Opwekking 480 - U stierf voor mij, mijn Jezus

 

U stierf voor mij, mijn Jezus,
veracht om mij, mijn God;
uw lichaam verbroken
om mijn ongerechtigheid,
uw bloed heeft mij bevrijd.


U kwam bij ons om een mens te zijn,
als een kind zo hulpeloos en klein.
Een man van smarten, veracht en bespot,
de Zoon van God, de Koning,
U droeg mijn pijn.

 

(Refrein)

 

Daar aan het kruishout werd U gedood,
door uw striemen droeg U al mijn nood.
Uw kostbaar bloed
bracht verlossing voor mij,
van zonde vrij, door Jezus' genade groot.

 

(Refrein)

 

De dood verloor zijn grote kracht,
Jezus heeft nu alle macht,
brak de vloek van satan's rijk,
bracht het Hemels koninkrijk;
Heilig Koning!

 

(Refrein 2x)


U stierf voor mij, om Mij werd u veracht, om mijn ongerechtigheid. Voor mij onderging U het lijden. Een diep lijden.
Dat is wat Jezus heeft gedaan voor ons, voor jou. Hij leed voor jou, voor mij. Zoals Jesaja 53:3 schrijft: Hij was de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten. Jezus heeft Zich onwaardig gemaakt voor jou zodat jij gered kunt worden. 

 

Het begint toen Jezus geboren werd, Jezus kwam naar ons toe, als babytje, klein en hulpeloos. Hij is mens geweest, maar tegelijk God. Als Zoon van God deed Hij dat. Het was een offer dat Hij bracht voor ons. Een offer vol met liefde voor ons. 

 

Misschien vraag je je wel eens af wat het voor functie had dat Jezus voor ons aan het kruis ging behalve de reden dat wij daardoor gered zijn. Jesaja 53 schrijft daar over: De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem en door Zijn striemen is ons genezing gekomen. Dat betekent dat door de straf die Jezus droeg, de kruisdood, dat door die straf er vrede zal komen, dat er vrede is gekomen. Vrede tussen jou en God. Vrede.. We zien het lang niet altijd in de wereld, maar door de straf die Jezus droeg zal er vrede komen. 


Jesaja zegt ook: Door Zijn striemen is ons genezing gekomen. Dat betekent dat door de striemen van Jezus, de littekens, dat daardoor genezing voor ons is gekomen. Genezing door de wonden van Jezus. Die wonden betekenen genezing voor ons. Genezing voor onze ziel, genezing voor ons lichaam. Hier op aarde, maar ook straks in de hemel zal er volledige genezing zijn. Door de striemen van Jezus..

 

Maar door de dood van Jezus heeft de satan zijn macht verloren. De satan heeft geen macht meer, Jezus heeft het doorbroken. En als het lijkt alsof satan jou in de greep heeft, wijs satan maar op zijn onmacht en op de toekomst van hem. Want satan heeft geen toekomst. satan heeft verloren. De enige toekomst die hij heeft is verderf.


Satan heeft geen macht meer, het Konikrijk van Jezus heeft macht! De dood van Jezus bracht het Hemels Koninkrijk!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom