Opwekking 466 - Wandel in het licht

 

Wandel in het licht,
Wandel in het licht van God.

 

Groter is Hij die in mij is
dan die in de wereld is.

Zing ik: halleluja,
halleluja, halleluja, halleluja.

 

Wandel in het licht,
wandel in het licht van God.

 

Groter is Hij die in jou is
dan die in de wereld is.

 

Zing ik: halleluja,
halleluja, halleluja, halleluja.


Wandel jij in het licht met God? Wandel je samen met God in het licht? Als je in het licht van God en samen met God wandelt dan zie je waar je heen loopt. Je hebt licht om je heen. Je bent een lichtje in deze wereld. Zichtbaar samen met God. 


Als je in het licht wandelt, dan betekent dat, dat je zichtbaar bent voor anderen. Je valt op. Mensen zien wat je doet, ze zien hoe jij wandelt samen met God. Je staat in het licht, in de spotlight omdat je samen met God wandel. 
Wat voor een weg heb jij al gelopen samen met God? Liep je met Hem mee in het licht, of dwaalde je wel eens af? Wat was er te zien in het licht op het moment dat je afdwaalde? Deed je Gods wil, of jouw eigen wil?


Wat voor moois hebben anderen al kunnen zien terwijl je wandelde in het licht? Als je wilt dat mensen zien dat je gelooft, wandel dan in het licht met God!

 

In het licht dat je samen met God bewandelt is Hij groter. God is groter in jou! God is groter dan wat de wereld te bieden heeft. Maar God is dan ook groter dan satan, de grote tegenstander en vijand die in de wereld is. In het licht is Hij groter dan jij bent. En nu is Hij groter en zal Hij zich groter maken. Als jij afdwaalt in het licht dan is Hij groter en zal dat te zien zijn. Hij overschaduwd je met Zijn grootheid. Maar Hij overschaduwt je ook met Zijn macht en overwinningskracht. Satan zal dan als overste van de wereld nooit groter zijn, maar je zult dan altijd ervaren dat satan kleiner is.

 

En ook als je het licht volgt van God dan wordt gezien wat een grote God wij hebben. Wandel vanaf vandaag in het licht met God, en blijf daarin wandelen. Ook als je er al in wandelde!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom