“De Geest van de HEERE was van Saul geweken, en een boze geest bij de HEERE vandaan joeg hem angst aan.” (1 Samuël 16:14)

Waar de Geest van God wijkt, ontstaat een vacuüm. En op het moment dat God Zich terugtrekt van Saul wordt dit vacuüm ook ingevuld. Het is goed om eerst te beseffen dat dit wat hier gebeurt dus echt kan. Gods Geest van wijken van iemand. En het Hebreeuws en ook het Nederlands laat hier een werkwoord in de voltooide tijd is. Hij wijkt niet even van Saul, maar de Heilige Geest is echt weg. Er is binnen de Drie-eenheid niemand die zo erg pijn gedaan kan worden dan de Geest en als dat gebeurt dan wijkt hij. Zover kan het dus gaan.

Niet voor niets worden we door Paulus opgeroepen om de Heilige Geest van God niet te bedroeven of uit te blussen. Saul heeft dat hier in extreme vorm gedaan en de Geest is zelfs vertrokken. Hij is niet teruggetrokken, maar geweken. En dat bij een leider over Gods eigendom, iemand die door God Zelf gezalfd en geroepen was. Maar door zonden in zijn leven is deze zalving verdwenen en staat hij er nu helemaal in eigen kracht voor.

Bedenk dit eens even als je op welke manier dan ook leiding geeft aan een deel van Gods eigendom. De Geest kan wijken als wij ons eigen programma gaan plannen en God laten praten. Als we voor onze eigen agenda bezig zijn is dit mogelijk. En die ruimte wordt hier bij Saul direct ingevuld door een boze geest. En die ruimte, of in ieder geval het bestaansrecht voor deze geest, heeft hij al gegeven op het moment dat hij bang begon te worden voor zijn eigen eer. In plaats van deze angst te blokkeren, heeft hij deze geest van angst ruimte gegeven en recht gegeven om binnen te komen.

Wat was dit dan voor een geest? Is dit iets van God? Uit de vertaling lijkt dit zo te zijn. Maar God heeft geen boze geesten. De enige hemelwezens die bij God, na de opstand in de hemel zijn overgebleven van goede wezen. De kwade wezen, zijn de engelen of geesten die met satan de hemel uitgegooid zijn. Het woord ‘bij’ of in andere vertalingen zelfs ‘van’ is dan ook beter te vertalen met ‘een boze geest vanwege de HEERE’. God heeft deze geest toegelaten bij hem die Hij zalfde over Zijn eigendom.

Angst was ten diepste waar het bij Saul om begon. Angst om zijn mensen kwijt te raken. En angst is voor een deel, beschermend door God geschapen, maar als angst gaat heersen maakt satan daar misbruik van. En kijk dan eens waar het nu met Saul uitkomt met dat wat met angst begon.

En laten we eerlijk zijn, ook voor geestelijk leiders is angst een serieus gevaar. Soms onderschatten we echt de druk die op leiders wordt gelegd. En de angst dat iets op een andere manier gaat zoals wij denken dat het goed is, kan uitgroeien tot een macht die gebruikt wordt om te heersen. Maar leiders die direct onder Gods gezag willen leidinggeven en nauwkeurig naar Gods stem en leiding willen luisteren hoeven niet bang te zijn. Maar dan moet je wel je eigen programma loslaten en dat van God durven volgen, ook als het niet altijd voelt zoals het voor jou veilig voelt.

Gebed: HERE God, angst is reëel, de reden waar de angst zich op richt niet, want U regeert en het is Uw eigendom, waar U altijd over zult regeren. Ik blokkeer iedere angst en zal onbevreesd Uw weg gaan.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu