Opwekking 81 - Waardig is het Lam

 

Waardig, waardig, waardig is het Lam van God
Waardig, waardig, waardig is het Lam

 

Ere, ere, ere zij het Lam van God
Ere, ere, ere zij het Lam


Heilig, heilig, heilig is het Lam van God
Heilig, heilig, heilig is het Lam

 

Jezus, Jezus, Jezus is het Lam van God
Jezus, Jezus, Jezus is het Lam


Waardig is het Lam van God, ere zij het Lam van God, Heilig is het Lam van God. Dit lied gaat over het Lam van God. Het Lam van God dat is Jezus. Jezus ging als een Lam, als een Lam dat luisterde naar Zijn Herder.
Waardig is het Lam, waardig is Jezus, waardig om wie Hij is, waardig om wat Hij gedaan heeft voor ons, waardig om wat Hij doet. Maar daarmee is Hij ook heilig. Heilig omdat Hij ook de Zoon van God is.
En de eer is voor Hem. Ere zij het Lam. Ere voor Koning Jezus.
 
Jezus is het Lam van God. God is de Herder, en Jezus is het Lam. He Lam dat ter dood werd veroordeeld, het Lam dat ons redde.
Ook hier op aarde was Jezus het Lam. Tijdens Zijn tijd hier op aarde was God de Vader Zijn Herder die Hem leidde, die bij Hem was. En Jezus is het Lam.
 
Hoe zie jij God? En Jezus? Misschien mag je ze wel zien als Herder, als een Herder die ons leidt. En jij bent het lammetje dat naar de Herder luistert.
Je volgt de Stem van de Goede Herder. Net zoals Jezus op aarde deed, zo mag jij Jezus volgen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom