Opwekking 478 - Spee nu luid op de trompet

 

Speel nu luid op de trompet,
zing het uit, verkondig het
dat Hij, de grote Koning komt
o, kinderen van God.

Roer de trom, verhef je stem,
kom, bereid de weg voor Hem;
de Heer der heren komt terug,
o, kinderen van God.

Zing: Jezus is Heer, Jezus is Heer.

Aanbid het Lam dat redding bracht,
want Hij ontnam de dood zijn kracht.
De Zoon van God heeft alle macht;
Jezus is Heer, Jezus is Heer.


Dit lied is een uitbundig lied. Een lied dat God prijst, een lied dat God aanbidt. Een lied dat God prijst en aanbidt omdat God de dood ontnam in Zijn kracht!


Openbaring 1:18 zegt dit zelfs erover: Ik ben de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen.
Jezus zegt daar dat Hij overwonnen heeft, kijk maar naar het stukje: Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Hierin zie je dat Jezus overwonnen heeft en dat Jezus de dood zijn kracht ontnam. Jezus was sterker dan de dood, Hij werd levend. Maar dat is niet voor even, Hij leeft altijd. Tot in eeuwigheid. Ook op momenten als je niet altijd ervaart dat God er is. Ook op die momenten mag je weten dat God eeuwig leeft en dat Hij ook leeft in jou. In jou blijft Hij ook leven. Hij geeft je leven en Hij blijft in jou.

Zing het uit, roep het uit dat Jezus komt! Dat hoef je niet zachtjes te doen, je mag het roepen, laten horen. Met alles wat je in je hebt. 

Aanbid het Lam dat redding bracht, Hij ontnam de dood zijn kracht, Hij heeft alle macht! Jezus is Heer! Jezus is Heer! En leeft in eeuwigheid! 

Speel nu luid op de trompet,
zing het uit, verkondig het
dat Hij, de grote Koning komt
o, kinderen van God.

Roer de trom, verhef je stem,
kom, bereid de weg voor Hem;
de Heer der heren komt terug,
o, kinderen van God.

Zing: Jezus is Heer, Jezus is Heer.

Aanbid het Lam dat redding bracht,
want Hij ontnam de dood zijn kracht.
De Zoon van God heeft alle macht;
Jezus is Heer, Jezus is Heer.


Dit lied is een uitbundig lied. Een lied dat God prijst, een lied dat God aanbidt. Een lied dat God prijst en aanbidt omdat God de dood ontnam in Zijn kracht!
Openbaring 1:18 zegt dit zelfs erover: Ik ben de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen.
Jezus zegt daar dat Hij overwonnen heeft, kijk maar naar het stukje: Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Hierin zie je dat Jezus overwonnen heeft en dat Jezus de dood zijn kracht ontnam. Jezus was sterker dan de dood, Hij werd levend. Maar dat is niet voor even, Hij leeft altijd. Tot in eeuwigheid. Ook op momenten als je niet altijd ervaart dat God er is. Ook op die momenten mag je weten dat God eeuwig leeft en dat Hij ook leeft in jou. In jou blijft Hij ook leven. Hij geeft je leven en Hij blijft in jou.

Zing het uit, roep het uit dat Jezus komt! Dat hoef je niet zachtjes te doen, je mag het roepen, laten horen. Met alles wat je in je hebt. 

Aanbid het Lam dat redding bracht, Hij ontnam de dood zijn kracht, Hij heeft alle macht! Jezus is Heer! Jezus is Heer! En leeft in eeuwigheid! 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom