Opwekking 78 - Halleluja, looft God in Zijn heiligdom

 

Halleluja, looft God in Zijn heiligdom
Looft Hem in Zijn machtig uitspansel
Looft Hem om Zijn machtige daden
Looft Hem naar Zijn geweldige grootheid


 

Alles wat adem heeft, love de Here
Halleluja, halleluja
Alles wat adem heeft, love de Here
Halleluja

 

Looft Hem met bazuingeschal, looft Hem
Looft Hem met de harp en de citer
Looft Hem met de tamboerijn en reidans
Looft Hem met het snarenspel en fluit

 

Alles wat adem heeft, love de Here
Halleluja, halleluja
Alles wat adem heeft, love de Here
Halleluja

 

Looft Hem met de klinkende cimbalen
Looft Hem met de schallende cimbalen

 

Alles wat adem heeft, love de Here
Halleluja, halleluja
Alles wat adem heeft, love de Here
Halleluja

 

Alles wat adem heeft, loof de Heer! Dat is wat dit lied zegt. Dit lied gaat over God loven. God loven om Zijn heiligdom, om Zijn daden, uitspansel, grootheid. Waar loof jij vandaag God voor?

 

Psalm 150 heeft het ook over God loven. God loven met instrumenten. Dat is een manier om God te loven. Psalm 150 en dit lied zegt ook: ‘Alles wat adem heeft, loof de Heer’. Psalm 150 roept vaak op om God te loven. Daar heb je adem voor nodig. Lichamelijke adem, maar ook geestelijke adem. Psalm 150 heeft het ook over alles wat leeft. Alles wat adem heeft, alles wat leeft, loof de Heere! Alles en iedereen moet God eren omdat alle eer God toe komt. 

 

Maar wat als je geestelijk geen adem hebt? Wat als je geestelijke adem even God niet kan loven? Dat het als verstikkend, als benauwd voelt? Het kan zomaar gebeuren dat je geestelijk even geen adem hebt, dat je geestelijk even niet God kan loven. Dat je buiten adem bent, dat je te hard hebt ‘gerend’ en nu buiten adem bent. Je bent te druk geweest, je bent te… Vul zelf maar in. Je adem is ingenomen door drukte, door… vul maar in. Als dat gebeurt dan mag je naar God toe komen en tot rust komen. Even op adem komen. God wil jou vullen met Zijn levensadem zodat je God weer kunt loven. God geeft ook situaties waarin jij op adem mag komen. Denk aan een kerkdienst, aan avonden waarin God centraal staat. Ook daar mag je op adem komen. Ook daar wil God jou vullen met Zijn levensadem. Zodat je mee zingt met ‘Alles wat adem heeft, Loof de Heer’. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom