"en van de mannen van Israël werd veel gevergd, want Saul had het volk bezworen: Vervloekt is de man die vóór de avond voedsel tot zich neemt, voordat ik mij aan mijn vijanden gewroken heb! Daarom gebruikte heel het volk geen voedsel." (1 Samuël 14:24)

Als er iets is dat leiders gaan doen op het moment dat ze voor eigen succes willen gaan dan is het wel dat leiders regels gaan opleggen die in ieder geval niet bij God vandaan komen. Je ziet dat ook bij geestelijk leiders vaak gebeuren dat, zodra ze niet meer geestelijk leidinggeven ze keuzes maken om op hun eigen manier regels op te leggen waar God in ieder geval niets mee te maken heeft. Soms heeft dat met vormen te maken, soms met een manier van doen, maar als Gods Geest uit het leiderschap wijkt dat komt religiositeit en sectarisme heel snel om de hoek kijken. Leiderschap wordt dan macht om te overheersen en niet meer om te dienen.

Saul begon met een ogenschijnlijk kleine zonde door zelf te gaan offeren. We hebben gezien dat er achter dat ogenschijnlijk kleine foutje, een veel diepere gedachte zat. Maar we zijn nu nog niet eens zo heel veel verder of Saul begint leiding te geven wat werkelijk niets meer te maken heeft met geestelijk leiderschap over het eigendom van God. Regels uitvaardigen in de strijd en in een periode van leidinggeven is niet erg en soms nodig, maar welk doel dienen ze. En Saul stelt nu een regel dat alleen maar met macht en wraakzucht te maken heeft.

Saul wil kostte wat het kost zijn vijanden verdelgen. De overwinning die begon bij Jonathan moet een definitieve overwinning worden. God had de overwinning gegeven, zonder dat Saul er ook maar iets voor hoefde te doen en nu wil Saul nog even een daad laten zien en de vijand helemaal uitroeien. Nu is dat het ene, maar het andere is dat hij het volk verbiedt om ook maar iets te eten. De strijd had al veel van het volk gevergd en nu wil hij ook nog eens dat ze niet eten. En regel, die absoluut niet bij God vandaan komt, maar met de macht van Saul heeft te maken.

En als er iemand is die dat in de gaten heeft is het zijn eigen zoon Jonathan. Het volk komt in een bos met honing, maar ze durven er niet van te eten, want dat zou hun het leven kosten. Maar Jonathan wist hier niets vanaf en begint wel te eten. Als hij door het volk daarop wordt aangesproken, zegt hij dat zijn vader bezig is om het land in het ongeluk te storten.

Ten diepste is dat wat er gebeurt. Saul is bezig om met zijn macht het volk in het ongeluk te storten. Maar dit is wat er gebeurd als leiderschap, ook in de kerk, gericht raakt op de macht en autoriteit van de leider. Dan worden er regels gesteld, die God niet stelt. En uiteindelijk is dit wat satan heel graag wil op het moment dat God geestelijk leiders aanstelt. Ze mogen met de Geest beginnen, maar wel graag zo snel mogelijk in het vlees eindigen.

Gebed: HERE God, ik bid voor elke leider over Uw eigendom, elke leider in Uw kerk. Ik bid voor hen dat ze tot hun einde toe werkelijk geestelijk leiding zullen geven en dat doen wat U van hen vraagt, zodat Uw kerk werkelijk gebouwd wordt.

 

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu