Opwekking 469 - Halleluja, Jezus Christus leeft!

 

Halleluja, Jezus Christus leeft!
Nu Hij het graf verlaten
en de dood ontwapend heeft,
zal Hij voor eeuwig heersen;
Jezus leeft, ja Hij leeft! 


Hij, de Alpha en Omega
zal altijd koning zijn;
Hij kocht ons vrij van zonde,
met zijn bloed wast Hij ons rein.
Het Lam is overwinnaar;
Jezus leeft, ja Hij leeft.

 

Halleluja,
Jezus Christus leeft!


Jezus leeft doordat Hij de dood overwonnen heeft. Jezus leeft omdat Hij opstond uit de dood en het graf verlaten heeft. Jezus leeft en Hij zal voor eeuwig leven en heersen!
Jezus deed dit om jou vrij te kopen van de zonden, om jou schoon te wassen zodat je vrij kunt zijn. Jezus deed dit voor jou! 


Jezus kwam naar de aarde voor jou en stierf voor jou zodat jij vrij kunt zijn en vrijuit kunt gaan. Jezus leeft voor jou!
Het bloed dat heeft gevloeid was een middel om jou schoon te wassen. Het was niet zomaar dat er bloed vloeide aan het kruis. Het bloed dat uit Zijn pijn kwam van het lijden, is voor jou. De pijn die Hij had, heeft Hij over gehad voor jou en daarmee wast Hij jou schoon.

 

Doordat Jezus leeft en opstond uit de dood, is Hij de Alpha en Omega, Hij is het begin en het einde. Hij stond aan het begin van jouw leven, Hij staat aan het begin van jouw leven en Hij leeft in jouw leven. Hij is erbij bij alles wat je doet en meemaakt.

 

Jezus is de overwinnaar. Hij heeft overwonnen door op te staan uit de dood. Daarmee is Hij de Alpha en Omega, Hij is het begin en het einde, ook in jouw leven en is Hij jouw Koning en jij bent Zijn bruid. 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom