Opwekking 477 - Jezus, wij vieren dat U overwon

 

Refrein:
Jezus, wij vieren dat U overwon;
Jezus, uw liefde maakt ons blij.
Jezus, U bracht ons leven door uw dood;
Jezus, uw offer maakt ons vrij.


Eens vastgebonden,
geknecht door slavernij,
maar Jezus droeg de zonden,
daardoor maakte Hij ons vrij.
Door zijn verlossing vieren wij nu feest
en om zijn liefde juichen wij.

 

(Refrein)

 

De weg is open om met vrijmoedigheid
binnen te lopen in zijn aanwezigheid.
Daar, in zijn glorie,
verdwijnen angst en nood,
zijn liefde raakt ons wezen aan.

 

(Refrein)

Jezus, wij vieren dat U overwon;

 

(laatste refrein:)
Jezus, wij vieren dat U overwon;
Jezus, uw liefde maakt ons blij.
Jezus, U bracht ons leven door uw dood.
Jezus, uw offer maakt ons ... 
Jezus, uw offer maakt ons vrij.


Wij vieren dat Jezus overwon, wij vieren dat Jezus ons vrij maakt! Dat bieren wij, daar zijn wij blij mee en daar mogen wij blij mee zijn.
Wij staan in de vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt. We waren vastgebonden door slavernij, door de zonden. Maar door de overwinning van Jezus kunnen wij daar vrij van komen, door de overwinning van Jezus zijn wij daar vrij van. 

Maar God zegt ook in Galaten 5:1 dat wij in de vrijheid vast moeten staan waarmee God ons heeft vrij gemaakt, en we ons niet weer met een juk van slavernij meoten belasten. 

 

God zegt hier dat de vrijheid die we ontvangen hebben van God, dat we daarin moetne blijven staan. Wij zijn vrij van zonden en schuld gemaakt en daarin moeten wij blijven staan. Luister naar wat God tegen je zegt en blijf in de vrijheid staan! God heeft ons bedoelt om vrij te leven van slavernij. En elke keer weer mogen wij dat weer geloven.  

 

De weg naar God toe is open. Je mag met vrijmoedigheid naar Jezus toe gaan. God zegt het ook vaker in de Bijbel; Ik ben de Deur, Ik ben de weg, de waarheid en het leven, In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, door het geloof in Hem. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.


We mogen naar God toe gaan, bij God zullen angst en nood verdwijnen en Zijn liefde zal ons aanraken!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom