Opwekking 468 - Wij willen dat Jezus wordt verhoogd

 

Wij willen dat Jezus wordt verhoogd,
zodat Hij gezien wordt in ons land
en ieder erkennen zal dat Hij
de weg en de waarheid is.


Dit willen wij en bidden wij;
dat Jezus verhoogd wordt in ons land.
Dit willen wij, geloven wij;
dat Jezus verhoogd wordt in ons land.

 

Stap voor stap wordt land veroverd,
langzaam maar zeker gaan wij door.
Elke muur wordt afgebroken;
door gebed... vallen ze neer
en neer en neer en neer....


Dat Jezus verhoogd wordt in ons land, dat is wat we willen. Jezus moet verhoogd worden. Hij moet gezien worden, erkend worden, dat Hij de weg en de waarheid is. Dat is wat we willen.
Hoe verhogen wij Jezus in ons land? Waarmee verhoog jij Jezus in ons land? Hoe we Jezus kunnen verhogen in ons land is door getuige te zijn, door te geloven dat Jezus Heer is, door gebed de muren neer te laten vallen die er staan. Laat maar zien wat een macht en kracht Jezus heeft. Als de wonderen van het Konikrijk zichtbaar worden dan zien mensen dat. Daar kan het begin zijn om Jezus te verhogen in ons land. Door te laten zien wie Jezus is en wat Hij voor ons gedaan heeft, kunnen wij Jezus verhogen in ons land. 

 

Elke stap die er gezet wordt om Jezus te verhogen in ons land, is weer een stap. Het gaat misschien niet altijd even snel, maar houd die stappen voor ogen die er gemaakt worden. Houd voor ogen dat Jezus Koning is en dat Hij verhoogd zal worden om wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. 

 

En belangrijk punt is dat we de muren afbreken die er staan. Muren waardoor Jezus niet in elk land, elk hart verhoogd kan worden. Die muren moeten worden afgebroken. Ga daar maar voor bidden. Door gebed vallen ze neer, en neer, en neer, en neer… Blijf maar bidden om de doorbraken. Jezus zal doorbreken en dan zal heel het land voor Koning Jezus zijn en zal Hij verhoogd worden omdat Hij Koning is, om wie Hij is en wat Hij doet en nog gaat doen. 

 

Elk stukje van het land en elk land moet veroverd worden voor Koning Jezus. Ook in de harten van mensen moet elk stukje voor Jezus zijn. Dan zal Jezus verhoogd worden in de harten en in de wereld. 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom