Opwekking 472 - Blaas met de adem van Uw Geest op ons

 

Blaas met de adem van uw Geest op ons;
raak ons aan, zodat uw leven komt.
Geef ons geloof, Heer in uw werk;
in onze zwakheid betoont U zich sterk.


 

Refrein:
Laat ons een volk zijn, dat U vreest,
vol van uw liefde, die wonden geneest.
Maak ons een leger, sterk in de strijd,
dat als een eenheid uw komst voorbereidt. 

 

Kom, Jezus, kom en raak ons aan
Kom, Jezus, kom

 

Stroom met uw levend water door ons heen;
was ons schoon,
vernieuw ons hart van steen.
Zie hoe uw lichaam is verdeeld;
schenk ons uw liefde
die sterkt en die heelt.

 

Refrein:

 

Kom en ontsteek in ons een machtig vuur,
dat zal branden tot het laatste uur.
Zie, hoe uw schepping U verwacht;
maak ons gereed voor uw komst in de nacht
.


Dit lied is een gebed om de Heilige Geest. Een lied dat bidt om de adem van Gods Geest in ons leven. Iedere gelovige krijgt de adem van Gods Geest op zich. Als je vervuld wordt met de Heilige Geest dan is de adem van Gods Geest op je en in je. En dat brengt leven in je geloof. Het brengt geloof met zicht mee, het brengt liefde met zich mee, het brengt genezing met zich mee. En dat mag je ook aan anderen uitdelen. Het is een vlam van binnen dat brand en elke keer als Gods Geest blaast komt er nog meer leven, nog een groteren vlam.


De adem van Gods Geest is als een stroom van Levend water. Als een stroom dat je helemaal vernieuwd, als een stroom van de liefde van God. Gods adem is als een stroom fris water dat Leven brengt.

 

Als God jou aanraakt met Zijn Geest dan zul je vernieuwd worden, dan zul je ervaren dat Gods Geest leven geeft, dat het een stroom is van levend water dat maar blijft stromen. Een stroom dat nooit op houdt. Die stroom wast jou schoon, maar daarnaast mag je de stroom van Levend water ook zien als een vuur van binnen dat jou passie geeft voor God. Het is niet alleen voor jou verfrissend en schoon, maar met die stroom van levend water mag je ook uit gaan delen. De stroom van levend water zal gaan bruisen in jou.

 

Vraag elke keer weer of God met Zijn Geest op je wil blazen zodat de vlam blijft branden en het water steeds mag blijven stromen en bruisen!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom