Opwekking 478 - Spee nu luid op de trompet

 

Speel nu luid op de trompet,
zing het uit, verkondig het
dat Hij, de grote Koning komt
o, kinderen van God.

Roer de trom, verhef je stem,
kom, bereid de weg voor Hem;
de Heer der heren komt terug,
o, kinderen van God.

Zing: Jezus is Heer, Jezus is Heer.

Aanbid het Lam dat redding bracht,
want Hij ontnam de dood zijn kracht.
De Zoon van God heeft alle macht;
Jezus is Heer, Jezus is Heer.


Dit lied is een uitbundig lied. Een lied dat God prijst, een lied dat God aanbidt. Een lied dat God prijst en aanbidt omdat God de dood ontnam in Zijn kracht!


Openbaring 1:18 zegt dit zelfs erover: Ik ben de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen.
Jezus zegt daar dat Hij overwonnen heeft, kijk maar naar het stukje: Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Hierin zie je dat Jezus overwonnen heeft en dat Jezus de dood zijn kracht ontnam. Jezus was sterker dan de dood, Hij werd levend. Maar dat is niet voor even, Hij leeft altijd. Tot in eeuwigheid. Ook op momenten als je niet altijd ervaart dat God er is. Ook op die momenten mag je weten dat God eeuwig leeft en dat Hij ook leeft in jou. In jou blijft Hij ook leven. Hij geeft je leven en Hij blijft in jou.

Zing het uit, roep het uit dat Jezus komt! Dat hoef je niet zachtjes te doen, je mag het roepen, laten horen. Met alles wat je in je hebt. 

Aanbid het Lam dat redding bracht, Hij ontnam de dood zijn kracht, Hij heeft alle macht! Jezus is Heer! Jezus is Heer! En leeft in eeuwigheid! 

Speel nu luid op de trompet,
zing het uit, verkondig het
dat Hij, de grote Koning komt
o, kinderen van God.

Roer de trom, verhef je stem,
kom, bereid de weg voor Hem;
de Heer der heren komt terug,
o, kinderen van God.

Zing: Jezus is Heer, Jezus is Heer.

Aanbid het Lam dat redding bracht,
want Hij ontnam de dood zijn kracht.
De Zoon van God heeft alle macht;
Jezus is Heer, Jezus is Heer.


Dit lied is een uitbundig lied. Een lied dat God prijst, een lied dat God aanbidt. Een lied dat God prijst en aanbidt omdat God de dood ontnam in Zijn kracht!
Openbaring 1:18 zegt dit zelfs erover: Ik ben de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen.
Jezus zegt daar dat Hij overwonnen heeft, kijk maar naar het stukje: Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Hierin zie je dat Jezus overwonnen heeft en dat Jezus de dood zijn kracht ontnam. Jezus was sterker dan de dood, Hij werd levend. Maar dat is niet voor even, Hij leeft altijd. Tot in eeuwigheid. Ook op momenten als je niet altijd ervaart dat God er is. Ook op die momenten mag je weten dat God eeuwig leeft en dat Hij ook leeft in jou. In jou blijft Hij ook leven. Hij geeft je leven en Hij blijft in jou.

Zing het uit, roep het uit dat Jezus komt! Dat hoef je niet zachtjes te doen, je mag het roepen, laten horen. Met alles wat je in je hebt. 

Aanbid het Lam dat redding bracht, Hij ontnam de dood zijn kracht, Hij heeft alle macht! Jezus is Heer! Jezus is Heer! En leeft in eeuwigheid! 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom