Opwekking 74 - Heer, we zijn hier saamgekomen

 

Heer, we zijn hier saamgekomen
in uw naam en wij aanbidden U.
Heer, we zijn hier saamgekomen
in uw naam en wij aanbidden U als Heer.
Jezus, Jezus onze Heer.

Heer, het gaat op dit moment niet
meer om ons, het gaat alleen om U.
Heer, het gaat op dit moment niet meer om ons.
Het gaat om Jezus, onze Heer,
Jezus, Jezus onze Heer.

 

Heer, wij heffen in aanbidding
reine handen naar U op en eren U.

Heer, wij heffen in aanbidding reine
handen naar U op en heiligen uw naam.
Jezus, Jezus onze Heer.


Aanbidding is aanbidding met God in het centrum. God staat in het middelpunt op dat moment. Als je God aanbidt, dan aanbid je Hem in Jezus Naam. Je aanbidt Hem omdat Hij Heer is. Het moment van aanbidding is een moment voor God alleen. Een moment tussen jou en God. 


Als je God aanbid in Geest en waarheid, dan aanbid je vanuit een rein hart. In Gods Geest en in Gods waarheid ben je vrij en als je daar vanuit bidt, dan bid je met een rein hart. En daarin mag je jouw reine handen opheffen naar God. Je geeft je aanbidding als het ware aan God. Dit kan door je handen op te heffen, maar dat kan ook op een andere manier. 

In je aanbidding gaat het erom dat het om God gaat. Dat je aanbidding echt op God gericht is en voor God is. Jouw aanbidding is voor God. Bedenk vandaag eens hoe jij jouw aanbidding op God kunt richten. 


Je op God richten in aanbidding is misschien makkelijker als je alleen bent. Maar als je met andere mensen bent of in een grote groep bent, dan kan het misschien lastiger voor je zijn om je op God te richten. Leg daarom alles wat jou in de weg staat zodat je je niet volledig op God kunt richten maar in Zijn hand. Geef het maar weg, zodat het een moment is dat het alleen om Jezus gaat en Hij in het middelpunt staat. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom