“… en Saul, de zoon van Kis, werd aangewezen. Ze zochten hem, maar hij werd niet gevonden.” (1 Samuël 10:21b)

Door God gezalfd worden als leider is het ene, maar in de meeste gevallen is daar echt niet het hele volk bij. Bij Saul was dat ook niet zo. Saul werd gezalfd door Samuël, zonder dat daar verder iemand bij was. Ook bij latere zalvingen in de Bijbel zijn er vaak maar enkelen bij. Het is daarom ook wel belangrijk dat als God iemand zalft om hem aan te stellen over Zijn eigendom, dat het volk dit ook weet.

Het is verschillend hoe dat gebeurt. Vaak wordt uit de vruchten de leider openbaar. Niet uit wat hij kan, maar veel meer hoe hij het doet. Er zijn mensen die zichzelf een profeet van God noemen, maar bij wie de vruchten van een profeet van God ontbreken. Soms spreken ze wel een juiste profetie uit, maar kloppen de vruchten uit het leven niet. Hier bij Saul kiest God ervoor om Saul letterlijk als koning over Zijn eigendom te presenteren. De enige reden dat God dit doet, heeft niet te maken met dat dit nodig was om Saul werkelijk koning te laten zijn, dat was bij zijn zalving al gebeurd. God wil wel dat Saul het gezag krijgt dat hij nodig heeft om zijn taak uit te oefenen.

Er komt een teken bij waardoor het volk Saul zal erkennen als koning. Samuël roept het hele volk bij elkaar. “Jullie willen een koning, dan zal dat vandaag gebeuren”, zegt Samuël. En op dat moment gaat Samuël het lot werpen. Het lot, notabene. Hoe groot wordt dan het risico dat er iemand anders door het lot wordt aangewezen, zouden wij denken. Maar toch was het lot in de Bijbel ook absoluut een geestelijke zaak. God bepaalt het lot. Misschien zouden ook wij, als het gaat om geestelijke leiders, om predikanten en voorgangers geestelijk het lot moeten werpen. Het is God namelijk die door het lot degene aanwijst die Hij over Zijn eigendom aanstelt.

Maar God had bij Saul al duidelijk aangegeven wie het moest zijn en nu bevestigt het lot de keus op Saul. En wie is er dan nog, die kan en mag twijfelen aan deze uitverkiezing? Er blijken er wel te zijn die Saul niet als leider accepteren, maar Saul doet net of hij hen niet hoort. Daar zal God wel voor zorgen.

Het is de vraag hoe onze leiders geaccepteerd zijn. Als hun boodschap, visie en vruchten kloppen, hebben wij geen enkele reden om te twijfelen aan hun leiderschap. Ze zijn daardoor door God ook aangewezen. Dat bepaalt onze houding ten op zichte van hen. Maar Saul staat toch zo niet bekend? Die vraag bleef bij mij ook hangen, maar in eerste instantie was Saul het wel helemaal! Hij raakte later zijn zalving kwijt, maar de zalving is er wel bij zijn aanstelling geweest. En als God jou roept, dan zalft hij je ook, met Zijn Geest. En de vruchten bewijzen je leiderschap. Maar daarmee is het allemaal niet definitief, want leiderschap moet je leren vasthouden. Dat is niet vanzelfsprekend. Want veel leiders zijn echt wel geroepen, maar raakten het kwijt.

Gebed: HERE, U laat soms heel concreet en meestal door de vruchten zien wat de waarde is van leiderschap. Zelfs als leiders hun zalving kwijtraken, is Uw bedoeling niet veranderd. Leer mij daarop waakzaam zijn.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu