“En zij begonnen vrolijk te zijn.” (Lukas 15:24b)

”… en wilde niet naar binnen gaan.” (Lukas 15:28b)

En dan het slot. En misschien ben je geneigd om dit over te slaan, of om te zeggen dat de ene welkom is en de ander niet. Maar dit slot is het grote verlangen dat in alle drie de gelijkenissen in Lukas 15 doorklinkt. En zeker in deze gelijkenis gaat het om het verlangen van de vader die vrolijk wil zijn met zijn beide zoons. Jezus is er in deze gelijkenis op uit om duidelijk te maken dat goddeloze zondaren en nette vrome kerkmensen allebei het verlangen van God de Vader zijn dat ze bij Hem aan tafel zitten.

En misschien heb jij heel veel voorwaarden voordat je echt vrolijk mag zijn met God. Als je dat al mag, want vrolijkheid en heiligheid strijden voor sommige oudste zonen zodanig met elkaar dat ze daarom niet in de vrolijkheid van het Vaderhuis willen binnengaan en liever op de akker blijven. Maar jij bent uitgenodigd om onvoorwaardelijk te geloven dat het Gods grote verlangen is om met jou feest te vieren. Dat verlangt de vader in deze gelijkenis. Hij wil leven met zijn beide zoons om hem heen. En Jezus is de Deur en daarmee ook de enige toegang tot het Vaderhuis. Ga binnen, want de Vader ziet uit naar jouw aanwezigheid.

De andere kant is ook waar. God de Vader verlangt ook jongste zoons in Zijn nabijheid en Hij wil ook met de grootste van de zondaren die door Jezus binnenkomen feestvieren. En uiteindelijk is er maar ene vraag over: Wil jij vrolijk zijn en feestvieren bij God. En let er op dat ze begonnen om vrolijk te zijn. Het echte uitbundige komt nog, maar hier op aarde wil God al vrolijk zijn met jou. En het maakt niet uit waar je vandaan komt, of je van de akker komt of bij de varkens vandaan, de Vader staat op allebei te wachten.

En als je ondertussen bent binnengegaan en het misschien al heel lang geleden was dat je bij de varkens zat of op de akker je dienstwerk liep te doen, dan is er één ding dat de Vader je vandaag wil zeggen: “Ik wil vanaf vandaag, elke dag beginnen om vrolijk te zijn met jou.” Ingaan in de vreugde van God begint niet pas straks, maar daar wil God nu al aan beginnen.

Dus als jij zegt: “De varkens en de akker, beide wil ik niet meer, ik wil door Jezus genade kind zijn omdat ik kind ben, vier dan vanaf vandaag elke dag het feest met je Vader in de hemel. Hij verlangt er naar, niet om je zondaarsgezicht te zien, want zo ging de jongste zoon niet mee naar binnen, sterker nog, dat wuifde de vader zelfs weg, en Hij verlangt er ook niet naar dat je stuurs zit te kijken, maar dat je vanaf nu en voortaan begint om vrolijk te zijn.

Ze begonnen feest te vieren, omdat de Deur met Zijn armen opstond en iedereen die door Jezus naar binnengaat, viert vanaf vandaag feest. Geen bedrukte gezichten, geen somberheid, want in Christus ben je kind van de Vader en viert de Vader Zijn feest met jou.

Gebed: Vader, vanaf vandaag wil ik elke dag vrolijk zijn en feestvieren met U, dan wordt Uw verlangen vervuld en wandel ik in mijn bestemming.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Voor Jezus' voeten of volgen

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu