Opwekking 79 - Tot U, o God, hef ik op mijn ziele

 

Tot U, o Heer, hef ik op mijn ziele.
Tot U, o Heer, hef ik op mijn ziele;
o mijn God, ik vertrouw op U,
maak mij niet beschaamd,
laat niet mijn vijand juichen over mij.

 

Tot God hef ik mijn ziel op. Aan God geef ik mijn ziel. In God heb ik mijn vertrouwen gesteld. Tot God hef ik mijn ziel omdat ik op God vertrouw. Achter deze zin aan staat: ‘Laat mij niet beschaamd worden’. Psalm 25 zegt dit ook. Bij Psalm 25 staat er een antwoord achter deze vraag/roep: ‘Ja, allen die U verwachten worden niet beschaamd.’ God zal jou niet beschaamd uit laten komen met jouw vertrouwen op Hem als je het van God verwacht. Romeinen 10:11 zegt zelfs nog: ‘Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden’.


God zegt in dit lied als antwoord eigenlijk: ‘Je mag op Mij vertrouwen, Ik zal je niet beschaamd doen uitkomen. Je gelooft in Mij en die zal ik niet beschaamd doen uitkomen.’ De vijanden zullen niet over jou kunnen juichen, ze kunnen niet over jou juichen omdat jij in God gelooft. Ze kunnen niet over jou juichen omdat je beschaamd uit komt, Je mag op God vertrouwen en dat maakt dat ze niet zullen juichen over jou.

 

Tot God hef ik Mijn ziel. Naar God toe mag jij je ziel opheffen. Je mag laten zien en horen aan God wat er leeft in je ziel. Je diepste binnenste mag je naar God opheffen. Daar mag je het vertrouwen in hebben. Je ziel opheffen is je ziel geven, laten zien aan God.

 

Wat leeft er in jou ziel dat je wilt opheffen aan God? Wat wil jij geven aan God?

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom