Opwekking 492 - Wie kleurt de zon als de dag openbloeit

 

(m) Wie kleurt de zon als de dag openbloeit?
(allen) Groot is de luister van Jezus.
(m) Wie maakt dat regen de aarde bevloeit?
(allen) Groot is de luister van Jezus.


(v) Wie heeft het leven uit stof voortgebracht?
(allen) Groot is de luister van Jezus;
(v) maakt dat de steppe weer jubelt en lacht?
(allen) Groot is de luister van Jezus.

 

Spreek van zijn wonderen overal,
dat heel de wereld Hem prijzen zal:

 

Refrein:
Onze God is rijk in barmhartigheid,
niemand Hem gelijk, vol van heerlijkheid.
Kniel nu bij zijn troon, want de Heer is hier;
dan wast Hij je schoon in zijn levensrivier.

 

(m) Wie hoort de roep van wie hopeloos zijn?
(allen) Groot is de liefde van Jezus.
(m) Wie heelt de wonden van harten vol pijn?
(allen) Groot is de liefde van Jezus.

 

(v) Wie kocht ons vrij uit de duistere nacht?
(allen) Groot is de liefde van Jezus.
(v) Wie heeft ons eeuwige redding gebracht?
(allen) Groot is de liefde van Jezus.

 

Spreek van zijn wonderen overal,
dat heel de wereld Hem prijzen zal:

 

Refrein

Wat een lied zingen we als we dit lied zingen. Het gaat om twee dingen die eigenschappen zijn van Jezus. Het gaat om de luister van Jezus en het gaat over de liefde van Jezus. Als we naar de schepping kijken, als we bedenken dat Jezus met een paar woorden de schepping tot aanzijn riep, dan is in de hele schepping de luister van Jezus zichtbaar. Als je de vroege morgenzonnenstralen ziet dan zie je daar de luister, de glorie, de heerlijkheid van Jezus in. In al die mooie dingen in de natuur, hoe heerlijk is God. En het wat Jezus Zelf, Die de aarde schiep. Hij was het Woord en het Woord is vleesgeworden.

 

Maar de andere kant van Jezus is dat Hij de hopelozen hoort roepen, dat Hij wonden heelt van hen die verwond zijn geraakt. Jezus kocht ons vrij uit de dood en de duisternis, Hij kocht ons vrij uit de macht van de zonde. Jezus bracht redding en daarin zien we Zijn oneindige en onbegrijpelijke liefde. Groot is de luister en de liefde van Jezus! Jezus is Heer, Hij is God Zelf en werd mens voor ons en daarom knielen wij voor Hem neer en overal zullen wij spreken van Zijn wonderen.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom