"Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent." Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest." (1 Korinthe 12:1 en 3)

Paulus heeft ondertussen al heel wat woorden gebruikt om het christelijke leven en het leven in de gemeente vorm te geven. Maar nu in hoofdstuk 12 gaat hij helemaal over op een ander onderwerp. Hij vindt het absoluut belangrijk dat de jonge christenen in Korinthe niet onwetend zouden zijn wat betreft de geestelijke gaven. Er zijn in deze wereld heel veel gaven en wij hebben in die zin ook allemaal gaven en talenten gekregen, maar het gaat Paulus hier niet om gewone talenten, gewone gaven die bij de geboorte zijn meegekomen, Paulus gaat het nu hebben over de geestelijke gaven. Hij gaat nu gedetaileerd uitwerken wat de Heilige Geest aan gaven geeft aan de gelovige. 

Laat het duidelijk zijn dat Paulus hier spreekt tegen gelovigen. Hij spreekt tegen hen die vroeger weggetrokken waren naar de stomme afgoden. Dat is hun verleden, maar nu zijn ze gelovigen en tegen hen wil Paulus niet dat ze op welke manier dan ook onwetend zouden zijn van de gaven van de Geest. Hij wil dat ook wij daar niet onwetend over zouden zijn. Sterker nog, het is in de brief aan Korinthe de grootste verhandeling die er in staat. Wij moeten dus echt weten wat de geestelijke gaven zijn.

Voordat hij er verder op doorgaat, wil hij nog wel even iets kwijt over wie er nu door de Geest van God spreekt en wie niet. En misschien is dit juist voor ons wel een hele lastige tekst. Kijk, dat Jezus een vervloekte zou zijn, is een uitspraak die niet door de Geest wordt gesproken door iemand heen. Daar hoeven we geen tijd aan te besteden. Maar dat andere, het tegenovergestelde is wel lastig. Niemand zegt dat Jezus Heer is dan door de Heilige Geest. Maar met je mond kan iedereen dit toch wel zeggen? En is er dan niemand die dit onoprecht zou zeggen?

Het valt op dat Paulus voor het woord 'zeggen of spreken' twee verschillende woorden gebruikt. Bij de uitspraak 'Jezus is Heer' gaat het om een intenser woord van bij de vloekuitspraak. En daarbij heeft de uitspraak ook niet alleen met uitspreken te maken, maar ook met de erkenning dat Jezus op alle terreinen van iemand leven echt Heer mag zijn. En die uitspraak, vanuit die erkenning en belijdenis, komt van de Heilige Geest. En daarbij was het zeker in die tijd een uitspraak die je je leven zou kunnen kosten. Dus dan is het maar de vraag of je dit alleen met woorden ooit gezegd zou hebben.

Wie de gaven van de Geest toekomen zijn diegenen waarvan geldt dat Jezus werkelijk Heer is in hun leven. Of eigenlijk die aangesproken willen worden op elk onderdeel van het leven waar het niet goed gaat en Jezus geen Heer is. En dat ze werkelijk elk terrein van hun leven ondergeschikt maken aan de heerschappij van Jezus. Van spreken tot eten, van opstaan tot slapen.

Gebed: Heilige Geest, ontdekt U mij aan elk terrein waarop Jezus geen Heer is in mijn leven. Ik wil mij helemaal toewijden aan Jezus, zodat Hij werkelijk overal en altijd Heer is in mijn leven.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu