Opwekking 486 - Wij zijn Gods kind'ren

 

Wij zijn Gods kind'ren,
verlost door zijn lijden,
vrij door wat Hij heeft volbracht;
Heilige priesters,
een licht voor de volken,
één in zijn Geest, vol van zijn kracht.


Refrein:
Ga dan in zijn naam,
Verkondig Jezus' naam.
Kinderen van God, sta nu op in zijn kracht
en verkondig Jezus,
Redder, Verlosser en Heer.

 

En terwijl duizenden dwalen in 't duister
slapen wij hier in het licht;
Jezus beveelt ons discip'len te maken,
liefde is meer, meer dan een plicht.

 

(Refrein)

 

Hoor je de wind
van de Geest ons vertellen:
Eens komt de tijd aan zijn eind.
Machten van hemel en aarde, zij wank'len:
Alles wordt nieuw, Jezus verschijnt.

 

(Refrein 2x)

 

Jezus is Heer ... (4x)


Wij zijn Gods kinderen, wij Zijn verlost door Zijn leiden, door Zijn offer! En daarom mogen wij een licht zijn. Een licht voor de volken, een licht voor de mensen om ons heen. Wij, als kinderen van God hebben de opdracht om het licht van God te verspreiden, om een lichtje te zijn voor de mensen om ons heen. Hoe verspreid jij je licht? 

 

Eén in Gods Geest, vol van Zijn kracht. De Heilige Geest is met ons, Hij geeft ons kracht. We mogen vol van kracht zijn als we het licht brengen aan de mensen om ons heen.
En dat licht brengen we in de Naam van Jezus, opstaand in Zijn kracht mogen we Jezus verkondigen, mogen we Jezus uitdragen naar de mensen om ons heen.

 

Wij lopen al in het licht, wij zij in het licht gekomen door Jezus, door Zijn offer aan het kruis. En Jezus’ opdracht voor ons is om discipelen te maken. Om allereerst een discipel te zijn en vervolgens discipelen te maken voor Hem! Jij bent een discipel van God en mag discipelen maken. Met de liefde van God die Hij je geeft, met de kracht van God die Hij geeft.

Dat is misschien geen makkelijke opdracht. In Mattheüs 28:18-19 geeft God ons de opdracht hiervoor. Daarin zegt Hij ook eigenlijk hoe wij discipelen moeten maken. Hij zegt daar dat wij al de volken moeten onderwijzen, dopen in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is een opdracht dat God aan ons geeft. Begin maar met je licht te verspreiden naar de mensen om je heen. Dat is de eerste stap die je moet zetten. God gebruikt jou op een manier om mensen tot discipelen te maken. Voor ieder van ons weer op een andere manier. 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom