"... en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest." (1 Korinthe 12:9b)

Ja, en dan heb je de gave van de Geest waarover misschien wel het meeste wantrouwen is en waardoor de gaven van de Geest vele eeuwen zijn weggestopt. En zelfs als je er in onze tijd iets over zegt, vallen velen over je heen of anderen schuiven het weg met de opmerking: dat is gewoon de voorbeden zoals we die elke zondag vanaf de kansels horen. Zou dat zo zijn? Of zullen we maar beginnen om het lef te hebben om deze gave ook gewoon te laten staan, zoals het er staat? Maar welke gevolgen heeft dat dan?

Als Paulus zegt dat de Heilige Geest ook de gave van genezing geeft, dan kunnen we niet zeggen dat dit beperkt is tot de voorbede vanaf de kansel. In dat geval zou er in het Nieuwe Testament namelijk overal op afstand voor zieken gebeden moeten worden, terwijl de apostelen dat zo niet doen. En daarbij moeten we misschien wel eerlijk zeggen dat we wel voorbede doen, maar verwachten we echt genezing? En is dat dan de gave van genezing?

De gave van genezing heeft veel meer te maken met de woorden waarmee Jezus het Markusevangelie afsluit dat het de tekenen zijn die de gelovigen zullen volgen: op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen. Genezing is een teken van het Koninkrijk, want in de hemel zal geen ziekte meer zijn. Wat zou er gebeuren als wij gewoon zouden doen wat Jezus ons opdraagt en we daarbij ook geloven dat de Heilige Geest de gave van genezing geeft?

Sommigen zeggen dat dit gewoon mensen zijn die de talenten hebben om arts te worden, maar ook dit gaat niet op omdat Paulus ook deze gave een geestelijke gave noemt, naar mate van het geloof en zoveel in bepaalde situaties nuttig is. 

We kunnen niet anders concluderen dan dat deze gave er op bepaalde momenten gewoon is. En nee, dan gaat het niet om het spektakel of de massa, maar deze gave, zou net als de andere gaven, gewoon in de gemeente moeten plaatsvinden. Ik was eens bij iemand die met een zieke wilde bidden na een slechte uitslag, en zij zei: "Heer, ik leg hem de handen op zoals U zegt, en doet U de rest, in de naam van Jezus gebied ik deze ziekte te verdwijnen". Dat klinkt heftig, maar het is precies zoals Jezus de opdracht geeft. 

Niet iedere zieke zal genezen, die belofte hebben we zo concreet niet gekregen en we moeten ook altijd uitleggen dat God vrij is om te doen wat Hij met ziekte wil, maar hebben wij geloof in God dat Hij door het gebed en de uitvoering van de opdracht heen ook werkelijk kan genezen? Ik ben soms jaloers op evangelische broeders en zusters die gewoon doen wat Jezus zegt, waar ik zelf soms nog veel te terughoudend ben. 

Verlangen we om gewoon in geloof te doen wat Jezus van ons vraag en geloven dat de Heilige Geest de gave hierbij kan geven zodat er werkelijk genezing komt. Soms direct, soms door een proces heen. En wat zal dit het Evangelie onderstrepen.

Gebed: Heilige Geest, misschien vind ik dit wel Uw moeilijkste gaven. Deels vanwege de kritiek, deels vanwege de angst dat er niets gebeurt, deels omdat ik het gewoon eng vind om zo concreet met iemand te bidden. Leer mij slechts gehoorzamen aan wat U van mij vraagt.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Voor Jezus' voeten of volgen

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu