Opwekking 72 - Vanwaar de zon opgaat

 

Vanwaar de zon opgaat,
tot waar zij daalt, ondergaat,
zij de naam van God geloofd.

Prijst dan de Heer,
allen die Hem echt willen dienen.
Looft de naam van onze God.
(halleluja) Prijst dan de Heer
van nu af aan tot in eeuwigheid.

 

Van waar de zon op gaat, tot waar de zon ondergaat is de Naam van God geloofd! Dat betekent dat altijd overal op aarde de Naam van God geloofd wordt. Als de zon bij ons op komt tot waar de zon ondergaat wordt de naam van God geloofd. Op het moment dat de zon weer ondergaat dan gaat de zon ergens anders weer op. Zo wordt de Naam van God altijd geloofd!

 

Dat betekent ook dat waar jij woont de Naam van God geprezen wordt van zonsopgang tot zonsondergang. Hoe prijs jij God? Wat is voor jou een manier om God te prijzen?

 

Ik denk dat het belangrijk is om God te prijzen voor alles wat Hij geeft. Letterlijk van zonsopgang tot zonsondergang; Voor de zonsopgang, voor je ontbijt,….., en voor de zonsondergang. Daarvoor mag je God ook prijzen. Bedenk vandaag eens wat voor jou een manier is om God te prijzen. God prijzen kan op veel verschillende manieren. En jij mag dat op jou manier doen.

 

Tot in eeuwigheid God loven. Dat heeft ook weer te maken met de zonsopgang en ondergang. Als wij God loven van zonsopgang tot zonsondergang en de mensen aan de andere kant van de wereld doen dat ook dan blijft Gods Naam altijd geprezen. Dan blijft Gods Naam altijd geprezen tot in eeuwigheid!


Als je misschien een keer het gevoel hebt dat Gods Naam niet overal meer wordt geprezen, bedenk dan dat ook aan de ander kant van de wereld mensen God prijzen en dat Gods Naam zo altijd wordt geprezen. 

 

Prijs God als je Hem dient, Prijs God als je Hem wilt dienen. God komt alle lofprijs toe tot in eeuwigheid!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom