Opwekking 481 - Ik aanbid U

 

Ik aanbid U (ik aanbid U)
Met heel mijn hart (met heel mijn hart)
Ik verhoog U (ik verhoog U)
Met al mijn kracht (al mijn kracht)


Heer ik zoek U (Heer ik zoek u)
Wil zijn waar U bent (wil zijn waar U bent)
Heer ik volg U (Heer ik volg U)
Wil gaan waar U zendt (waar U zendt)

 

Refrein:
Heer ik geef U mijn aanbidding
Heer ik geef U al mijn kracht en eer
U alleen wil ik aanbidden
U alleen komt toe mijn dank en eer

 

Heer ik dien U (Heer ik dien U)
En buig voor U neer (en buig voor U neer)
Geef mijn leven (neem mijn leven)
Want U bent mijn Heer (U bent Heer)

 

Ik vertrouw U (ik vertrouw U)
Vader en zoon (vader en zoon)
Hef mijn ogen (hef mijn ogen)
Op naar Uw troon (naar Uw troon)


Waar het in dit lied om gaat is om het lief hebben van God met heel je hart, je ziel en je verstand. Kijk maar naar wat er in dit lied staat:  ik aanbid U met heel mijn hart, ik verhoog U met al mijn kracht, ik zoek U, ik volg U, ik dien U, vertrouw U. En dat alles met heel mijn hart. 


In Deuterenomium 6:5 en Mattheüs 22:37 staan ook teksten over het liefhebben van God met heel je hart, ziel en je verstand. In Deuterenomium staat waarom je God zo lief moet hebben. Kijk maar naar het vers ervoor. In het vers ervoor staat: ‘Luister Israël, de Heere onze God is één’.  Dat betekent dat God de enige is. God zegt dit tegen Israël, maar ook tegen ons. Wij moeten God zo lief hebben met ons hart, ziel en verstand omdat God de enige God is. Hij is de enige die ons zo lief heeft. En daarom moeten wij Hem ook lief hebben.

 

Tegelijk is dit ook de grootste wet die God ons gegeven heeft. Kijk maar naar Mattheüs 22:36-37 waard e Farizeeërs vragen wat de grootste wet is. Jezus antwoord daar op. 

 

En in dit lied zing je wat er in Deuternomium 5 en Mattheüs 22 staat. Heer, ik geef U mijn aanbidding! Al mijn aanbidding is voor U. Omdat U de grootste en de enige God bent! U wil ik verhogen, volgen, aanbidden, vertrouwen. Niet om mij, maar om U omdat U de enige bent! 

 

Hoe doe je dat dan kun je je misschien afvragen. Dat doe je door Gods wegen te gaan en God te dienen met heel je hart zoals God het bedoeld heeft. 

 

Heer, ik geef U mijn aanbidding, Heer ik geef U al mijn dank en eer! 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom