Opwekking 469 - Halleluja, Jezus Christus leeft!

 

Halleluja, Jezus Christus leeft!
Nu Hij het graf verlaten
en de dood ontwapend heeft,
zal Hij voor eeuwig heersen;
Jezus leeft, ja Hij leeft! 


Hij, de Alpha en Omega
zal altijd koning zijn;
Hij kocht ons vrij van zonde,
met zijn bloed wast Hij ons rein.
Het Lam is overwinnaar;
Jezus leeft, ja Hij leeft.

 

Halleluja,
Jezus Christus leeft!


Jezus leeft doordat Hij de dood overwonnen heeft. Jezus leeft omdat Hij opstond uit de dood en het graf verlaten heeft. Jezus leeft en Hij zal voor eeuwig leven en heersen!
Jezus deed dit om jou vrij te kopen van de zonden, om jou schoon te wassen zodat je vrij kunt zijn. Jezus deed dit voor jou! 


Jezus kwam naar de aarde voor jou en stierf voor jou zodat jij vrij kunt zijn en vrijuit kunt gaan. Jezus leeft voor jou!
Het bloed dat heeft gevloeid was een middel om jou schoon te wassen. Het was niet zomaar dat er bloed vloeide aan het kruis. Het bloed dat uit Zijn pijn kwam van het lijden, is voor jou. De pijn die Hij had, heeft Hij over gehad voor jou en daarmee wast Hij jou schoon.

 

Doordat Jezus leeft en opstond uit de dood, is Hij de Alpha en Omega, Hij is het begin en het einde. Hij stond aan het begin van jouw leven, Hij staat aan het begin van jouw leven en Hij leeft in jouw leven. Hij is erbij bij alles wat je doet en meemaakt.

 

Jezus is de overwinnaar. Hij heeft overwonnen door op te staan uit de dood. Daarmee is Hij de Alpha en Omega, Hij is het begin en het einde, ook in jouw leven en is Hij jouw Koning en jij bent Zijn bruid. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom