Opwekking 476 - O, wat een machtige God

 

Refrein:
O, wat een machtige God,
o, wat een grote Verlosser;
Heel de schepping roept in aanbidding:
'Heilig is de Heer'.
O, wat een machtige God,
o, wat een grote Verlosser;
vol van liefde, goedheid, genade;
o, wat een machtige God,
o, wat een machtige God.


Wat een machtige God hebben wij! Een machtige God, een grote Verlosser! God is vol van liefde, goedheid, genade. Hij vergeeft je. 


God is zo machtig dat de kracht van Zijn stem de aarde doet beven. Als God spreekt dan gebeurt er iets. Gods hand brengt leven, Hij kwam uit het graf om je te redden, om je leven te schenken zodat je niet verloren zou gaan, en Gods kracht leidt ons over alle grenzen. Dat betekend dat God niet wil dat we alleen doen wat wij kunnen en willen, maar dat we ook onze grenzen over moeten gaan. Zet maar een stap buiten je boot. Durf het risico maar te nemen, want Gods kracht zal ons leiden en wij mogen daar op vertrouwen. Door Gods kracht hebben wij de mogelijkheid om buiten onze grenzen te gaan. Hij leidt ons. 

 

God heeft zich geopenbaard in Zijn grootheid. God laat zich zien in Zijn grootheid. God laat zich op verschillende manieren zien. Maar in Zijn grootheid laat Hij zich ook zien. Alles wat wij zien van God wijst naar de grootheid van God! 
Maar God laat zich ook zie in Zijn gerechtigheid, in het heil. God heeft zich laten zien in de verlossing van ons. En alles daarin wijst naar de grootheid van God. Het wijst naar onze machtige God!

 

God is een geweldig God! Een God van liefde, goedheid en genade! Aanbid God net als dit lied; Heilig is de Heer!

 

De kracht van uw stem
doet de aarde beven;
o, wat een machtige God.
Uw hand strekt zich uit,
doet de doden leven;
o, wat een machtige God.

 

(Refrein)

 

U kwam uit het graf,
tot het heil van mensen;
o, wat een machtige God.
Uw kracht leidt ons voort
over alle grenzen;
o, wat een machtige God.

 

(Refrein)

 

Hij heeft geopenbaard in zijn grootheid
gerechtigheid en heil aan alle volken.

 

(Refrein)

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom