Opwekking 479 Wij zijn meer dan overwinnaars

 

Wij zijn meer dan overwinnaars
door Hem die ons heeft liefgehad.
Wie zal ons nog kunnen scheiden
van de liefde van de Heer.


Want als God voor ons is,
wie is er tegen ons.
Hij die zelfs zijn eigen Zoon
niet gespaard heeft van de dood.
Hij is gestorven
en Hij is opgestaan.
Ja, Hij troont nu in de hemel,
aan de rechterhand van God.

 

Al worden wij vervolgd,
al worden wij gedood,
wij zijn meer dan overwinnaars
door Jezus onze Heer.
Noch dood, noch leven,
heden of toekomst,
niets zal ons nog kunnen scheiden
van de liefde van de Heer.

 

Wij zijn meer dan overwinnaars.


Wij Zijn meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad! Jij bent meer dan een overwinnaar, meer dan dat! Want God heeft je lief! En daar kan niemand iets vanaf doen! Jij bent geliefd door God en niets zal jou daarvan kunnen scheiden!

 

Hoe vaak heb jij in je leven al ervaren dat er iets tegen zat? Dat het niet ging en dat het moeilijk was? Ik denk dat iedereen wel van die momenten kent. Maar wat kan er tegen jou zijn? Als God voor ons is, wie zal er dan tegen ons kunnen zijn? Dit stuk staat ook in Romeinen 8. Daar staat: Hoe zal Hij, die Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?


God heeft Zijn Zoon Jezus gegeven voor ons en Hij heeft zonde, dood en satan overwonnen. Een groot cadeau. Als God zelfs dat geeft voor ons, dan zal God met Hem ons alle dingen schenken die wij nodig hebben en zullen wij delen in de overwinning. En kan niemand tegen ons zijn door de geweldige kracht van onze God en omdat God voor ons is. 

 

God heeft Zijn liefde aan ons laten zijn. Dat heeft Hij in de eerste plaats gedaan door Jezus te sturen naar deze wereld en jou te redden van de zonden. Jezus had jou eerst lief, zodat jij Hem daarna lief kon hebben en je gered bent. 


Gods liefde is zoveel groter dan wij kunnen beseffen. Niets kan ons scheiden van de liefde van de Heer! Want God had ons eerst lief zodat wij Hem daarna lief konden hebben! En daarin mogen wij ook meer dan overwinnaars zijn, omdat Jezus onze Overwinnaar is. Hij overwon en wij delen in Zijn overwinning. Laat je niet ontmoedigen maar houvast aan de liefde van God!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom