Opwekking 481 - Ik aanbid U

 

Ik aanbid U (ik aanbid U)
Met heel mijn hart (met heel mijn hart)
Ik verhoog U (ik verhoog U)
Met al mijn kracht (al mijn kracht)


Heer ik zoek U (Heer ik zoek u)
Wil zijn waar U bent (wil zijn waar U bent)
Heer ik volg U (Heer ik volg U)
Wil gaan waar U zendt (waar U zendt)

 

Refrein:
Heer ik geef U mijn aanbidding
Heer ik geef U al mijn kracht en eer
U alleen wil ik aanbidden
U alleen komt toe mijn dank en eer

 

Heer ik dien U (Heer ik dien U)
En buig voor U neer (en buig voor U neer)
Geef mijn leven (neem mijn leven)
Want U bent mijn Heer (U bent Heer)

 

Ik vertrouw U (ik vertrouw U)
Vader en zoon (vader en zoon)
Hef mijn ogen (hef mijn ogen)
Op naar Uw troon (naar Uw troon)


Waar het in dit lied om gaat is om het lief hebben van God met heel je hart, je ziel en je verstand. Kijk maar naar wat er in dit lied staat:  ik aanbid U met heel mijn hart, ik verhoog U met al mijn kracht, ik zoek U, ik volg U, ik dien U, vertrouw U. En dat alles met heel mijn hart. 


In Deuterenomium 6:5 en Mattheüs 22:37 staan ook teksten over het liefhebben van God met heel je hart, ziel en je verstand. In Deuterenomium staat waarom je God zo lief moet hebben. Kijk maar naar het vers ervoor. In het vers ervoor staat: ‘Luister Israël, de Heere onze God is één’.  Dat betekent dat God de enige is. God zegt dit tegen Israël, maar ook tegen ons. Wij moeten God zo lief hebben met ons hart, ziel en verstand omdat God de enige God is. Hij is de enige die ons zo lief heeft. En daarom moeten wij Hem ook lief hebben.

 

Tegelijk is dit ook de grootste wet die God ons gegeven heeft. Kijk maar naar Mattheüs 22:36-37 waard e Farizeeërs vragen wat de grootste wet is. Jezus antwoord daar op. 

 

En in dit lied zing je wat er in Deuternomium 5 en Mattheüs 22 staat. Heer, ik geef U mijn aanbidding! Al mijn aanbidding is voor U. Omdat U de grootste en de enige God bent! U wil ik verhogen, volgen, aanbidden, vertrouwen. Niet om mij, maar om U omdat U de enige bent! 

 

Hoe doe je dat dan kun je je misschien afvragen. Dat doe je door Gods wegen te gaan en God te dienen met heel je hart zoals God het bedoeld heeft. 

 

Heer, ik geef U mijn aanbidding, Heer ik geef U al mijn dank en eer! 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom