Opwekking 491 - Kom, wees blij in de Heer al Zijn kinderen

 

(m) Kom, wees blij in de Heer,
al zijn kinderen. (echo vr.)
(m) Kom, wees blij in de Heer,
al zijn kinderen. (echo vr.)
 


(allen:)
Zing voor Hem een nieuw lied,
met een hart dat juicht voor Hem.
O, maak met mij de Here groot
en laat ons samen zijn naam verhogen.
O, maak met mij de Here groot.
Kom en verhoog zijn naam.
 
(m)  Kom, wees blij in de Heer,
al zijn kinderen. (echo vr.)
(m)  Kom, wees blij in de Heer,
al zijn kinderen. (echo vr.)
(m)  Prijs zijn grote naam.
(v)  (Prijs zijn grote naam.)
(m)  Prijs zijn grote naam.
(v)  (Prijs zijn grote)
(allen)  Prijs zijn grote naam.

 

Kom, wees blij in de Heer. Blij zijn in God, vreugde in God en in het geloof vinden. Vreugde vinden wij bij God. 
Vandaag las ik: "Vreugde is niet de afwezigheid van moeilijkheden of problemen, maar de aanwezigheid van Christus." En dat is iets waar we echt in mogen geloven. Vreugde bij God vinden en dat door de aanwezigheid van Christus. Dat betekent niet dat we geen problemen of moeilijkheden hebben, maar dat we de rust en het vertrouwen in God hebben. En dan zijn we verblijd in de Heer. En kunnen we altijd zingen van Zijn grote Naam!

 

Psalm 32:11 en 33: 1-3 gaat hier ook over; Verblijd u in de Heere en zing vrolijk, alle oprechten van hart. God zegt in de Bijbel dat we verblijd moeten zijn in God. Psalm 33 verteld waarmee wij God een lofzang moeten brengen. Met een lied, met de harp, met de luit, met vrolijk, spelende klanken. Daarmee mogen wij God eer bewijzen. Het is een vorm van lofprijzing voor God. We mogen Hem prijzen voor Gods almacht. Want in Psalm 33 gaat het over Gods almacht. Het is een psalm op Gods almacht. Met dit lied mogen wij God dus prijzen voor Zijn grote macht, voor de almacht dat Hij heeft. 

Verblijd je in God, vindt je vreugde in God door Hem het vertrouwen te geven. En geef Hem een lofzang voor Zijn almacht!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom