Opwekking 487 - O Heer, giet een stroom van levend water over ons uit

 

O Heer, giet een stroom
van levend water over ons uit,
o Heer, kom met kracht.
O Heer, stort uw Geest
en uw genade over ons uit,
o Heer, kom met kracht.


Zie ons verdorde land,
hoor ons belijden:
Alleen uw sterke hand
kan ons bevrijden.
Laat er vanuit uw troon
nieuw leven komen;
bevloei opnieuw ons land
met waterstromen.


Hoe is het met Nederland? Ik bedoel niet hoe het economisch met Nederland is, of hoe het land eruit ziet, maar ik bedoel hoe het geestelijk met Nederland is. De cijfers over de kerk in Nederland liegen er niet om. Velen in ons land kennen de boodschap van het Evangelie niet meer en kennen de Naam van Jezus alleen nog als krachtterm. En het Koninkrijk dat er bij hoort, dat begrijpen ze al helemaal niet.

 

Ik geloof dat het soms zo nodig is om een lied, als dit lied, telkens opnieuw over Nederland te leggen en God te vragen om ons land te besproeien met het water van de Heilige Geest, zodat er genade en kracht gaat stromen in Nederland en dat ons geestelijk verdorde land weer tot leven komt. Leven uit de hemel dat ons land zal veranderen. Leven waardoor Gods kracht in alle heerlijkheid en volheid mag gaan stromen. En laat het duidelijk zijn, programma's in de kerken gaan het niet redden, mooiere en leukere diensten ook niet, meer sfeer al net zo min, hoe goed het ook kan zijn. Uiteindelijk moet het Gods hand zijn die het doet, de krachtige hand van God.

 

Ik verlang naar een Nederland dat God aanbid in waarheid en in kracht en een land waarin Gods kracht werkelijk mag gaan stromen en waar God weer zichtbaar aanwezig zal zijn. En daarom zingen wij, bidden wij en proclameren wij dat het Gods daden zijn die verandering kunnen brengen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom