Opwekking 90 - Daarginds ver in de hemel

 

Daarginds ver in de hemel
ontmoeten w' elkaar;
hoe fijn is het daar.
Daarginds ver in de hemel
ontmoeten vol vreugde w'elkaar.


Als jij er bent voordat ik er ben,
zie uit naar mij, want ik kom er ook.
Als jij er bent voordat ik er ben
ontmoeten vol vreugde w'elkaar.

 

Als ik mijn hart voor de Heer ontsluit,
dan neemt Hij al het kwade eruit.
Als ik mijn hart voor de Heer ontsluit,
dan neemt Hij het kwade eruit.


De hemel, het is de plek waar God is, het is de plek waar vrede heerst, waar liefde is, de plek waar we komen als kinderen van God, als kinderen van de Vader. 
Door ons hart te ontsluiten voor God, door ons hart te openen voor Jezus, komen wij bij God in de hemel. Door ons hart te openen voor het werk van God.


Dit gaat over elkaar ontmoeten in de hemel. Wij weten niet hoe het zal zijn in de hemel. Wij weten niet hoe de ontmoetingen zullen zijn tussen elkaar. Één ding mogen wij wel weten, en dat is dat wij Jezus zullen zien. We zullen Jezus zien in de hemel. We zullen een ontmoeting met Hem hebben. Die ontmoeting begint hier al op aarde en dat gaat nog verder in de hemel. Het zal een ontmoeting zijn vol van vreugde. Een vreugde dat nooit meer op houdt. We zullen stralen met Hem! God ziet er naar uit je te ontmoeten in de hemel, in Zijn woning, bij Zijn troon. Hij is blij met jouw redding. 

 

We ontmoeten elkaar vol vreugde als kinderen van God. Hoe het zal zijn weten we nog niet. Maar we zullen Gods heerlijkheid zien en elkaar zien vol van vreugde!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom