Opwekking 475 - Majesteit, Koning in heerlijkheid

 

Majesteit, Koning in eeuwigheid,
U die heel de schepping
door uw hand hebt voortgebracht,
Majesteit, Koning in eeuwigheid,
U bent mijn Verlosser,
mijn schuilplaats en mijn kracht.

 

 

Refrein:
Wij verhogen U,
Heer Jezus;
elke knie zal buigen voor uw troon.
Wij verhogen U,
Heer Jezus;
niemand is als U,
nee, niemand is als U. 


Jezus is Majesteit, Hij is Koning. Hij is Koning omdat Hij de hele schepping heeft voortgebracht. De hele schepping is het werk van Koning Jezus. Het Woord, zoals Johannes zegt, heeft de wereld geschapen. En als je dat goed beseft, betekent dat dus ook dat je dan bij Jezus een schuilplaats kunt vinden. Als het hele universum onder Zijn macht ligt, dan is de bescherming en veiligheid ook maar op ene plaats echt veilig: Bij Hem die het hele universum heeft gemaakt.

 

En omdat dit zo is, kiezen we er voor om Jezus te verhogen en Zijn Naam groot te maken. Er is niemand die meer is dan Jezus. Alles overstijgt Hij en daarom is de schuilplaats bij Hem ook de beste. Maar daarom verhogen we Jezus! Uiteindelijk zal straks elke knie buigen voor Jezus, maar wij doen het nu al: Wij buigen en wij knielen voor Jezus. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom