Opwekking 67 - Het is goed, ja 't is goed

 

Het is goed, ja 't is goed
Om de Heer te loven
Het is goed, ja 't is goed
Zijn naam psalmen te zingen
Het is goed, ja 't is goed
Om de Heer te loven
Zijn naam psalmen te zingen, d'Allerhoogste


Het is goed. Ja, wat is er eigenlijk goed? Wij kunnen van alles bedenken wat goed is en wij vinden ook wel van alles goed. Maar wat is nu echt goed? Goed is als we doen wat God wil dat we doen. Als we dat doen is het goed. Maar ik geloof dat goed doen nog iets meer is. Goed doen in wat God vraagt is pas het tweede niveau. Het eerste niveau van goed doen is God loven. Bovenalles uit is het loven van God het belangrijkste dat goed is.

 

Aanbidding en God loven maakt dat ons hart verandert, maar bovenal dat God de eer en glorie krijgt die Hij verdient. En daarom is het goed om God te loven. Te loven met psalmen, dat zijn voluit Bijbelse teksten. Uiteindelijk staan de psalmen zelfs nog dichterbij de Bijbel dan de Opwekkingsliederen. De psalmen zijn niet ouderwets, maar de teksten zijn heel Bijbels. En met Bijbelwoorden God loven, dan zit je altijd op de goede toonhoogte.

 

God is de Allerhoogste en daarom is het eerste dat we goed kunnen doen, Hem eren en loven met onze aanbidding. En gegarandeert gebeurt er dan ook iets in je hart. God aanbidden met je hart dat er soms nog niet in meekomt, zet toch je hart in beweging en dan zal God Zijn troon op jouw lofzang zetten.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom