Opwekking 80 - Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich

 

Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich
Ik zal komen in zijn hof met lof
Ik zal eren onze Heer die mijn dagen maakt
Ik ben verheugd, want Jezus maakt mij blij


Jezus maakt mij blij
Jezus maakt mij blij
Ik ben verheugd, want Jezus maakt mij blij

 

Jezus maakt mij blij
Jezus maakt mij blij
Ik ben verheugd, want Jezus maakt mij blij


Ben jij ook echt helemaal vol van Jezus? Misschien moet je er gewoon woorden voor gebruiken die heel plat klinken, maar die het gevoel wel echt overbrengen. Ben jij ook helemaal gek van Jezus? Dat als je over Jezus en Zijn werk nadenkt, dat je denkt: Wow, Jezus, ik wil alleen maar leven voor U, ik wil mij helemaal verwonderen om wat U hebt gedaan. Jezus, U maakt mij blij!

 

En daarom wil ik zo graag naar de kerk. Niet dat de kerk Gods huis is zoals dat voor de tempel gold, maar de kerk wel als plaats waar God met lofliederen en aanbidding geprezen wordt. Daar wil ik naartoe, naar de plaats waar de aanbidding en de lofprijzing zo vol van hemelse heerlijkheid is. En zo met gejubel en gejuich God groot maken.

 

Eigenlijk is het dit verlangen: In Gods nabijheid, in Zijn hof komen om Hem te eren. Het besef dat God Zijn troon zet op onze lofzang en dat we zo dichtbij Hem mogen komen. Wij gaan jubelend en juichend naar de kerk en naar de plaatsen van aanbiding, omdat we zo vol van Jezus zijn en we kunnen niet stoppen om Hem te prijzen en te aanbidden. Hij is alles, meer dan alles, vol van glorie en heerlijkheid! Jezus, ik hou van U en ik ben vol passie voor U.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom