn God lievelingen Thuis!

Gebed: Vader, dank U dat U veel beter dan wij het onderscheid maakt tussen de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen en dat ik mag weten dat als deze wereld vergaat, dat dit verderf mij niet zal raken.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu