Opwekking 491 - Kom, wees blij in de Heer al Zijn kinderen

 

(m) Kom, wees blij in de Heer,
al zijn kinderen. (echo vr.)
(m) Kom, wees blij in de Heer,
al zijn kinderen. (echo vr.)
 


(allen:)
Zing voor Hem een nieuw lied,
met een hart dat juicht voor Hem.
O, maak met mij de Here groot
en laat ons samen zijn naam verhogen.
O, maak met mij de Here groot.
Kom en verhoog zijn naam.
 
(m)  Kom, wees blij in de Heer,
al zijn kinderen. (echo vr.)
(m)  Kom, wees blij in de Heer,
al zijn kinderen. (echo vr.)
(m)  Prijs zijn grote naam.
(v)  (Prijs zijn grote naam.)
(m)  Prijs zijn grote naam.
(v)  (Prijs zijn grote)
(allen)  Prijs zijn grote naam.

 

Kom, wees blij in de Heer. Blij zijn in God, vreugde in God en in het geloof vinden. Vreugde vinden wij bij God. 
Vandaag las ik: "Vreugde is niet de afwezigheid van moeilijkheden of problemen, maar de aanwezigheid van Christus." En dat is iets waar we echt in mogen geloven. Vreugde bij God vinden en dat door de aanwezigheid van Christus. Dat betekent niet dat we geen problemen of moeilijkheden hebben, maar dat we de rust en het vertrouwen in God hebben. En dan zijn we verblijd in de Heer. En kunnen we altijd zingen van Zijn grote Naam!

 

Psalm 32:11 en 33: 1-3 gaat hier ook over; Verblijd u in de Heere en zing vrolijk, alle oprechten van hart. God zegt in de Bijbel dat we verblijd moeten zijn in God. Psalm 33 verteld waarmee wij God een lofzang moeten brengen. Met een lied, met de harp, met de luit, met vrolijk, spelende klanken. Daarmee mogen wij God eer bewijzen. Het is een vorm van lofprijzing voor God. We mogen Hem prijzen voor Gods almacht. Want in Psalm 33 gaat het over Gods almacht. Het is een psalm op Gods almacht. Met dit lied mogen wij God dus prijzen voor Zijn grote macht, voor de almacht dat Hij heeft. 

Verblijd je in God, vindt je vreugde in God door Hem het vertrouwen te geven. En geef Hem een lofzang voor Zijn almacht!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom