Opwekking 479 Wij zijn meer dan overwinnaars

 

Wij zijn meer dan overwinnaars
door Hem die ons heeft liefgehad.
Wie zal ons nog kunnen scheiden
van de liefde van de Heer.


Want als God voor ons is,
wie is er tegen ons.
Hij die zelfs zijn eigen Zoon
niet gespaard heeft van de dood.
Hij is gestorven
en Hij is opgestaan.
Ja, Hij troont nu in de hemel,
aan de rechterhand van God.

 

Al worden wij vervolgd,
al worden wij gedood,
wij zijn meer dan overwinnaars
door Jezus onze Heer.
Noch dood, noch leven,
heden of toekomst,
niets zal ons nog kunnen scheiden
van de liefde van de Heer.

 

Wij zijn meer dan overwinnaars.


Wij Zijn meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad! Jij bent meer dan een overwinnaar, meer dan dat! Want God heeft je lief! En daar kan niemand iets vanaf doen! Jij bent geliefd door God en niets zal jou daarvan kunnen scheiden!

 

Hoe vaak heb jij in je leven al ervaren dat er iets tegen zat? Dat het niet ging en dat het moeilijk was? Ik denk dat iedereen wel van die momenten kent. Maar wat kan er tegen jou zijn? Als God voor ons is, wie zal er dan tegen ons kunnen zijn? Dit stuk staat ook in Romeinen 8. Daar staat: Hoe zal Hij, die Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?


God heeft Zijn Zoon Jezus gegeven voor ons en Hij heeft zonde, dood en satan overwonnen. Een groot cadeau. Als God zelfs dat geeft voor ons, dan zal God met Hem ons alle dingen schenken die wij nodig hebben en zullen wij delen in de overwinning. En kan niemand tegen ons zijn door de geweldige kracht van onze God en omdat God voor ons is. 

 

God heeft Zijn liefde aan ons laten zijn. Dat heeft Hij in de eerste plaats gedaan door Jezus te sturen naar deze wereld en jou te redden van de zonden. Jezus had jou eerst lief, zodat jij Hem daarna lief kon hebben en je gered bent. 


Gods liefde is zoveel groter dan wij kunnen beseffen. Niets kan ons scheiden van de liefde van de Heer! Want God had ons eerst lief zodat wij Hem daarna lief konden hebben! En daarin mogen wij ook meer dan overwinnaars zijn, omdat Jezus onze Overwinnaar is. Hij overwon en wij delen in Zijn overwinning. Laat je niet ontmoedigen maar houvast aan de liefde van God!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom