“Ik zal mijn hand niet uitsteken tegen mijn heer; hij is immers de gezalfde van de HEERE.” (1 Samuël 24:11b)

Er is in David iets waarvan we iets kunnen leren en waarvan ik soms wel eens denk: “hoe komt hij aan zoveel geduld?” En dat is natuurlijk ook vrucht van de Heilige Geest. Maar het zet ons wel even op scherp. En op scherp zetten is dan ook wel echt op scherp zetten. Want David krijgt meerdere keren de kans om een einde aan het leven van Saul te maken.

Op een gegeven moment is David op de vlucht voor Saul, want zo erg werd de moordlust van Saul. En tijdens zijn vlucht zaten David en zijn mannen verscholen in de grot en precies in die grot gaat Saul zijn behoefte doen. En dan heeft hij toch de allerbeste kans om zijn vijand van het leven te beroven. En het koninkrijk was toch al van hem afgenomen, dus daarmee zou David ook gelijk koning worden.

Maar het is opmerkelijk hoe David reageert op deze mogelijkheid. Hij doet het namelijk niet. Saul is wel bezig om David uit de weg te ruimen, maar David wacht op Gods tijd. David zal straks de leiding overnemen, maar hij neemt het heft niet zelf in de hand. Hij neemt geen wraak, hij gaat zichzelf niet vergelden, maar hij laat dit helemaal aan God over.

David is zich er van bewust dat het recht op vergelding hem niet toekomt, hoezeer Saul ook het volk in het ongeluk stort met zijn leiding. Maar David weet dat dit niet aan hem is om Saul van de troon te halen. Hij blijft voor Saul een gezalfde van God en hij lijkt een eindeloos geduld te hebben met het wachten op Gods tijd. God heeft Saul op de troon gezet door hem te zalven, dan is het ook niet aan David om hier een eind aan te maken.

Maar dit is wel een leerschool op het moment dat je een zieke kerk voor je ziet, waar zoveel misgaat. Zodra je op dezelfde manier als Saul zou gaan reageren dan geef je satan de ruimte. God heeft leiders, predikanten, voorgangers of op welke manier de kerk ook leiders heeft, geroepen en aangesteld. Ze hebben allemaal de kans gekregen om onder Gods Geest mee te werken aan Gods Koninkrijk. Maar degenen die zijn afgeweken en met hun eigen kerken, kerkmuren of welke vorm van religie zijn verder gegaan, is niet aan ons om hen van hun tronen te halen. God is er mee begonnen en op Gods tijd zal God ingrijpen en tot die tijd zijn het gezalfden van God. En op die manier hebben we ze wel te behandelen.

Dat betekent niet dat we het overal mee eens moeten zijn, maar God is het Die recht zal spreken over degenen die leiding geven, maar hun zalving en de kracht van de Geest in hun bediening op het spel hebben gezet. Wij mogen nooit dat recht nemen. En misschien weet je dat God je wil gaan gebruiken op plaatsen waar de kerk zo ziek is, maar laat je dan niet verleiden om gezalfde leiders eigenhandig aan de kant te zetten. Leer er ook van om niet in de valkuil van macht en eer te stappen zodat jou niet erger zal overkomen.

Gebed: HERE God, misschien is dit wel het moeilijkste: zien dat de kerk ziek is en toch U recht laten spreken ten aanzien van leiders die niet meer in Uw wegen gaan. Ik blijf bidden, ook voor die leiders.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu