Opwekking 70 - Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam

 

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid.


Heer, onze God, die aard' en hemel schiep,
zeeën en land met macht te voorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

 

U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.

U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid:
leven om Jezus' wil in eeuwigheid!

 

Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,

dat in ons zingt  met eindeloos refrein.

Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam!


Hoe heerlijk is Gods Naam. Alleen al als we kijken naar het werk van Gods vingers! Als we kijken naar het werk dat God schiep. De zon, de zee, de aarde, de mensen. Alles spreekt van Gods heerlijkheid. Kijk een om je heen en zie wat God allemaal gemaakt heeft. Wil je iets van God zien? Kijk dan eens om je heen naar wat God je allemaal geeft en wat Hij allemaal gemaakt heeft. Het is Zijn werk en dat spreekt van Zijn grootheid. 


God heeft elke schepsel een plaats gegeven. Elke ster heeft Hij een plaats gegeven. Met zorg heeft Hij dat gedaan. 

Psalm 8 spreekt daar ook van. Wie Zijn wij dat God naar ons omkijkt? Als we kijken naar heel de schepping, wie Zijn wij dat God naar ons om kijkt? Psalm 8 zegt dan dat wij weinig minder zijn gemaakt dan de engelen en dat wij met eer en met glorie bekroond zijn. God kijkt zo naar je om dat Hij je met eer en glorie bekroond heeft. Psalm 8 zegt zelfs dat wij mogen heersen over het werk van Zijn handen. Dat betekent dat wij mogen heersen over wat Hij maakt.

 

​Wij mogen er voor zorgen. Het is een taak die we gekregen hebben. God zag zo naar ons om dat wij mogen heersen over het werk van Zijn handen. God heeft zoveel vertrouwen in ons dat Hij ons de verantwoordelijkheid ons hier voor geeft. God heeft vertrouwen in je. 

 

Laat je lied vandaag een loflied zijn voor God. Prijs Hem om Zijn heerlijke Naam!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom