Opwekking 490 - Luid gejuich en jubellied vervullen het huis

 

Luid gejuich en jubellied vervullen het huis
van wie schuilen bij de Heer.
Luid gejuich en jubellied vervullen het huis
van wie schuilen bij de Heer.

 
Gods rechterhand die grote dingen doet,
Gods rechterhand heeft ons bevrijd.
Gods rechterhand die grote dingen doet,
voor ieder die bij Hem schuilt,
voor ieder die bij Hem schuilt.
 
Luid gejuich en jubellied vervullen het huis
van wie schuilen bij de Heer.
van wie schuilen bij de Heer.


Luid gejuich van mensen die schuilen bij God! Het is goed om bij God te schuilen. Het is goed om God als nummer één te hebben staan en naar God toe te gaan. Om bij God de toevlucht te nemen! God moet de plaats zijn waar je naar toe gaat om te schuilen. God is een God van vertrouwen. Bij Hem kun je schuilen. Als je bij God schuilt, schuil je onder zijn handen. Dan schuil je onder Zijn rechterhand. En Gods rechterhand doet grote dingen. Zoals in Psalm 118 staat: Er klinkt luide vreugdezang, een lied van verlossing; De rechterhand van de Heer doet krachtige daden. De rechterhand van de Heer is hoogverheven en doet krachtige daden. 

 

Gods rechterhand is een hand die grote daden doet, die krachtige daden doet. Hij verlost ons, Hij bevrijd ons. En als wij schuilen bij God, mogen wij weten dat Gods rechterhand op ons is. Als wij God als toevlucht hebben, als God onze Vader is, als God de plek is waar wij ons hart mogen uitstorten, als God onze nummer 1 is en wij in Hem geloven dan mogen wij weten dat Gods rechterhand op ons is en dat Hij ons beschermd. Hij bevrijd ons. 

 

We zullen jubelen en juichen om de dingen die Hij doet. Heb je daden van God gezien? Dat doet iets met je, de krachtige daden van God doet iets met ons. Daar juichen wij om, daar zijn wij blij om. En zo mogen wij ook juichen over onszelf. Omdat Gods rechterhand op ons is en ons beschermd en wij op Hem mogen vertrouwen en onder Zijn rechterhand schuilen. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom