“En Hij zei: Een zeker mens had twee zonen” (Lukas 15:11)

We zullen de komende week nadenken over de gelijkenis van twee zonen. Het is een overbekende gelijkenis die je ook de gelijkenis van de verloren zoon zou kunnen noemen, maar wie is dan de verloren zoon? Of misschien zou je hem ook de gelijkenis van de wachtende Vader kunnen noemen, maar ik wil hem de gelijkenis van twee zonen noemen. De gelijkenis is overbekend en toch heb ik het gevoel dat ik er over moet gaan schrijven.

We zullen de komende dagen in tegenstellingen tussen de twee zonen er over nadenken en ik kan je garanderen dat dit heftig is, hoe bekend deze gelijkenis ook is. Want hoe het ook is, jij bent één van die twee zonen. Je bent of de jongste zoon, weg bij het Vaderhuis of al terug, of je bent de oudste zoon. Meer keuzes zijn er niet. In deze twee zoons wordt namelijk de hele mensheid door Jezus ingesloten. Dus je bent de ene of de andere. En uiteraard zijn dochters op dezelfde manier er bij ingesloten.

 

Wellicht vraag je jezelf af of je in deze gelijkenis jezelf moet terugvinden en of dit wel echt zo is. Nou, laten we even kijken naar het begin van het hoofdstuk. Het is opmerkelijk hoe hoofdstuk 15 begint. Het begint met de waarheid dat de tollenaars en de zondaars bij Jezus kwamen. Heel hoofdstuk 15 gaat over zaken die verloren zijn. Maar ook dat er blijdschap is op het moment dat iets dat verloren was, weer gevonden is. Dit heeft te maken met de zondaren en tollenaren die bij Jezus kwamen. Dat waren degenen die buiten lichtstraal van het Koninkrijk terecht waren gekomen.

Maar het is opmerkelijk dat aan het begin van dit hoofdstuk ook de Farizeeërs en de schrifgeleerden worden genoemd die mopperen over het feit dat Jezus met die zondaren en tollenaren omging. Notabene de kerk van toen klaagt over Jezus dat Hij, Die de Redder van de wereld is, met zondaren omgaat. Jezus gaat met het verlorene om en daar is de gevestigde kerk niet blij mee.

En op dat moment gaat Jezus tegen hen spreken over verloren zijn en gevonden worden. En in de laatste van de drie gelijkenissen gaat het over twee zonen. In de eerste twee gaat het alleen over verloren en gevonden, maar in de laatste gaat het over verloren en gevonden en ook over iemand die meent dat hij ergens recht op heeft en die dus niet verloren lijkt te zijn.

Twee keer verteld Jezus over het belang van dat wat verloren is, maar bij de derde gelijkenis spreekt Jezus over twee zonen, waarvan er eentje verloren raakt en de andere keurig in de buurt van het vaderlijk huis blijft en dus niet kwijt is.

Hoe dan ook, daarmee is de groep van zowel zondaren, als nette kerkmensen zoals de Farizeeërs getekend en kunnen we niet anders dan zeggen dat je hoe dan ook de ene, of de andere zoon moet zijn. Durf jij de confrontatie aan om naar deze gelijkenis te kijken op een manier die jou wakker zal schudden?

Gebed: Jezus, Uw gelijkenissen zouden wel eens heftiger voor mij kunnen zijn dan dat ik voor mogelijk houd. Laat U mij zien wie ik ben en wie U bent.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu