Opwekking 470 - Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed

 

Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed,
dan kan ik U alleen maar danken.
En als ik denk aan de strijd die U streed,
dan kan ik U alleen maar danken.


Angst en verdriet in Gethsémané;
door uw eigen vrienden verlaten
en verraden door een kus,
geschopt en geslagen,
omdat U zoveel van mij hield.

 

Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed,
dan kan ik U alleen maar danken.
En als ik denk aan de pijn die U leed,
dan kan ik U alleen maar danken.

 

Doornen op uw hoofd,
een speer in uw zij,
spijkers door uw handen en voeten;
van het leven beroofd,
om te sterven voor mij,
omdat U zoveel van mij hield.

 

Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed,
dan kan ik U alleen maar danken.
En als ik denk aan de strijd die U streed,
dan kan ik U alleen maar danken.


Wat gebeurd er met jou als je het lijden van Jezus op je in laat werken? Wat komt er dan in jou op? 
Het begin van de strijd die Jezus moet strijden hier op aarde begint al bij Zijn geboorte. Het begint al dat Hij moet vluchten voor de koning die toen heerste. Daar begon het al. Maar daar stopte Jezus niet. Jezus gaf niet op, Jezus ging de ergste strijd aan. De strijd van leven en dood. Jezus streed voor jou. De reden? De reden dat Hij aan het kruis aan jou dacht, de reden dat Hij streed voor jou is omdat Hij van jou houdt. Dat is de reden.

Misschien heb je dit al vaker gehoord, Grote kans dat je dit al vaker hebt gehoord dat Hij gestreden heeft omdat Hij van jou houdt.

 

Maar in het lijden, in de doornen op Zijn hoofd, in de spijkers in Zijn handen en voeten, in de pijn die Jezus leed, in al die pijn, daarin zit ook jouw pijn. De pijn van het heden. De pijn van het verleden, strijd die je moet strijden hier op aarde. In Zijn verzoekingen, in Zijn pijn zit jouw leven. Jezus heeft niet zomaar gestreden, Hij heeft gestreden voor jouw leven zodat jij nu vrij kunt zijn.

 

En toen Jezus stierf, toen leek het alsof Hij verloren had, maar niet is minder waar, Jezus had niet verloren! Jezus overwon! Hij stond op. Trek dat eens even door naar je eigen leven. Al lijkt het alsof je verloren hebt, al lijkt het alsof je niet sterk genoeg bent, jij hebt Jezus autoriteit gekregen en daar kun je mee op staan. En in Jezus overwinning mag jij ook overwinnen, en heb jij al overwonnen.

 

De strijd die Jezus heeft geleden was een intense strijd, maar een wonderlijke strijd. Het is uiteindelijk een feestelijke strijd omdat Hij overwon.


Het is een strijd waar wij intens dankbaar voor mogen zijn. We mogen Hem danken voor het wonder dat Hij gaf. We mogen in de strijd van ons leven, dankbaar en blij zijn omdat we mogen weten dat we al overwonnen hebben. Jezus heeft al overwonnen en daarin mogen wij delen. Wees niet getreurd, wees dankbaar en blij want jij staat in de overwinning. 


We kunnen God alleen maar danken voor wat Hij deed. Een dankbaarheid die groot is!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom