Opwekking 70 - Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam

 

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid.


Heer, onze God, die aard' en hemel schiep,
zeeën en land met macht te voorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

 

U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.

U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid:
leven om Jezus' wil in eeuwigheid!

 

Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,

dat in ons zingt  met eindeloos refrein.

Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam!


Hoe heerlijk is Gods Naam. Alleen al als we kijken naar het werk van Gods vingers! Als we kijken naar het werk dat God schiep. De zon, de zee, de aarde, de mensen. Alles spreekt van Gods heerlijkheid. Kijk een om je heen en zie wat God allemaal gemaakt heeft. Wil je iets van God zien? Kijk dan eens om je heen naar wat God je allemaal geeft en wat Hij allemaal gemaakt heeft. Het is Zijn werk en dat spreekt van Zijn grootheid. 


God heeft elke schepsel een plaats gegeven. Elke ster heeft Hij een plaats gegeven. Met zorg heeft Hij dat gedaan. 

Psalm 8 spreekt daar ook van. Wie Zijn wij dat God naar ons omkijkt? Als we kijken naar heel de schepping, wie Zijn wij dat God naar ons om kijkt? Psalm 8 zegt dan dat wij weinig minder zijn gemaakt dan de engelen en dat wij met eer en met glorie bekroond zijn. God kijkt zo naar je om dat Hij je met eer en glorie bekroond heeft. Psalm 8 zegt zelfs dat wij mogen heersen over het werk van Zijn handen. Dat betekent dat wij mogen heersen over wat Hij maakt.

 

​Wij mogen er voor zorgen. Het is een taak die we gekregen hebben. God zag zo naar ons om dat wij mogen heersen over het werk van Zijn handen. God heeft zoveel vertrouwen in ons dat Hij ons de verantwoordelijkheid ons hier voor geeft. God heeft vertrouwen in je. 

 

Laat je lied vandaag een loflied zijn voor God. Prijs Hem om Zijn heerlijke Naam!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom