Opwekking 84 - Hij wordt mij liever ied're dag

 

Hij wordt mij liever ied're dag,
Hij wordt mij liever ied're dag.
'k Mag bij Hem zijn, Jezus is mijn.
Hij wordt mij liever ied're dag
.


Hij wordt mij liever, iedere dag. Elke dag ga je meer van God houden, zegt dit lied eigenlijk. Hou je van Jezus? Hoeveel houd je van Jezus?
Misschien gaat het in dit lied wel om de relatie met God. Wanneer kun je zeggen dat je meer van iemand gaat houden? Vaak zeg je dat als je een band, een relatie opbouwt met iemand. Hoe dieper dat dat gaat, hoe meer je van iemand gaat houden. Je gaat meer van degene zien en de relatie wordt steeds dieper. 

 

Zo is het ook tussen God en ons. Hoe intenser en dieper de relatie wordt tussen jou en God, des te meer ga je van Hem houden. Je gaat meer van Hem zien en ervaren. Je ziet God misschien wel op verschillende manieren, en elke keer is Hij weer de liefdevolle Vader die van je houdt. Wat je ook doet en wat God ook tegen je zegt, Hij zegt het omdat Hij van je houdt.  In een relatie tussen mensen, moet je werken aan een relatie. Zo is dat denk ik ook met God. Je moet wel tijd met Hem doorbrengen en investeren in de relatie tussen jou en God. Daarmee krijg je een steeds diepere band met God. En iedere dag zul je meer van Hem gaan houden omdat je een relatie met Hem hebt.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom