Opwekking 72 - Vanwaar de zon opgaat

 

Vanwaar de zon opgaat,
tot waar zij daalt, ondergaat,
zij de naam van God geloofd.

Prijst dan de Heer,
allen die Hem echt willen dienen.
Looft de naam van onze God.
(halleluja) Prijst dan de Heer
van nu af aan tot in eeuwigheid.

 

Van waar de zon op gaat, tot waar de zon ondergaat is de Naam van God geloofd! Dat betekent dat altijd overal op aarde de Naam van God geloofd wordt. Als de zon bij ons op komt tot waar de zon ondergaat wordt de naam van God geloofd. Op het moment dat de zon weer ondergaat dan gaat de zon ergens anders weer op. Zo wordt de Naam van God altijd geloofd!

 

Dat betekent ook dat waar jij woont de Naam van God geprezen wordt van zonsopgang tot zonsondergang. Hoe prijs jij God? Wat is voor jou een manier om God te prijzen?

 

Ik denk dat het belangrijk is om God te prijzen voor alles wat Hij geeft. Letterlijk van zonsopgang tot zonsondergang; Voor de zonsopgang, voor je ontbijt,….., en voor de zonsondergang. Daarvoor mag je God ook prijzen. Bedenk vandaag eens wat voor jou een manier is om God te prijzen. God prijzen kan op veel verschillende manieren. En jij mag dat op jou manier doen.

 

Tot in eeuwigheid God loven. Dat heeft ook weer te maken met de zonsopgang en ondergang. Als wij God loven van zonsopgang tot zonsondergang en de mensen aan de andere kant van de wereld doen dat ook dan blijft Gods Naam altijd geprezen. Dan blijft Gods Naam altijd geprezen tot in eeuwigheid!


Als je misschien een keer het gevoel hebt dat Gods Naam niet overal meer wordt geprezen, bedenk dan dat ook aan de ander kant van de wereld mensen God prijzen en dat Gods Naam zo altijd wordt geprezen. 

 

Prijs God als je Hem dient, Prijs God als je Hem wilt dienen. God komt alle lofprijs toe tot in eeuwigheid!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom