“En nadat hij tot zichzelf gekomen was…” (Lukas 15:17a)
“Maar hij werd boos…” (Lukas 15:28a)

Twee zoons en beide zijn ze het vaderhart uit het oog verloren en het vaderhuis is niet de plaats waar ze zich opladen en voeden. Maar in hun honger reageren ze wel verschillend. De oudste zoon was vervuld van zichzelf omdat hij altijd zijn best heeft gedaan op de akker. En als uiteindelijk zijn jongste broer weer thuiskomt, wordt ook duidelijk wat het eigenlijk met hem doet. Op dat terugkomen van zijn broertje komen we nog wel terug, maar het wordt duidelijk wat de honger van de oudste zoon uitwerkt. Hij wordt boos.

De oudste zoon keert niet tot zichzelf in en zoekt de schuld van zijn honger bij de ander en in dit geval bij zijn vader. Zijn vader heeft het gewoon helemaal verkeerd gedaan, want hij had hem moeten belonen voor zijn goede werkhouding. En hij beloont uiteindelijk dat waardeloze broertje van hem. Uiteindelijk lijkt God verschrikkelijke zondaren te belonen, terwijl juist die nette, kerkelijk voldane mensen geen beloning lijken te krijgen.

Hij is op zijn kookpunt en woede omdat hij de schuld niet bij zichzelf zoekt. Want daar zit het grote verschil met zijn broertje. Hij zoekt zijn honger niet bij zijn eigen fouten en bij zijn eigen verkeerde beeld van zijn vader, maar het ligt allemaal aan zijn vader. Ten diepste is de oudste zoon het beeld van diegenen waarbij God het anders moet doen. Want je hebt er toch echt heel veel voor gedaan, God moet toch echt wel tevreden zijn. Maar God wil kinderen die durven kind te zijn, zonder er iets voor te doen, omdat God Zelf al in alles heeft voorzien.

En waar de oudste de schuld bij een ander zoekt, zoekt de jongste zoon de oorzaak van zijn honger in zichzelf. Hij is weggegaan, hij wilde zonder zijn vader zijn, hij wilde op eigen benen staan. Eigenlijk wilde hijzelf als God zijn. Daardoor heeft hij nu honger. Maar dan blijkt dat deze zoon wel een goed beeld van zijn vader heeft. Zelfs de slaven van zijn vader hebben het nog beter. Er is maar ene manier om van zijn honger af te komen en dat is teruggaan naar zijn vader. De liefde van zijn vader komt terug op het moment dat het kritiek is in zijn leven. En waar zijn broer bezig blijft om zijn vader te beschuldigen, keert de jongste zoon tot zichzelf in.

Hij zal opstaan en naar zijn vader gaan, terwijl zijn oudste broer koppig en eigenwijs en vooral met heel veel onvrede en wrok op de akker wil blijven. De jongste zoon herinnert zich het vaderhuis waar hij uit is vertrokken, terwijl de oudste zoon het vaderhuis in zicht heeft, maar er bij vandaan blijft.

Het is maar net waar we de schuld van onze honger zoeken. Het is eigenlijk maar net welk beeld wij van God de Vader hebben. Want geloven wij dat we welkom zijn zoals we zijn? Durven we terug te gaan terwijl we naar de varkens stinken of gaan we niet terug naar de Vader omdat God ons niet genoeg heeft beloond, terwijl gore zondaren wel beloond worden? Er zijn twee soorten mensen, de ene zoekt altijd de schuld bij zichzelf en de ander altijd bij de ander. En in dit geval maakt dat hier het verschil.

Gebed: Vader, honger ligt altijd aan mijzelf, omdat ik bij U vandaan ben gegaan. Ik zal opstaan en teruggaan.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu