Opwekking 71 - Jezus leeft in eeuwigheid

 

Refrein:
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.


Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

 

Refrein:
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

 

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:

 

Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.


De vrede van God zal werkelijkheid worden. Zijn sjaloom zal werkelijkheid worden. Vrede waar wij van hopen, waar wij van dromen zal God werkelijkheid laten worden op de nieuwe dag. Hij zal alle dingen nieuw maken. De onvrede die er is, zal Hij nieuw maken in echte vrede. Daar waar jij onvrede hebt zal er dan vrede zijn. Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Hij maakt alle dingen nieuw. Hij zal het oude niet oud laten. Hij zal je vernieuwen met Zijn tegenwoordigheid en Zijn liefde. Daar wil Hij nu al mee beginnen. Hij wil jou elke dag weer vernieuwen met Zijn tegenwoordigheid, met Zijn liefde en Zijn sjaloom.

 

Het licht zal het overwinnen van het duister, er zal licht zijn, er zal blijdschap zijn en er zal vrede zijn. De duisternis heeft al verloren, maar dan heeft de duisternis niets, maar dan ook niet meer te zeggen. Het licht zal overwinnen op die dag. En wij zullen zingen: Zijn sjaloom wordt wereldwijd! Hoe mooi zal het zijn als Zijn sjaloom wereldwijd zal worden. Alle mensen zullen Zijn sjaloom zien. Als we nu naar de wereld kijken lijkt dat zo onmogelijk. Er is zoveel oorlog, zoveel onvrede. En Jezus zal het allemaal recht zetten als Hij terug komt! Jezus liefde, vrede en zachtmoedigheid zal overheersen. Het zal zo overheersen dat Zijn sjaloom werkelijkheid zal worden.

 

De duisternis zal er niet tegen kunnen, de duisternis zal dan wijken in Zijn Naam. Jezus verslaat de duisternis met Zijn vrede! 


Als je kijkt naar de wereld, naar plekken waar Zijn sjaloom niet heerst, weet dan dat Zijn vrede zal gaan overheersen met Zijn tegenwoordigheid op de Nieuwe dag! En tot op die dag zal er onvrede zijn, maar God zal ook werken met Zijn vrede en vult ons met Zijn sjaloom, en de sjaloom zal Hij voltooien op de grote dag!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom