Opwekking 480 - U stierf voor mij, mijn Jezus

 

U stierf voor mij, mijn Jezus,
veracht om mij, mijn God;
uw lichaam verbroken
om mijn ongerechtigheid,
uw bloed heeft mij bevrijd.


U kwam bij ons om een mens te zijn,
als een kind zo hulpeloos en klein.
Een man van smarten, veracht en bespot,
de Zoon van God, de Koning,
U droeg mijn pijn.

 

(Refrein)

 

Daar aan het kruishout werd U gedood,
door uw striemen droeg U al mijn nood.
Uw kostbaar bloed
bracht verlossing voor mij,
van zonde vrij, door Jezus' genade groot.

 

(Refrein)

 

De dood verloor zijn grote kracht,
Jezus heeft nu alle macht,
brak de vloek van satan's rijk,
bracht het Hemels koninkrijk;
Heilig Koning!

 

(Refrein 2x)


U stierf voor mij, om Mij werd u veracht, om mijn ongerechtigheid. Voor mij onderging U het lijden. Een diep lijden.
Dat is wat Jezus heeft gedaan voor ons, voor jou. Hij leed voor jou, voor mij. Zoals Jesaja 53:3 schrijft: Hij was de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten. Jezus heeft Zich onwaardig gemaakt voor jou zodat jij gered kunt worden. 

 

Het begint toen Jezus geboren werd, Jezus kwam naar ons toe, als babytje, klein en hulpeloos. Hij is mens geweest, maar tegelijk God. Als Zoon van God deed Hij dat. Het was een offer dat Hij bracht voor ons. Een offer vol met liefde voor ons. 

 

Misschien vraag je je wel eens af wat het voor functie had dat Jezus voor ons aan het kruis ging behalve de reden dat wij daardoor gered zijn. Jesaja 53 schrijft daar over: De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem en door Zijn striemen is ons genezing gekomen. Dat betekent dat door de straf die Jezus droeg, de kruisdood, dat door die straf er vrede zal komen, dat er vrede is gekomen. Vrede tussen jou en God. Vrede.. We zien het lang niet altijd in de wereld, maar door de straf die Jezus droeg zal er vrede komen. 


Jesaja zegt ook: Door Zijn striemen is ons genezing gekomen. Dat betekent dat door de striemen van Jezus, de littekens, dat daardoor genezing voor ons is gekomen. Genezing door de wonden van Jezus. Die wonden betekenen genezing voor ons. Genezing voor onze ziel, genezing voor ons lichaam. Hier op aarde, maar ook straks in de hemel zal er volledige genezing zijn. Door de striemen van Jezus..

 

Maar door de dood van Jezus heeft de satan zijn macht verloren. De satan heeft geen macht meer, Jezus heeft het doorbroken. En als het lijkt alsof satan jou in de greep heeft, wijs satan maar op zijn onmacht en op de toekomst van hem. Want satan heeft geen toekomst. satan heeft verloren. De enige toekomst die hij heeft is verderf.


Satan heeft geen macht meer, het Konikrijk van Jezus heeft macht! De dood van Jezus bracht het Hemels Koninkrijk!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom