Opwekking 473 - Zing een heerlijk lied van vreugde

 

Zing een heerlijk lied van vreugde,
spring op en juich want Hij
die verwacht wordt Hij komt;
de Bruidegom.
En dan komt een betere tijd...
En dan wordt een feestmaal bereid...

Dans uit alle macht
en klap in je handen en wees blij,
want de tijd is nabij,
dat Hij ons verschijnt.
En dan nodigt Jezus ons uit...
En dan zijn we rein als zijn bruid...

 

Refrein:
Dansend over de gouden straten,
de stralende bruid en de Mensenzoon.
Alle landen en volkeren zingen
het lied van het Lam op de troon.

 

(vrouwen):
Zing een heerlijk lied van vreugde...

(mannen):
Dans uit alle macht...

 

Refrein: (2x)

 

Zing met heel je hart en jubel het uit.
De hoog verheven Koning
komt voor zijn bruid.
Vertel het overal en kondig het aan;
het grote bruiloftsfeest,
het feest van het Lam.

 

Refrein: (4x)

 

Als je gaat trouwen, dan zie je uit naar je trouwdag. Je ziet uit naar de dag dat je trouwt met jouw man. Je bereid van alles voor, je zorgt dat alles er goed uit ziet en je hebt een jurk uitgezocht dat bij jou past en waar je je in voelt stralen. Jij bent dan voor een dag helemaal het middelpunt. Die dag is voor jou en je man. Als je getrouwd bent, of als je gaat trouwen dan weet je hoe erg je uit ziet naar die dag. Alles is voorbereid en de dag komt er aan. 

 

Zo is het ook met Jezus. Jezus heeft de dag van de bruiloft voorbereid. Jezus heeft er voor gezorgd dat alles in orde is. Hij wacht op de dag dat jij Zijn bruid bent, en dat Hij kan alten zien dat Hij jouw Hemelse bruidegom is. 

En net als dat je ontzettend blij bent als je gaat trouwen en je zingt, en danst en blij bent van te voren, zo mag je ook zijn in deze tijd. Je mag blij zijn omdat Jezus jouw verloofde is. Jezus heeft jou gevraagd om Zijn bruid te zijn, en jij hebt ‘ja’ gezegd. Daar is al feest voor geweest. Er is daarom feest in de Hemel. De grote bruiloft komt er nog aan. Daar mag je naar uitzien en daar mag je zo blij mee zijn. Je mag dansen, zingen, juichen, want er komt een bruiloft aan. En jij mag de bruid zijn. 

 

Het zal een feest zijn. Een feest omdat Er een grote bruilofd in. Een feest van gouden starten en jij mag daarin delen. 
Zie uit naar de bruiloft die gaat komen. Wees blij en verheugd want jouw Hemelse verloofde komt eraan zodat je Zijn bruid voor altijd mag zijn.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom