Opwekking 476 - O, wat een machtige God

 

Refrein:
O, wat een machtige God,
o, wat een grote Verlosser;
Heel de schepping roept in aanbidding:
'Heilig is de Heer'.
O, wat een machtige God,
o, wat een grote Verlosser;
vol van liefde, goedheid, genade;
o, wat een machtige God,
o, wat een machtige God.


Wat een machtige God hebben wij! Een machtige God, een grote Verlosser! God is vol van liefde, goedheid, genade. Hij vergeeft je. 


God is zo machtig dat de kracht van Zijn stem de aarde doet beven. Als God spreekt dan gebeurt er iets. Gods hand brengt leven, Hij kwam uit het graf om je te redden, om je leven te schenken zodat je niet verloren zou gaan, en Gods kracht leidt ons over alle grenzen. Dat betekend dat God niet wil dat we alleen doen wat wij kunnen en willen, maar dat we ook onze grenzen over moeten gaan. Zet maar een stap buiten je boot. Durf het risico maar te nemen, want Gods kracht zal ons leiden en wij mogen daar op vertrouwen. Door Gods kracht hebben wij de mogelijkheid om buiten onze grenzen te gaan. Hij leidt ons. 

 

God heeft zich geopenbaard in Zijn grootheid. God laat zich zien in Zijn grootheid. God laat zich op verschillende manieren zien. Maar in Zijn grootheid laat Hij zich ook zien. Alles wat wij zien van God wijst naar de grootheid van God! 
Maar God laat zich ook zie in Zijn gerechtigheid, in het heil. God heeft zich laten zien in de verlossing van ons. En alles daarin wijst naar de grootheid van God. Het wijst naar onze machtige God!

 

God is een geweldig God! Een God van liefde, goedheid en genade! Aanbid God net als dit lied; Heilig is de Heer!

 

De kracht van uw stem
doet de aarde beven;
o, wat een machtige God.
Uw hand strekt zich uit,
doet de doden leven;
o, wat een machtige God.

 

(Refrein)

 

U kwam uit het graf,
tot het heil van mensen;
o, wat een machtige God.
Uw kracht leidt ons voort
over alle grenzen;
o, wat een machtige God.

 

(Refrein)

 

Hij heeft geopenbaard in zijn grootheid
gerechtigheid en heil aan alle volken.

 

(Refrein)

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom