Opwekking 82 - Komt, laat ons zingen vandaag

 

Komt, laat ons zingen vandaag,
zingen vandaag,
zingen tot de eer van God.
Komt, laat ons zingen vandaag,
zingen vandaag,
zingen tot de eer van God.

 

(klappen, dansen, prijzen, bidden)


Komt laat ons zingen vandaag, zingen tot de eer van God! Waarom zingen wij eigenlijk? Waarom zing jij eigenlijk? Waarom zingen we in de kerk? 
Ik denk dat dit lied daar een antwoord op geeft. Misschien een van de antwoorden. Er kunnen namelijk meerdere redenen zijn waarom wij zingen. Een van de redenen dat wij zingen is om te zingen tot Gods eer. Zingen om God groot te maken om wie Hij is en wat Hij doet/gedaan heeft. Zing voor de eer van God!

 

We kunnen zingen tot eer van God, dansen tot eer van God, prijzen, bidden, aanbidden.. Alles tot eer van God.
Ik denk dat het daar niet bij stopt. Het houdt daar niet op, het houdt niet op bij het zingen, dansen tot eer van God. Het gaat verder. Ik denk dat we verder dan dit moeten kijken. God de eer geven gaat door je dagelijks leven heen. Het is een lijn dat door je leven heen moet lopen. Bij alles wat je doet. Niet alleen in de kerk tijdens het zingen, maar iets tot Gods eer doen is ook God eren. Bezig zijn in Gods Koninkrijk is ook tot eer van God. Het kunnen kleine dingen zijn, en het kan groot zijn. Jouw leven moet tot eer van God zijn. Hoe eer jij God in je dagelijks leven? Dat kan in het zingen, maar volg Jezus ook na in je leven, en leef tot eer van God. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom