Opwekking 492 - Wie kleurt de zon als de dag openbloeit

 

(m) Wie kleurt de zon als de dag openbloeit?
(allen) Groot is de luister van Jezus.
(m) Wie maakt dat regen de aarde bevloeit?
(allen) Groot is de luister van Jezus.


(v) Wie heeft het leven uit stof voortgebracht?
(allen) Groot is de luister van Jezus;
(v) maakt dat de steppe weer jubelt en lacht?
(allen) Groot is de luister van Jezus.

 

Spreek van zijn wonderen overal,
dat heel de wereld Hem prijzen zal:

 

Refrein:
Onze God is rijk in barmhartigheid,
niemand Hem gelijk, vol van heerlijkheid.
Kniel nu bij zijn troon, want de Heer is hier;
dan wast Hij je schoon in zijn levensrivier.

 

(m) Wie hoort de roep van wie hopeloos zijn?
(allen) Groot is de liefde van Jezus.
(m) Wie heelt de wonden van harten vol pijn?
(allen) Groot is de liefde van Jezus.

 

(v) Wie kocht ons vrij uit de duistere nacht?
(allen) Groot is de liefde van Jezus.
(v) Wie heeft ons eeuwige redding gebracht?
(allen) Groot is de liefde van Jezus.

 

Spreek van zijn wonderen overal,
dat heel de wereld Hem prijzen zal:

 

Refrein

Wat een lied zingen we als we dit lied zingen. Het gaat om twee dingen die eigenschappen zijn van Jezus. Het gaat om de luister van Jezus en het gaat over de liefde van Jezus. Als we naar de schepping kijken, als we bedenken dat Jezus met een paar woorden de schepping tot aanzijn riep, dan is in de hele schepping de luister van Jezus zichtbaar. Als je de vroege morgenzonnenstralen ziet dan zie je daar de luister, de glorie, de heerlijkheid van Jezus in. In al die mooie dingen in de natuur, hoe heerlijk is God. En het wat Jezus Zelf, Die de aarde schiep. Hij was het Woord en het Woord is vleesgeworden.

 

Maar de andere kant van Jezus is dat Hij de hopelozen hoort roepen, dat Hij wonden heelt van hen die verwond zijn geraakt. Jezus kocht ons vrij uit de dood en de duisternis, Hij kocht ons vrij uit de macht van de zonde. Jezus bracht redding en daarin zien we Zijn oneindige en onbegrijpelijke liefde. Groot is de luister en de liefde van Jezus! Jezus is Heer, Hij is God Zelf en werd mens voor ons en daarom knielen wij voor Hem neer en overal zullen wij spreken van Zijn wonderen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom