"en van de mannen van Israël werd veel gevergd, want Saul had het volk bezworen: Vervloekt is de man die vóór de avond voedsel tot zich neemt, voordat ik mij aan mijn vijanden gewroken heb! Daarom gebruikte heel het volk geen voedsel." (1 Samuël 14:24)

Als er iets is dat leiders gaan doen op het moment dat ze voor eigen succes willen gaan dan is het wel dat leiders regels gaan opleggen die in ieder geval niet bij God vandaan komen. Je ziet dat ook bij geestelijk leiders vaak gebeuren dat, zodra ze niet meer geestelijk leidinggeven ze keuzes maken om op hun eigen manier regels op te leggen waar God in ieder geval niets mee te maken heeft. Soms heeft dat met vormen te maken, soms met een manier van doen, maar als Gods Geest uit het leiderschap wijkt dat komt religiositeit en sectarisme heel snel om de hoek kijken. Leiderschap wordt dan macht om te overheersen en niet meer om te dienen.

Saul begon met een ogenschijnlijk kleine zonde door zelf te gaan offeren. We hebben gezien dat er achter dat ogenschijnlijk kleine foutje, een veel diepere gedachte zat. Maar we zijn nu nog niet eens zo heel veel verder of Saul begint leiding te geven wat werkelijk niets meer te maken heeft met geestelijk leiderschap over het eigendom van God. Regels uitvaardigen in de strijd en in een periode van leidinggeven is niet erg en soms nodig, maar welk doel dienen ze. En Saul stelt nu een regel dat alleen maar met macht en wraakzucht te maken heeft.

Saul wil kostte wat het kost zijn vijanden verdelgen. De overwinning die begon bij Jonathan moet een definitieve overwinning worden. God had de overwinning gegeven, zonder dat Saul er ook maar iets voor hoefde te doen en nu wil Saul nog even een daad laten zien en de vijand helemaal uitroeien. Nu is dat het ene, maar het andere is dat hij het volk verbiedt om ook maar iets te eten. De strijd had al veel van het volk gevergd en nu wil hij ook nog eens dat ze niet eten. En regel, die absoluut niet bij God vandaan komt, maar met de macht van Saul heeft te maken.

En als er iemand is die dat in de gaten heeft is het zijn eigen zoon Jonathan. Het volk komt in een bos met honing, maar ze durven er niet van te eten, want dat zou hun het leven kosten. Maar Jonathan wist hier niets vanaf en begint wel te eten. Als hij door het volk daarop wordt aangesproken, zegt hij dat zijn vader bezig is om het land in het ongeluk te storten.

Ten diepste is dat wat er gebeurt. Saul is bezig om met zijn macht het volk in het ongeluk te storten. Maar dit is wat er gebeurd als leiderschap, ook in de kerk, gericht raakt op de macht en autoriteit van de leider. Dan worden er regels gesteld, die God niet stelt. En uiteindelijk is dit wat satan heel graag wil op het moment dat God geestelijk leiders aanstelt. Ze mogen met de Geest beginnen, maar wel graag zo snel mogelijk in het vlees eindigen.

Gebed: HERE God, ik bid voor elke leider over Uw eigendom, elke leider in Uw kerk. Ik bid voor hen dat ze tot hun einde toe werkelijk geestelijk leiding zullen geven en dat doen wat U van hen vraagt, zodat Uw kerk werkelijk gebouwd wordt.

 

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu