Opwekking 92 - Geef mij olie in mijn lamp

 

Geef mij olie in mijn lamp,
houd het brandend,
brandend met uw heilig vuur.
Geef mij olie in mijn lamp,
opdat ik gereed zal zijn,
wanneer, Gij, mijn Heiland,
komt, dit uur.

Zing hosanna, zing hosanna,
zing hosanna, prijs de Heer, halleluja.
Zing hosanna, zing hosanna,
zing hosanna, prijs de Heer.

 

Laat mijn leven/laat ik een lamp zijn vol met olie dat zal branden met Uw heilig vuur. Dat is wat dit lied eigenlijk zegt. God is het licht en het licht van God moet jij weer verspreiden in de wereld, naar de mensen om je heen. Je zou het kunnen zien als een olielamp. Jij, als kind van God draagt een olielampje bij je. Een olielamp dat de liefde van God uitstraalt, een olielamp dat iets laat zien van God. Het lampje dat je bij je draagt moet vol zijn met olie. Alleen met olie verspreid het licht. En hoe mooi is het dat wij naar God mogen gaan en bij Hem olie kunnen halen voor onze lampen! Zolang wij dicht bij Hem wandelen en Hem om olie vragen zal Hij ons dat geven. Dan zal ons lampje brandend blijven. Het geeft licht, God geeft licht en dat zal ook je pad veerlichten. Blijf God vragen om olie en blijf dicht bij Hem wandelen. Dan zul je licht uitstralen van Hem.

 

Maar dat niet alleen. Het olielampje is ook het telen dat je bij God hoort. Er is licht gekomen in je lampje, in je hart. Een licht dat niet meer zal doven als je Jezus hebt aangenomen als jouw Verlosser! Met die olie en het licht van God, hoor je bij Hem en ben je gereed.

 

Laat je elke dag opnieuw vullen met Zijn vuur, met Zijn licht. Laat je hart vullen met Zijn licht en liefde. En prijs God voor wie Hij is.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom