Opwekking 489 - Wij willen U ontmoeten

 

Wij willen U ontmoeten,
U eren in ons lied,
vol dank en vol aanbidding,
omdat U telkens weer voorziet.
Uw liefde vult ons leven,
wij zijn zo rijk door U.
De dank die wij U geven
is ons liefdeslied voor U.
 
Refrein:
U bent Vader van de schepping,
de opgestane Heer.
U verdreef de donk're nacht,
toen uw dood nieuw leven bracht.
En U heeft uw volk bevrijd
door macht en majesteit,
Ik wil U volgen, Heer,
heel mijn leven, voor altijd.
 
Mijn Jezus, ik aanbid U,
mijn lied verhoogt uw naam,
want U bent mijn bevrijder,
de sterke rots waarop ik sta.
Uw liefde vult mijn leven,
ik ben zo rijk door U.
Mijn dank wil ik nu geven
in een liefdeslied voor U.

 

(refrein 2x)

 

Wij willen U ontmoeten,

U eren in ons lied,
vol dank en vol aanbidding,
omdat U telkens weer voorziet.
Uw liefde vult ons leven,
wij zijn zo rijk door U.
De dank die wij U geven
is ons liefdeslied voor U.
De dank die wij U geven
is ons liefdeslied voor U.
De dank die wij U geven
is ons liefdeslied voor U.


In ons lied willen wij U danken Heer, in ons lied willen wij U verhogen, U aanbidden. U bent onze God, U voorziet! Neem het aan als een liefdeslied! 

 

Dit lied is een aanbiddingslied. Een lied vol aanbidding voor God. We danken God, want Hij is de Vader van de schepping. We danken Hem omdat Jezus opstond uit de dood. Met Zijn dood, verdreef Hij de donkere nacht; Hij verdreef de duisternis die er is. Op het moment dat er duisternis in ons leven komt mogen wij zien naar het licht dat Jezus bracht met Zijn opstanding. We mogen zien naar het nieuwe leven dat Jezus ons geeft. 


In Johannes 11:25 zegt Jezus: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was Hij gestorven.’ Hierin zien we dat door de opstanding van Jezus er leven voor ons is gekomen. Met Zijn dood zijn wij begraven, maar met Zijn opstanding krijgen wij nieuw leven als je in Hem gelooft. De duisternis verdreef Jezus voor ons! Nieuw leven is er voor in de plaats gekomen! Zoals Johannes 1:5 zegt: Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Dat betekent dat de duisternis niet tegen het licht van God kan. En God is licht, Zijn voor is leven en het leven is het licht van de mensen (Johannes 1:4)

 

We mogen God hiervoor aanbidden, aanbidden want Hij is onze bevrijder, Aanbidden als dank voor wat Hij heeft gedaan voor ons, voor jou, voor mij. En we mogen weten dat we niet op zand bouwen, maar op een sterke rots. Een rots dat staat en waar wij op mogen staan. Wij staan sterk door de Rots van onze God!

 

Heer, Wij willen U ontmoeten, U ontmoeten in ons lied. Neem ons liefdeslied aan. Onze dank is ons liefdeslied voor U! Wij zijn zo rijk door U. Dankuwel voor wat U deed voor ons. Dank U wel. Ik aanbid U!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom