Opwekking 68 - Zing halleluja voor de Heer

 

Zing halleluja voor de Heer.
Zing halleluja.
Zing halleluja voor de Heer.
Jezus is Koning en Heer.
Heilig, heilig is de Heer
.


Zing Halleluja voor de Heer. Prijs de Heer! Prijs God voor datgene waar jij Hem voor wilt prijzen. Waarvoor wil jij Hem prijzen? Denk daar vandaag eens over na. Wat is iets waarvoor je Hem wilt prijzen? Waarvoor is Hij jouw lofzang waard. 

Naast dat jij iets hebt waarvoor je God wilt prijzen, moet je God ook prijzen omdat Hij Koning en Heer is. Voor een aardse Koning hebben wij ook respect, tijdens Koningsdag vieren we feest en als we hem zien dan zijn we opgetogen.

 

Jezus is ook Koning. Koning van deze wereld, Koning van je hart en daarom moet je Hem ook daarvoor prijzen. Hij heeft jouw leven in Zijn handen, Hij heeft de touwtjes van je leven in Zijn handen. Hij regeert en daarvoor mag je Hem prijzen.

 

Naast dat Hij Koning en Heer is, is God ook Heilig. Heilig omdat Hij God is. God is heilig omdat Hij regeert, Hij heeft de macht. God is een Heilig God die wij moeten dienen. Geen andere God, geen afgod en geen Koning is zo Heilig als onze God. En daarvoor moet je Hem dienen en prijzen. Hij is je lofzang waard!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom