“En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelde en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven.” (Lukas 15:13)

“Zijn oudste zoon nu was op de akker.” (Lukas 15:25a)

Het is de vraag waar de houding van de beide zoons hen brengt. De ene vraagt de erfenis op en de ander probeert zijn kindschap te verdienen, maar waar brengt hen dat dan? Hoe groot is het verschil tussen beide zoons? En is er wel zo’n groot verschil tussen een zondaar en een keurig kerkmens die de zondaar van buiten de kerk beoordeeld? Laat duidelijk zijn dat beide zoons uit hetzelfde vaderhuis komen.

Ook de jongste zoon komt bij de vader vandaan. En hij kiest er voor om zijn schijnbare rechten op te vragen. De erfenis voor de gelovige krijgt hij straks in de hemel, maar door de zonde hebben wij opgeëist dat wij nu al willen leven op een manier waar we de erfenis al zouden gebruiken. De jongste zoon kiest er voor om de erfenis om te zetten in geld en trekt bij de vader vandaan de wereld in. Herkenbaar voor diegenen die ver bij God vandaan zijn gegaan, de wereld van zonde en plezier in. Eigenlijk aan God geen boodschap. En waar brengt de dat de jongste zoon? In een ver land, ver bij het vaderhuis vandaan. En het lijkt allemaal zo mooi dat het vaderhuis, dat zijn vader ook helemaal niet belangrijk meer is. Nee, zo keurig leven bij de vader, dat is aan hem niet besteed.

Maar uiteindelijk is zijn budget op en komt hij zonder te zitten en moet hij gaan werken voor zijn bestaan. Werken voor je bestaan, terwijl je bedoeld bent om kind te zijn die voor zijn bestaan niet hoeft te werken, maar die door de vader een gegarandeerd bestaan kan ontvangen. Maar nu niet thuis, ver weg en werken om te kunnen bestaan.

Maar de oudste zoon dan? Is hij dichterbij het vaderhuis? Is hij dichter bij zijn kindschap? Er staat dat hij op de akker is. Ook hij is niet bij het hart van zijn vader. Misschien is hij wel dichterbij het vaderhuis, hij ziet elke dag wel hoe het er in het vaderhuis aan toe gaat, hij ziet de vader wel, maar hij is op de akker. En ten diepste is hij misschien wel verder weg bij het vaderhart dan zijn jongste broer. De jongste zoon weet hoe de vader is en hij kan dat gaan misschien, maar de oudste zoon weet niet hoe de vader is. Hij heeft een voorwaardelijk vaderbeeld. Kenmerk van religieuze mensen die hebben ingevuld hoe God de Vader zou zijn.

En waar de jongste zoon noodgedwongen moet werken voor zijn bestaan, omdat hij de vader kwijt is, kiest de oudste zoon ervoor de vader niet te kennen zoals hij is. Hij werkt op de akker om zijn bestaan. En kun je dan de Vader echt leren kennen, of staat dan je beeld van de Vader de relatie met Hem misschien ernstig in de weg. Allebei zijn ze ver weg bij de vader, maar allebei op hun eigen manier. Maar de Vader verlangt naar jouw aanwezigheid, en de jongste of de oudste, beiden zijn ze er niet.

Gebed: Vader, U verlangt naar beide zoons, maar beide zijn ver bij Uw hart vandaan. Het is wel het beeld zoals het is zoals we geboren zijn. Als het nu anders is kan ik U alleen maar danken dat U trouw bleef.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu