Opwekking 77 - Wij zijn allen hier bijeen

 

Wij zijn allen hier bijeen
in Jezus' naam.
En wij brengen Hem aanbidding,
glorie, lof en eer.
Wij zijn allen hier bijeen
in Jezus' naam.


In Jezus’ Naam bijeen zijn. Als we als gelovigen bij elkaar komen dan zijn we in Jezus’ Naam bijeen. God zegt zelf in de Bijbel: ‘Waar twee of drie in Mijn Naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden’. Hierdoor mogen wij weten dat God in ons midden is als wij als gelovigen samen komen en Hem de eer en aanbidding brengen.

 

Door de Naam van Jezus kunnen wij God de eer en de aanbidding brengen. Door de Naam van Jezus is er een doorgang naar de Vader. En in de Naam van Jezus mogen wij bij elkaar zijn. In de Naam van Jezus is kracht en dat maakt ons sterk. We zijn een in de Naam van Jezus. 


We komen niet zomaar bij elkaar, we komen bij elkaar omdat Jezus’ naam ons verbind aan elkaar. 

Wij brengen Hem aanbidding, glorie, lof en eer. Dat is ook wat wij doen als we bij elkaar zijn. Het is ook een belangrijk onderdeel om dat te doen als gelovigen. Het gaat bij lofprijzing en aanbidding niet zozeer om hoe en wat en de manier waarop we dat doen. God vindt het ‘waarom’ ook belangrijk. Waarom aanbidden we Hem, waarom prijzen en eren wij Hem? Het gaat God om je hart, waarom je Hem de aanbidding geeft en dat je Hem de eer en aanbidding geeft. 

 

In Jezus Naam zijn we als gelovigen bij elkaar en mogen we Hem met elkaar de lof, eer, glorie en aanbidding geven! Hij is in ons midden!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom