Opwekking 468 - Wij willen dat Jezus wordt verhoogd

 

Wij willen dat Jezus wordt verhoogd,
zodat Hij gezien wordt in ons land
en ieder erkennen zal dat Hij
de weg en de waarheid is.


Dit willen wij en bidden wij;
dat Jezus verhoogd wordt in ons land.
Dit willen wij, geloven wij;
dat Jezus verhoogd wordt in ons land.

 

Stap voor stap wordt land veroverd,
langzaam maar zeker gaan wij door.
Elke muur wordt afgebroken;
door gebed... vallen ze neer
en neer en neer en neer....


Dat Jezus verhoogd wordt in ons land, dat is wat we willen. Jezus moet verhoogd worden. Hij moet gezien worden, erkend worden, dat Hij de weg en de waarheid is. Dat is wat we willen.
Hoe verhogen wij Jezus in ons land? Waarmee verhoog jij Jezus in ons land? Hoe we Jezus kunnen verhogen in ons land is door getuige te zijn, door te geloven dat Jezus Heer is, door gebed de muren neer te laten vallen die er staan. Laat maar zien wat een macht en kracht Jezus heeft. Als de wonderen van het Konikrijk zichtbaar worden dan zien mensen dat. Daar kan het begin zijn om Jezus te verhogen in ons land. Door te laten zien wie Jezus is en wat Hij voor ons gedaan heeft, kunnen wij Jezus verhogen in ons land. 

 

Elke stap die er gezet wordt om Jezus te verhogen in ons land, is weer een stap. Het gaat misschien niet altijd even snel, maar houd die stappen voor ogen die er gemaakt worden. Houd voor ogen dat Jezus Koning is en dat Hij verhoogd zal worden om wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. 

 

En belangrijk punt is dat we de muren afbreken die er staan. Muren waardoor Jezus niet in elk land, elk hart verhoogd kan worden. Die muren moeten worden afgebroken. Ga daar maar voor bidden. Door gebed vallen ze neer, en neer, en neer, en neer… Blijf maar bidden om de doorbraken. Jezus zal doorbreken en dan zal heel het land voor Koning Jezus zijn en zal Hij verhoogd worden omdat Hij Koning is, om wie Hij is en wat Hij doet en nog gaat doen. 

 

Elk stukje van het land en elk land moet veroverd worden voor Koning Jezus. Ook in de harten van mensen moet elk stukje voor Jezus zijn. Dan zal Jezus verhoogd worden in de harten en in de wereld. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom