Opwekking 486 - Wij zijn Gods kind'ren

 

Wij zijn Gods kind'ren,
verlost door zijn lijden,
vrij door wat Hij heeft volbracht;
Heilige priesters,
een licht voor de volken,
één in zijn Geest, vol van zijn kracht.


Refrein:
Ga dan in zijn naam,
Verkondig Jezus' naam.
Kinderen van God, sta nu op in zijn kracht
en verkondig Jezus,
Redder, Verlosser en Heer.

 

En terwijl duizenden dwalen in 't duister
slapen wij hier in het licht;
Jezus beveelt ons discip'len te maken,
liefde is meer, meer dan een plicht.

 

(Refrein)

 

Hoor je de wind
van de Geest ons vertellen:
Eens komt de tijd aan zijn eind.
Machten van hemel en aarde, zij wank'len:
Alles wordt nieuw, Jezus verschijnt.

 

(Refrein 2x)

 

Jezus is Heer ... (4x)


Wij zijn Gods kinderen, wij Zijn verlost door Zijn leiden, door Zijn offer! En daarom mogen wij een licht zijn. Een licht voor de volken, een licht voor de mensen om ons heen. Wij, als kinderen van God hebben de opdracht om het licht van God te verspreiden, om een lichtje te zijn voor de mensen om ons heen. Hoe verspreid jij je licht? 

 

Eén in Gods Geest, vol van Zijn kracht. De Heilige Geest is met ons, Hij geeft ons kracht. We mogen vol van kracht zijn als we het licht brengen aan de mensen om ons heen.
En dat licht brengen we in de Naam van Jezus, opstaand in Zijn kracht mogen we Jezus verkondigen, mogen we Jezus uitdragen naar de mensen om ons heen.

 

Wij lopen al in het licht, wij zij in het licht gekomen door Jezus, door Zijn offer aan het kruis. En Jezus’ opdracht voor ons is om discipelen te maken. Om allereerst een discipel te zijn en vervolgens discipelen te maken voor Hem! Jij bent een discipel van God en mag discipelen maken. Met de liefde van God die Hij je geeft, met de kracht van God die Hij geeft.

Dat is misschien geen makkelijke opdracht. In Mattheüs 28:18-19 geeft God ons de opdracht hiervoor. Daarin zegt Hij ook eigenlijk hoe wij discipelen moeten maken. Hij zegt daar dat wij al de volken moeten onderwijzen, dopen in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is een opdracht dat God aan ons geeft. Begin maar met je licht te verspreiden naar de mensen om je heen. Dat is de eerste stap die je moet zetten. God gebruikt jou op een manier om mensen tot discipelen te maken. Voor ieder van ons weer op een andere manier. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom