Opwekking 77 - Wij zijn allen hier bijeen

 

Wij zijn allen hier bijeen
in Jezus' naam.
En wij brengen Hem aanbidding,
glorie, lof en eer.
Wij zijn allen hier bijeen
in Jezus' naam.


In Jezus’ Naam bijeen zijn. Als we als gelovigen bij elkaar komen dan zijn we in Jezus’ Naam bijeen. God zegt zelf in de Bijbel: ‘Waar twee of drie in Mijn Naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden’. Hierdoor mogen wij weten dat God in ons midden is als wij als gelovigen samen komen en Hem de eer en aanbidding brengen.

 

Door de Naam van Jezus kunnen wij God de eer en de aanbidding brengen. Door de Naam van Jezus is er een doorgang naar de Vader. En in de Naam van Jezus mogen wij bij elkaar zijn. In de Naam van Jezus is kracht en dat maakt ons sterk. We zijn een in de Naam van Jezus. 


We komen niet zomaar bij elkaar, we komen bij elkaar omdat Jezus’ naam ons verbind aan elkaar. 

Wij brengen Hem aanbidding, glorie, lof en eer. Dat is ook wat wij doen als we bij elkaar zijn. Het is ook een belangrijk onderdeel om dat te doen als gelovigen. Het gaat bij lofprijzing en aanbidding niet zozeer om hoe en wat en de manier waarop we dat doen. God vindt het ‘waarom’ ook belangrijk. Waarom aanbidden we Hem, waarom prijzen en eren wij Hem? Het gaat God om je hart, waarom je Hem de aanbidding geeft en dat je Hem de eer en aanbidding geeft. 

 

In Jezus Naam zijn we als gelovigen bij elkaar en mogen we Hem met elkaar de lof, eer, glorie en aanbidding geven! Hij is in ons midden!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom